home home  printversie printversie home fysiotherapie > arbo

Arbo Beleid Medisch Spectrum Twente (werkgroep Fysieke belasting)

Bij wet is Medisch Spectrum Twente, als grote werkgever, verplicht te werken aan de arbeidsomstandigheden. Een deel van de uitvoering ervan is neergelegd bij de vakgroepen Ergotherapie en Fysiotherapie van de afdeling Paramedische Zorg. In het overzicht is te zien hoe “Arbo” is ingebed in de totale organisatie van Medisch Spectrum Twente.

De afdeling Paramedische Zorg heeft een werkgroep fysieke belasting, welke enerzijds valt onder “Arbeid en gezondheid”, zijnde de preventieve poot binnen “ Arbo en milieu”. De werkgroep fysieke belasting houdt zich hier bezig met: opleiden van Ergotherapiecoaches; geven van trainingen “Til en Transfer” , “Goed belast werken ” (een cursus voor beeldschermwerkers), en “Brood en buffetwagen” binnen Medisch Spectrum Twente; en Werkplekonderzoek (Ergotherapie). De leden van de werkgroep zijn vanuit de fysiotherapie: Evelien Koekkoek en Jolien Jentink (fysiotherapeuten) en Luut Tip (master manuele therapie). Vanuit de vakgroep Ergotherapie zijn dit: Ester Huuskes en Jolien Dalhuizen. Het geheel wordt aangevuld door Renate Hartman, secretaresse van de afdeling Paramedische Zorg.

Anderzijds zijn leden van de werkgroep fysieke belasting en medewerkers van afdeling Paramedische Zorg actief binnen “verzuim en reintegratie “. De activiteiten die hier ontplooit worden zijn:

1.

EHBO spreekuur (geven van adviezen aan personeelsleden t.a.v. klachten v/h houding- en beweging apparaat)

2.

Trainen/ behandelen ter voorkoming / vermindering van arbeidsverzuim en begeleiden bij re-integratie, indien de problemen veroorzaakt worden door het houdings- en bewegingsapparaat. (In 2007 zijn aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat de meest gemelde categorie van beroepsziekten: 41% van het totaal aantal beroepsziektemeldingen (bron: http://www.beroepsziekten.nl).

De curatieve bezigheden zijn m.n. de laatste jaren ontwikkeld in samenwerking met de bedrijfsarts en laten nu al een aantal voordelen zien: er hoeven minder dure externe bureaus ingeschakeld te worden, en werken in de “curatieve ” kant geeft voor de leden van de werkgroep fysieke belasting weer informatie die gebruikt kan worden aan de preventieve kant ( de invulling van de cursussen). Doordat het personeel binnen drie dagen gezien kan worden wordt veelal voorkomen dat een kleine stoornis in het bewegend functioneren kan uitgroeien tot grote gevolgen en kan chroniciteit voor een deel voorkomen worden. De afdeling Paramedische Zorg en m.n. de werkgroep fysieke belasting hoopt op deze manier, via vermindering van arbeidsverzuim, een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstelling van Medisch Spectrum Twente om de productie met 2 % te laten toenemen, nodig voor de financiering van het nieuwe ziekenhuis.

Als u meer wilt weten over de cursussen die wij aanbieden, kunt u op de onderstaande websites klikken.
Fysieke belasting – Ergotherapiecoaches
Fysieke belasting – Til & Transfer

Trainingsprogramma T4 - uit Spectroscoop »


Lees verder...
ARBO Beleid MST
Trainingsprogramma T4 - uit Spectroscoop
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact