home home  printversie printversie home neurochirurgie > algemene informatie > pijn > intrathecale toediening van morfine bij pijn-syndromen

SAN (Spinally Administered Narcotics)Bij Spinally Administered Narcotics worden door een volledig geïmplanteerd pompsysteem heel kleine hoeveelheden van een medicijn in het ruggenmergskanaal, in de liquor (hersenvocht) achter het ruggenmerg toegediend.

Biologische beschikbaarheid:


De mate waarin een stof wordt opgenomen in het lichaam. Sommige medicijnen hebben een (zeer) lage biologische beschikbaarheid als ze oraal (via de mond) worden ingenomen. Dergelijke middelen worden vaak intraveneus of op een andere manier toegediend.
Een middel met een lage biologische beschikbaarheid bereikt vaak ook een lage bloedspiegel
De termen betekenen niet het zelfde. Een geringe beschikbaarheid kan gecompenseerd worden door een hogere dosis of door een andere toedieningsvorm. In dat geval kan de bloedspiegel wel goed zijn, ondanks de geringe biologische beschikbaarheid. Bij hogere doses ontstaan echter vaak bijwerkingen.

Het betreft hier over het algemeen medicijnen die een directe werking moeten uitoefenen op het zenuwstelsel ( onder andere bij spasticiteit en pijn ).Deze medicijnen moeten vanuit tabletvorm eerst worden opgenomen via de darm naar het bloed (bloedspiegel), en vanuit het bloed via de bloed-hersenbarrière naar het hersenvocht c.q. de hersenen. Niet ieder medicijn passeert de bloed-hersenbarrière even gemakkelijk. In vergelijking met in tabletvorm genomen medicijnen wordt bij SAN ( Spinally Administered Narcotics) de bloed-hersenbarrière omzeild en kan behandeld worden met doses die ten minste 100 keer lager zijn dan bij orale toediening.

Dat heeft als groot voordeel dat er veel minder bijwerkingen zijn. De pomp wordt door een prikje door de huid op regelmatige tijden gevuld (zie afbeelding programmeerbare pomp). Deze pompen zijn extreem nauwkeurig en kunnen op verschillende wijzen over 24 uur medicatie afgeven. Door verbeterde batterijcapaciteit zijn er nu patiënten die na 8 jaar pas een nieuwe pomp geïmplanteerd kregen.

Indicaties voor SAN:

Spasticiteit (intrathecaal baclofen) –ITB

Pijn (Intrathecaal morfine) -ITM

Intrathecale toediening van morfine bij pijn- syndromen d.m.v. SAN.

Een vuistregel zegt dat 1 mg morfine op deze wijze toegediend overeenkomt met 300 mg morfine in tabletvorm. Dat heeft als groot voordeel dat er veel minder bijwerkingen zijn. De pomp wordt door een prikje door de huid op regelmatige tijden gevuld, in de pijnbestrijding met morfine meestal iedere 2 maanden (zie afbeelding programmeerbare pomp). Deze pompen zijn extreem nauwkeurig en kunnen op verschillende wijzen over 24 uur medicatie afgeven. Door verbeterde batterijcapaciteit zijn er nu patiënten die na 8 jaar pas een nieuwe pomp geïmplanteerd kregen.

Verpleegkundig specialist »


Lees verder...
Pijn
De pijnpoli
Epidurale ruggenmergstimulatie bij neuropathische pijn
Intrathecale toediening van morfine bij pijn-syndromen
Verpleegkundig specialist
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact