home home  printversie printversie home neurochirurgie > aandoeningen > schedel en hersenen > niet aangeboren hersenletsel( nah )

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?

Door het Nederlands Centrum Hersenletsel wordt NAH als volgt gedefinieerd:

Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

Een kernpunt in deze definitie is dat iemand die lijdt aan niet-aangeboren hersenletsel zich bewust is van een breuk in zijn of haar leven. Met andere woorden: de persoon in kwestie herinnert zich bewust de periode dat er geen hersenletsel was. Zowel de getroffene als mensen in de omgeving van de getroffene ervaren dat het hersenletsel een persoonlijkheidsverandering heeft veroorzaakt. Qua karakter en qua manier van doen is zij/hij iemand anders geworden. Veel mensen met hersenletsel zijn blijvend aangewezen op begeleiding, thuis of in een voorziening. Om op een goede en positieve manier invulling te geven aan het veranderde leven, is het noodzakelijk steeds verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden.

Oorzaken van hersenletsel

Hersenletsel kan door verschillende oorzaken ontstaan:

·

Traumatisch letsel; dit is schade tengevolge van een ongeval of het binnendringen van een scherp voorwerp

·

Coupeletsel door een klap op het hoofd. Hierdoor wordt het hoofd plotseling in een richting versneld. De schedel wordt verplaatst, maar de hersenen blijven daarbij achter

·

Vergiftiging door oplosmiddelen (schilders), door alcohol (ziekte van Korsakow), druggebruik, loodvergiftiging

·

Infecties en ontstekingen, bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, geslachtsziekte (Syfilis), Toxoplasmose, hersenontsteking, ziekte van Creutzfeldt-Jacob (menselijke variant op de gekke koeienziekte)

·

Tumoren (goedaardig, kwaadaardig)

·

Vasculair (hersenbloeding, herseninfarct, aneurysma (zwakke plek in de slagader))

·

Degeneratie (dementie, ziekte van Alzheimer)

·

Overige (bijvoorbeeld multiple sclerose, waterhoofd, epilepsie, gevolgen van coma, bijna-verdrinking, zuurstoftekort, ziekte van Parkinson).

Het is van wezenlijk belang dat de diagnose ‘hersenletsel’ nauwkeurig en zorgvuldig wordt gesteld. Juist door de grilligheid van hersenletsel wordt nogal eens een onjuiste diagnose gesteld.

Voor meer informatie http://www.professionalsinnah.nl/


Lees verder...
Aneurysma
AVM arterioveneuze malformatie
Brughoektumor
Caverneus hemangioom
Craniostenose
Hersenabces
Hersenbloedingen
Hersencysten
Hersentumoren
Hydrocefalie
Hypofysetumoren
Normale druk hydrocefalie
Meningeoom
Metastasen
Pseudotumor
Schedel en hersenletsel
Trigeminusneuralgie
Zeldzame kindertumoren
Uw werk en aandoeningen
Niet Aangeboren Hersenletsel( NAH )
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact