home home  printversie printversie home neurochirurgie > neuromodulatie > dbs > indicaties dbs

Gilles de la Tourette Syndroom .

Syndroom van Gilles de la Tourette

Synoniemen
Tourette-syndroom
GTS
TS

Korte beschrijving
Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) kenmerkt zich door het maken van veelvuldig herhaalde bewegingen en geluiden. Deze handelingen worden tics genoemd. De wetenschap neemt aan dat GTS veroorzaakt wordt door een verandering in het erfelijk materiaal. Maar de exacte oorzaak is niet bekend.

De manier waarop de tics zich uiten verschilt sterk van persoon tot persoon. Enkele van de voorkomende tics zijn bijvoorbeeld: knipperen met de ogen, steeds optrekken van de schouders, hoofdschudden, grommen, kreten slaken en keelschrapen.

De symptomen kunnen vanaf jonge leeftijd beginnen. Na het twintigste jaar kunnen de tics verminderen.

Het syndroom van Gilles de la Tourette kan samengaan met andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld ADHD

Diagnose
Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt vastgesteld als de bewegings- en geluidstics meer dan een jaar aanhouden en als uit medisch onderzoek blijkt dat de tics niet door een andere aandoening worden veroorzaakt. Het kan moeilijk zijn om de diagnose te stellen, omdat de kenmerken van GTS ook bij andere aandoeningen kunnen voorkomen.

Behandeling
Bij GTS is geen genezing mogelijk, maar de symptomen kunnen verminderen door medicijnen. De kenmerken kunnen zo mild zijn dat er geen medicatie nodig is. Een begripvolle omgeving is erg belangrijk. Soms kan gedragstherapie uitkomst bieden.

Voorkomen (frequentie)
Het syndroom van Gilles de la Tourette komt voor bij ongeveer 1 op 500 - 2000 personen. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Erfelijkheid
GTS erft waarschijnlijk autosomaal dominant over. Maar bij iemand die de erfelijke aanleg heeft komt dit syndroom niet altijd tot uiting.

Een beperkt aantal patiënten met een extreme vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette komt in aanmerking voor operatieve behandeling in de vorm van deep brain stimulation (DBS) .Wereldwijd zijn nog niet veel mensen met dit ziektebeeld geopereerd, en er wordt nog steeds gediscussieerd welke targetgebieden in de diepe hersenen hiervoor het meest geschikt zijn.


Lees verder...
gilles de la tourette
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact