home home  printversie printversie home neurochirurgie > neuromodulatie > nervus frenicus stimulatie

Nervus Frenicus Stimulatie –middenrif stimulatie – diafragma stimulatie

Bij de neuromodulatie van de Nervus Frenicus en het Diafragma ( Middenrif) handelt het zich om potentiële indicaties voor patiënten met onvoldoende eigen ademhaling bij aandoeningen als Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) en hoge dwarslaesies , dit bij intact Diafragma en intacte Nervus Frenicus. Deze behandeling is nog geen erkende , door de verzekeraars vergoede zorg . Verder onderzoek is noodzakelijk om de veiligheid en toepasbaarheid van deze techniek als ademhalingsondersteuning in kaart te brengen.

Dr. Rosenfeld heeft in het Carolinas Medical Center in Amerika bij 3 ALS-patiënten met een verminderde longfunctie door middel van een chirurgische ingreep een phrenic nerve pacemaker ingebracht. Bij een dergelijke ingreep worden stimulatieleads geplaasts om de nervus Phrenicus in de hals of de bovenste thoraxapertuur.

Nervus Phrenicus takjes ontstaan uit ruggenmergsegmenten C3 tot D1 en smelten samen tot één bundel ter hoogte van de thoraxingang. De elektrode wordt dan ook bij voorkeur geplaatst op dit niveau. De implantatie van de Phrenicus elektrode wordt dan verricht in de bovenste thoraxapertuur juist boven het hart. Hierbij wordt de elektrode rond de nervus Phrenicus gefixeerd en langs de interne thoraxwand retrograad geleid en geconnecteerd met een subcutaan geplaatste interne ontvanger ter hoogte van de anterolaterale borstwand.

Alternatief kan de N.Phrenicus voor de ingang van de bovenste thorax-apertuur worden vrijgelegd en van electrode voorzien. Zoals boven beschreven kan het dan zo zijn dat op dat niveau enkele takjes , uitgaande van de onderste cervicale segmenten en D1 nog niet met de N.Phrenicus versmolten zijn, zodat dan slechts een ( weliswaar het grootste )deel van de Nervus Phrenicus gestimuleerd wordt.

Bij 2 van de 3 patiënten verbeterde binnen 48 uur na start van de stimulatie van de middenrifzenuw de kwaliteit van leven, de longfunctie en de vitale capaciteit. Verder hoefden de patiënten dagelijks minder gebruik te maken van de neuskapbeademing.
Dit kan een interessante techniek zijn en wij zien uit naar de uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Indicatie: niet toereikende ademhaling bij intakt Diafragma en intacte nervus Phrenicus

Diaphragma Pacing :Phrenicus stimulatie / Middenrif stimulatie

NeuRx

Ontwikkeld in een aantal klinieken uit de Verenigde Staten (o.a. Case Medical Center : Cleveland Ohio ; dr. Onders) wordt middenrifstimulatie (diafragmastimulatie) gezien als potentiële indicatie voor ondersteuning van de ademhaling bij o.a. Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) . Door middel van een kijkoperatie (abdominaal endoscopisch ) werden bij 8 patiënten met ALS, 2 elektrodes geïmplanteerd bij de middenrifzenuw (nervus Phrenicus).Intra-operatief wordt door middel van locale stimulatie van het diagfragma bepaald welke 2 punten het grootste stimulatie-effect hebben. Hier worden dan de electrodes door het diafragma heen geplaatst.. Na de operatie werd het middenrif 5 x daags 30 minuten gestimuleerd. Bij deze behandelwijze werd de middenrifzenuw gestimuleerd met een uitwendig apparaat. Bij de patiënten verbeterden de longfunctie. Door de stimulatie neemt de beweging van het middenrif toe. De nachtelijke ademhaling kan verbeteren met dit stimulatieapparaat en zou de kans op longontstekingen en kunnen verminderen. Verder onderzoek is nodig om de veiligheid en toepasbaarheid van deze techniek als ademhalingsondersteuning voor ALS-patiënten in kaart te brengen

Cochleair implantaat »


Lees verder...
Neuromodulatie
Neuromodulatie in het MST
FBSS
Diepe breinstimulatie
Neuropathische pijn
CRPS type 1
Incontinentie
Nervus vagus stimulatie
Spasticiteit ITB
Diabetische neuropathie
Refractaire Angina pectoris
Blaas stimulatie
Diafragma stimulatie
Fantoompijn
Refractaire Depressie
Perifere zenuw stimulatie
Nervus Peroneus Stimulatie
Nervus frenicus stimulatie
Cochleair implantaat
Stichting the Neurobionics Foundation
Patiënten vertellen hun ervaring over:
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact