home home  printversie printversie home neurochirurgie > neurostimulatie > kwaliteitsverantwoording > kwaliteitsverantwoording itb bij spasticiteit

Kwaliteitsverantwoording outcome ITB (Intrathecale baclofen) behandeling bij spasticiteit.

Bron : database neuromodulatie MST,

Kwaliteitsaspecten : Systematisering :zie multidisciplinaire werkgroep spasticiteit.

Ervaring in aantallen

Registratie outcome

Complicatie registratie

Aantal plaatsingen baclofenpompen / ITB voor spasticiteit 2000 / 2008

Na standaardisering methodiek en materiaal : Tijdsbestek :2000 – 2012

Patiëntenaantal N= 108

Indicatie : spasticiteit ( t.g.v. [partiële] dwarslaesie , M.S. e.d)

Mortaliteit : 0%

Infecties binnen 2 maanden na implantatie ; 0%

In vroeger jaren waren vaker over de jaren catheter-revisies noodzakelijk. Door verbetering van het materiaal is de revisiegevoeligheid drastisch verminderd.

Gebruikt materiaal : Medtronic synchromed

Resultaten Intra Thecale Baclofen therapie :

In 1988 werd intrathecale baclofentherapie in het MST geïntroduceerd , tot en met 2008 werden meer als 140 patiënten geïmplanteerd. Momentaal verschijnen er regelmatig 80 patiënten voor pompvulling bij de Revalidatieartsen van het het Roessingh ( dr. G.Snoek en dr. A.Nene )
De resultaten die in ons centrum zijn behaald met deze therapie zijn vergelijkbaar met die in verschillende andere (buitenlandse) centra. Effectieve resultaten met betrekking tot een verbetering van het functioneren bij ADL-activiteiten wordt in ongeveer 97 % van de patiënten bereikt! De oorzaak of herkomst van de spinale of cerebrale spasticiteit heeft hier geen invloed op. De effectiviteit van de therapie is tevens onafhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de patiënt en de duur van de spasticiteit. Naast een verbetering van de motorische controle zijn er bij deze therapie ook een aantal secundaire voordelen zoals een verbetering in de ADL en de blaas- en darmfunctie. Ook wordt dikwijls de door de spasticiteit geïnduceerde pijn minder. Doordat individueel een fijne afstelling en titratie mogelijk is kan deze therapie leiden tot een functionele verbetering van de motoriek (het bewegen) en daardoor voor veel patiënten tot een verbetering van de kwaliteit van leven.

Sinds 2008 is het MST-Enschede samen het het Revalidatiecentrum Het Roessingh internationaal trainingscentrum voor Intrathecale Baclofentherapie (ITB) .(gesponsord door Medtronic).

kwaliteitsverwantwoording DBS bij extrapyramidale bewegingsstoornissen »


Lees verder...
kwaliteitsverantwoording SCS bij neuropathische pijn
kwaliteitsverantwoording NVS bij epilepsie
kwaliteitsverantwoording ITB bij spasticiteit
kwaliteitsverwantwoording DBS bij extrapyramidale bewegingsstoornissen
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact