Onderzoekers van het Thorax Centrum Twente MST en de Universiteit Twente hebben onlangs hun vierde grote studie naar de toepassing van medicijn-afgevende stents bij dotterbehandelingen afgerond. In de zogeheten BIONYX-studie werden twee stents van de nieuwste generatie ingezet, om beter inzicht in de toepassing en verdere doorontwikkeling van stents te krijgen.

Medisch Spectrum Twente heeft opnieuw het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk ontvangen van Harteraad. Dit houdt in dat ons ziekenhuis voldoet aan de eisen en criteria die deze patiëntenvereniging stelt aan de zorg voor patiënten met vaatproblemen.

Vlak na een beroerte de bloedprop uit de hersenen trekken. Het is een bijzondere techniek waarmee in ziekenhuis MST in Enschede verwoesting van levens wordt voorkomen. Meer dan 90 procent van de ingrepen is succesvol.

Tijdens de overdracht wordt mevrouw Jansen van 93 jaar besproken. Ik hoor dat ze op de OK ligt vanwege een heupluxatie. De chirurg gaat de heup weer terugzetten in de kom onder narcose. Niet veel later krijg ik een telefoontje dat ik haar op kan halen van de verkoever en zie daar een kwieke dame met een behoorlijk blauw oog.

De naam Stopmaatje zegt alles over de app: het is een maatje tijdens de stressvolle periode van het stoppen – of minderen – met roken. De app wordt op basis van persoonlijke data speciaal afgestemd op individuele behoeften van de gebruiker. De app kan vanaf nu gratis gedownload worden via de App Store of Google Play Store.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Maagdarm Ischemie Centrum Twente erkend als nationaal expertisecentrum voor mensen met de zeldzame aandoening maag-darmischemie. Deze erkenning heeft het centrum als enige in Nederland ontvangen voor de periode van 5 jaar.

In MST willen wij de zorg elke dag een beetje beter maken. Het Nederlands Instituut voor de Zorg stimuleert dit ieder jaar met een prijs, een cheque ter waarde van € 10.000,- . In MST is verpleegkundige (van het jaar!) Karin kartrekker van een project om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk in beweging te krijgen.

Enige tijd geleden is de expositie ‘Ander Licht’ geopend bij het Stiltecentrum. De komende 9 maanden wordt elke maand een portret van een MST medewerker + zijn of haar persoonlijke verhaal onthuld. Het vierde portret hangt nu in het Stiltecentrum, van gipsverbandmeester Ria Oplaat. Tevens is daar haar verhaal te lezen. “Ik stel mezelf altijd […]

Zojuist werd onze collega Wilma Koops, bekend van haar aansprekende blogs die op onze website staan, verrast met een bezoek van Tineke Tromp (HR-manager) en Jan den Boon (lid Raad van Bestuur).

Vanaf september kunnen patiënten van MST zichzelf aanmelden bij de polikliniek. De receptionisten krijgen hulp van zogenoemde aanmeldzuilen.

Alleen al bij MST in Enschede gaan zo’n 20.000 afspraken per jaar niet door doordat patiënten niet op komen opdagen zonder tijdig af te zeggen. Patiënten krijgen vanaf vandaag standaard een sms’je om ze te herinneren aan een afspraak bij de polikliniek. Het niet komen opdagen, of het te laat afzeggen van een ziekenhuisafspraak (‘no […]

In ons ziekenhuis slapen elke dag honderden zieke mensen. Vaak plotseling uit hun dagelijks leven geplukt, liggen ze ineens in een bed in MST. Hun verhalen verdienen het om verteld te worden.

Waar vroeger patiënten met oogheelkundige problemen werden doorgestuurd naar het ziekenhuis, hebben huisartsen in Twente sinds augustus 2017 de mogelijkheid om advies in te winnen bij optometristen. Na doorverwijzing onderzoekt de optometrist de oogklachten en bepaalt of er vervolgonderzoek moet plaatsvinden door een oogarts. In bijna 80% van de gevallen van de minder complexe zorgvragen kan […]

Collega verpleegkundige Wilma Koops schrijft elke 14 dagen een blog op www.mst.nl. Dit is blog nr. 19. Eén van de moeilijkste dingen binnen mijn vakgebied is naar mijn mening het omgaan met agressie. Elke verpleegkundige maakt het mee in zijn of haar carrière. Een training in het omgaan hiermee zit in ons opleidingspakket en is [...]

Uit stukjes kuitbeen bouwt MST een nieuwe onderkaak, compleet met implantaten. Het klinkt als science-fiction, maar het wordt werkelijkheid door het combineren van verschillende moderne technieken. MST loopt hier mee voorop in Nederland. De procedure, die in Groningen is ontwikkeld, maakt het mogelijk om in twee operaties schade aan bijvoorbeeld de kaak te herstellen. Kaakchirurg […]

Vanaf september 2018 worden twee scholingsmodules delier ontwikkeld. De ene module is bedoeld voor verpleegkundigen (in opleiding) en andere (zorg)professionals die te maken hebben met patiënten met een delier (ontwikkeld door MST, ROC Twente en Saxion), de andere voor naasten (ontwikkeld door MST, Saxion, Universiteit Twente en Livio). Aan beide onderzoeksprojecten is door ZonMw subsidie […]

Met deze aanhoudend hoge temperaturen wordt vaak geadviseerd om voldoende water te drinken. Onze internist Mattijs Out bevestigt dit. Hij adviseert patiënten die medicijnen gebruiken voor hartfalen, nierproblemen of hoge bloeddruk extra alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op uitdroging. Medicijnen als plastabletten en bloeddrukverlagers geven normaal gesproken een goede bescherming, maar kunnen […]

De meeste patiënten die suikerziekte (diabetes mellitus) hebben, hebben behandeling met tabletten of insuline nodig. De afgelopen jaren heeft internist Mattijs Out onderzoek gedaan vanuit het Bethesda Diabetes Research Centrum in Hoogeveen naar bijwerkingen van de diabetespil metformine. Maandag 9 juli 2018 is hij op dit onderzoek gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Out werkt sinds […]

Enige tijd geleden is de expositie ‘Ander Licht’ geopend bij het Stiltecentrum. De komende 10 maanden wordt elke maand een portret van een MST medewerker + zijn of haar persoonlijke verhaal onthuld. Het derde portret hangt nu in het Stiltecentrum, van vakspecialist Medische technologie Jan Leerkotte. Tevens is daar zijn verhaal te lezen. “Ik ben […]

MST herinnert patiënten per e-mail aan hun afspraak. Sinds vorige week zijn de e-mail reminders uitgebreid met naam van de poli en het routenummer. De eerdere reminder mails vermeldden alleen datum, tijd en locatie. Het uitbreiden van de informatie in de reminders is onderdeel van het terugdringen van no-shows. Voor patiënten en bezoekers die voor […]

Collega verpleegkundige Wilma Koops schrijft elke 14 dagen een blog op mst.nl. Hieronder de 18e editie. Zo af en toe gaan mijn gedachten nog wel eens terug naar hoe het er zestien jaar geleden aan toe ging. Ik was net gediplomeerd en sommige dingen gingen toch daadwerkelijk anders in vergelijking met nu. In een voor [...]

Als je poliklinisch gaat bevallen in MST, kun je vanaf nu gebruik maken van een speciaal bevalbad. Wij bieden dit als enige ziekenhuis in de regio aan.

In ons ziekenhuis zijn elke dag vele verpleegkundigen, artsen en andere professionals met hart en ziel aan het werk. Wat maakt hun werk bijzonder? Hoe zorgen ze ervoor dat patiënten zich zo goed mogelijk voelen?

Deze week is bekend geworden dat het Centrum voor mammacare in MST opnieuw het roze lintje heeft ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks reikt BVN de lintjes uit, als keurmerk voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg.

Medisch Spectrum Twente gaat patiënten meer stimuleren om na een operatie snel weer in beweging te komen. Patiënten worden minder gepamperd. “Meteen na de operatie moeten bewegen, ís niet zielig.” Na een operatie nog dagenlang bijkomen in een lekker warm ziekenhuisbed is niet meer van deze tijd. Het gemiddelde aantal ligdagen gaat nog steeds omlaag, […]