home home  printversie printversie home onze organisatie

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf met als kerntaak de gezondheid van de inwoners van onze regio te bevorderen. Dit doen we door het aanbieden van medisch-specialistische zorg. Ons ziekenhuis streeft ernaar dat patiënten voor al hun medisch-specialistische zorg in onze regio terecht kunnen. Basiszorg is het fundament van ons zorgaanbod. Daarnaast hebben we veel professionals in huis met bijzondere kennis en / of vaardigheden en beschikken we over een aantal bijzondere voorzieningen voor diagnostiek en behandeling (topklinisch profiel). Medisch Spectrum Twente is voor deze topklinische en bijzondere functies hét centrum voor een grote regio. Om dit zo te houden besteden we veel aandacht aan opleiding en onderzoek.

 

bedden

opnames

dagopnames

verpleegdagen

polikliniekbezoeken

Aantal per jaar

1070

32.400

32.200

198.400

490.800

Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Momenteel beschikt Medisch Spectrum Twente over ziekenhuislocaties te Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend. Medisch Spectrum Twente heeft een erkenning voor 1070 bedden. Er werken circa 3700 medewerkers, onder wie 235 medisch specialisten. Medisch Spectrum Twente werkt met een jaarlijks budget van ongeveer € 325.000.000,- Medisch Spectrum Twente biedt, naast alle basisfaciliteiten, tevens topklinische functies aan. Het topklinische karakter ontwikkelt zich gestaag en vindt erkenning in en buiten de regio. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd.

Taakverdeling medisch specialisten

In ons ziekenhuis werken medisch specialisten nauw samen.

Door de onderlinge taakverdeling kan het zijn dat er een andere arts bij u komt dan degene die u heeft opgenomen of degene waar u bij op de polikliniek komt. Om kwalitatieve redenen is het ook mogelijk dat u door een andere arts wordt geopereerd, omdat deze over specifieke deskundigheid over uw aandoening beschikt.

MST opleidingsziekenhuis, wat betekent dit voor u?

Doordat Medisch Spectrum Twente een opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat u te maken krijgt met zowel co-assistenten, arts-assistenten als medisch specialisten.

Co-assistenten zijn medische studenten die opgeleid worden tot arts.

Arts-assistenten zijn artsen, vaak in opleiding tot medisch specialist. Onderling wordt uw gezondheidstoestand besproken en is er, in samenspraak met u, afstemming over uw behandelplan.

Jaarrekening 2012 (pdf) »

Medisch Spectrum Twente boekt fraaie resultaten in 2012 Medisch Spectrum Twente boekt fraaie resultaten in 2012
MST heeft over het verslagjaar 2012 fraaie resultaten geboekt. Zowel financieel als op het gebied van kwaliteit, veiligheid en patiënttevredenheid geeft 2012 ten opzichte van het verslagjaar 2011 zichtbare verbeteringen te zien.
Lees verder »

Lees verder...
Het ziekenhuis
Jaarrekening 2012 (pdf)
Bestuursverslag 2012 (pdf)
Jaarimpressie 2012 (pdf)
De prestatie-indicatoren
Algemene voorwaarden
HSMR sterftecijfers
Bekijk de HSMR sterftecijfers van MST
Tweets voorzitter RvB
Zoeken
Zoek in
Zoek naar:
Santeon
 home

Inloggen

home sitemap zoeken disclaimer copyright  Contact