Zelfmanagement bij patiënten met COPD en hartfalen

Onderzoek: zelfmanagement bij patiënten met COPD en hartfalen

De behandeling van aandoeningen zoals COPD en hartfalen kan verbeterd worden met zelfmanagement. In het onderzoek ‘Zelfmanagement en telemedicine bij patiënten met COPD en hartfalen’ wordt een website voor zelfmanagement ontwikkeld.

COPD, een longziekte, en hartfalen zijn chronische ziektes die vaak samen voorkomen bij een patiënt. Zelfmanagement bij chronische ziektes zorgt ervoor dat mensen hun klachten eerder kunnen herkennen en kunnen behandelen. Bij patiënten met COPD en hartfalen leidt dit er bijvoorbeeld toe dat een longaanval minder lang duurt en dat ze minder vaak met hun longklachten in het ziekenhuis belanden.

Doel van het onderzoek

Vanuit deze studie wordt een website ontwikkeld voor zelfmanagement van patiënten die zowel COPD als hartfalen hebben. Deze website bevat een digitaal dagboek voor het noteren van klachten, actieplannen voor de zelfbehandeling van klachten, een avatar (digitaal persoon) voor persoonlijke feedback, een digitale weegschaal, een stappenteller (fitbit) voor het registreren van beweging, sensoren die therapietrouw met inhalatiemedicatie kunnen meten en een test om te bepalen of toegenomen benauwdheid wordt veroorzaakt door hartfalen of COPD.

Begin 2018 wordt een aantal patiënten uit MST en ZGT gevraagd om de website 4 maanden te gebruiken. De onderzoekers gaan vervolgens kijken welke onderdelen van de website veel gebruikt worden, wat het effect is op de kwaliteit van leven en op de tevredenheid van de patiënten. Hiermee hopen de onderzoekers zelfmanagement van COPD en andere chronische ziekten verder te verbeteren, zodat nog meer patiënten ervan kunnen profiteren.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De onderzoekers proberen met het digitale platform zelfmanagement beter af te stemmen op de patiënt en beter toegankelijk te maken. Dit zal leiden tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. Dit is met name van belang bij kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel ook nog andere ziekten. Optimaal zelfmanagement kan leiden tot minder ziekenhuisopnames wat weer lagere zorgkosten tot gevolg heeft.

Het onderzoeksteam

Dit onderzoek is een samenwerking van Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), Universiteit Twente, Roessingh Research & Development en Amiko (een Italiaans bedrijf dat sensoren voor inhalatoren maakt).

Onderzoekster Anke Lenferink vertelt over het onderzoek:

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?