Ademhalingsproblemen bij kinderen vaststellen met T-shirt

Ademhalingsproblemen bij kinderen vaststellen met T-shirt.

Het vaststellen van disfunctioneel ademhalen bij kinderen is lastig. Daarom bekijken de onderzoekers of ze met behulp van een T-shirt met sensoren het ademhalingspatroon in beeld kunnen brengen. Dat zou een mooie stap vooruit zijn, omdat er nu een diagnose gesteld wordt ‘bij uitsluiting’: astma of andere oorzaken worden eerst uitgesloten, voordat disfunctioneel ademhalen wordt vastgesteld.

Doel van het onderzoek

Disfunctioneel ademhalen bij kinderen betekent letterlijk dat ze verkeerd ademen. Er wordt vaak meer lucht ingeademd dan dat er uitgeblazen wordt, waardoor een kind benauwd wordt. En dat gebeurt als ze in beweging zijn, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Nu wordt de diagnose op de afdeling kindergeneeskunde gesteld en geeft de kinderfysiotherapeut ademhalingsoefeningen mee die kinderen tijdens het sporten kunnen gebruiken. Met dit shirt wordt er gekeken of het mogelijk is om kinderen zonder tussenkomst van een professional feedback te geven over hun ademhaling.

Pascal Keijzer
Technisch geneeskundige Pascal Keijzer met prototype T-shirt

Het onderzoek is nog steeds in volle gang: er zijn resultaten te zien in de vorm van prototypes en evaluaties. In de komende maanden volgt er een werkend prototype dat kinderen gaan uitproberen.

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Astma en dysfunctionele ademhaling zijn veel voorkomende oorzaken van benauwdheid bij kinderen. Training van ademhaling in de thuissituatie kan ervoor zorgen dat kinderen minder benauwd zijn. De ademhalingstrainer maakt directe therapeutische ondersteuning hierbij mogelijk. Daarmee verplaatsen ze de diagnostiek en uiteindelijk de behandeling zoveel mogelijk naar de thuissituatie. Als een kind naar de poli komt, gaat het namelijk bijna altijd goed en dat geeft een vertekend beeld. Het vaststellen van symptomen in de thuissituatie geeft een veel beter inzicht in de ademhalingsproblemen en wanneer die voorkomen.

Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Dr. ir. Geke Ludden, Associate Professor Interaction Design (Universiteit Twente).
  • Hellen van Rees, MA, textile and fashion designer.
  • Eliza Bottenberg MSc, coordinator Smart Responsive Textiles, Sustainable & Functional Textiles (Saxion).
  • Boony Thio, paediatrician, paediatrics (MST).
  • Angelika Mader, assistant professor, Human Media Interaction (Universiteit Twente UT).
  • Pascal Keijzer, MSc, Technical Physician, paediatrics (MST).
  • Jean Driessen, sports medicine Physician (ZGT).
  • Ben Bulsink, electronica.

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?