Juiste antibiotica bij een longaanval

Onderzoek: juiste antibiotica bij een longaanval

Patiënten met COPD hebben regelmatig een longaanval. Vanuit het onderzoek ‘Snelle microsensor om bacteriële infecties bij COPD exacerbaties te diagnosticeren’ gaat er een sensor ontwikkeld worden om hiermee direct de juiste antibiotica voor de behandeling van de longaanval te kiezen.

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Patiënten ademen hierdoor moeilijker. Tijdens een longaanval slaan de longen bijna letterlijk op hol. De klachten treden plotseling op en zijn erg heftig. Er is een kans op schade aan de longen die niet meer hersteld kan worden.

Doel van het onderzoek

Bij een longaanval is het van groot belang om snel onderscheid te kunnen maken tussen wel of geen bacteriële oorzaak. Zo kunnen namelijk overbehandeling met antibiotica en de daarbij horende bijwerkingen en resistentie voorkomen worden. Het doel van dit project is om een sensor te ontwikkelen waarmee direct en nauwkeurig bepaald kan worden of er sprake is van een bacteriële infectie en zo ja, welke soort bacterie het betreft.

Bij COPD is er vaak sprake van een verandering in het slijm (‘sputum’) dat opgehoest wordt. Het slijm verandert van dikte en van kleur. De sensor moet twee metingen kunnen verrichten om deze veranderingen in dikte en van kleur snel en nauwkeurig op te sporen. De sensor laat een luchtbelletje onder het slijm trillen en meet daarbij hoe sterk deze trillingen zijn. Daarnaast wordt met licht de kleur van het slijm vastgesteld. Deze metingen bepalen of er sprake is van een bacteriële infectie.

Visualisatie onderzoek met microsensor bij COPD
Onderzoek met een microsensor naar bacteriële infecties bij longaanvallen

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Door de analyse met de sensor kan direct het juiste antibioticum gekozen worden. Dit is van groot belang om kosten, bijwerkingen en risico’s te verminderen, zoals resistente bacteriën.

Het onderzoeksteam

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Twente, MST Enschede en het ZGT in Hengelo. Samen hopen zij te komen tot de ontwikkeling van een draagbaar apparaat voor diagnose in ziekenhuizen of thuis.

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?