Sneller klachten herkennen rondom darminfarct

Onderzoek: sneller klachten herkennen rondom darminfarct

Klachten van een darminfarct worden vaak laat ontdekt. Onbehandeld is er een hoge kans om eraan te overlijden. Het onderzoek ‘Biomarkers in mesenteric ischemia’ richt zich op het ontwikkelen van een eenvoudige bloedtest om doorbloedingsstoornissen van het darmstelsel tijdig te kunnen herkennen.

Een darminfarct, ook wel mesenteriaal ischemie, treedt op bij een afsluiting van een slagader in de darmen. Dit ziektebeeld gaat gepaard met ernstige klachten. Omdat het klachtenpatroon niet eenduidig is, wordt een darminfarct vaak (te) laat ontdekt.

Doel van het onderzoek

Met bepaalde indicatoren in het bloed, ook wel biomarkers genoemd, is het mogelijk om de kans op een darminfarct te bepalen. Dit zijn bijvoorbeeld eiwitten die door de cellen van de darm worden uitgestoten richting de bloedbaan op het moment dat de darm te weinig zuurstof krijgt.

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een ‘Lab-on-a-chip’ om de biomarkers makkelijk en snel te herkennen. Een lab-on-a-chip is een soort mini laboratorium. Hiermee kunnen de biomarkers met een druppel bloed van een patiënt gemeten worden; een eenvoudige en relatief goedkope manier van testen. Met een Lab-on-a-chip is het kortom mogelijk om snel en goedkoop het ziektebeeld vast te stellen en te starten met behandelen.

In dit onderzoek is van 82 patiënten met een darminfarct het bloed geanalyseerd en vergeleken met bloed van 61 controlepersonen zonder darminfarct. De waarde van de biomarkers I-FABP, CK-18 en VEGF is verhoogd bij patiënten. In dit artikel wordt het onderzoek verder toegelicht.

Vaatchirurg Geelkerken tijdens onderzoek Biomarkers in mesenteric ischemia
Foto: Rikkert Harink ©, publicatie in MIRA magazine

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met dit onderzoek wordt het eerder stellen van de diagnose darminfarct en het sneller starten van een behandeling mogelijk, zodat er uiteindelijk minder mensen komen te overlijden. Verder onderzoek blijft nodig; het aantal onderzochte patiënten is op dit moment nog niet voldoende. Tevens is de variatie in bloedwaarden tussen de mensen nog erg groot.

Juan Wang zal tot april onderzoek doen welke technieken er gebruikt kunnen worden om biomarkers in een Lab-on-a-chip te gebruiken bij de analyse naar een darminfarct. De Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup, een landelijke samenwerking van alle centra die zich bezig houden met dit ziektebeeld, zal zich vervolgens inspannen met het opstellen van een nieuw groot onderzoek, om de diagnostische waarde van biomarkers bij mesenteriaal ischemie te beoordelen. De PIHC voucher heeft de eerste belangrijke stappen in dit onderzoek mogelijk gemaakt. De uitkomsten worden de basis voor vervolgonderzoek en financieringsaanvragen.

Het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door J. Blauw (AIOS heelkunde LUMC), B. Geelkerken (vaatchirurg MST), J. Kolkman (MDL-arts MST), M. Brusse-Keizer (epidemioloog MST), L. Segerink en J. Wang (UT) en A. Verhaar en M. Peppelenbosch (lab gastro-enterologie en hepatologie Erasmus MC).

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?