Snellere behandeling bij sepsis

Onderzoek: snellere behandeling bij sepsis

Een veel voorkomende doodsoorzaak op een Intensive Care is ‘sepsis’. Het onderzoek ‘Snelle bed-side sepsis diagnostiek’ richt zich op het sneller stellen van de diagnose, zodat een behandeling eerder gestart kan worden en de uitkomst voor de patiënt beter is.

Sepsis treedt op wanneer een bacteriële infectie niet goed opgeruimd wordt door het lichaam. In de volksmond wordt dit ook wel bloedvergiftiging genoemd. Als sepsis niet of niet op tijd wordt herkend bij een patiënt, leidt dit vaak tot een opname op de IC. Ongeveer 20% van de patiënten overlijdt aan sepsis.

Doel van het onderzoek

Met bepaalde indicatoren in het bloed, ook wel biomarkers genoemd, is het mogelijk om de kans op een sepsis te bepalen. In dit geval gaat het om de biomarkers procalcitonine en CD64. Deze stoffen in het bloed worden door het lichaam aangemaakt als er sprake is van een bacteriële infectie die tot een bloedvergiftiging leidt.

Lab-on-a-chip
Lab-on-a-chip
Foto: Gijs van Ouwerkerk ©, publicatie in MIRA magazine

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een ‘Lab-on-a-chip’ om de biomarkers makkelijk en snel te herkennen. Een lab-on-a-chip is een soort mini laboratorium. Hiermee kan met enkele druppels bloed van een patiënt binnen een paar minuten bepaald worden of er sprake is van een bacteriële infectie, zodat een eventuele behandeling direct gestart kan worden. Dit is een mooi voorbeeld van een ‘from bench to bedside’ benadering: het vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen in de zorg.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met dit onderzoek wordt het eerder stellen van de diagnose sepsis en het sneller starten van een behandeling mogelijk, zodat er uiteindelijk minder mensen komen te overlijden. Momenteel wordt het onderzoek voornamelijk uitgevoerd in het laboratorium, maar binnenkort gaat er waarschijnlijk gestart worden met het daadwerkelijk onderzoeken van bloedmonsters van patiënten.

Het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de groep Medical Cell Biophysics, bestaande uit dr. M. Beck, J. van Dalum, X. Zhang (Universiteit Twente), door klinisch chemici dr. H. Krabbe en dr. J. Slomp (MST) en door intensivisten dr. A. Beishuizen en dr. A. Cornet (MST).

Over het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC)

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds wordt een duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk gestimuleerd. Het fonds wordt gevormd door Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Hogeschool Saxion en Menzis.

Waar bent u naar op zoek?