Uitvoeren onderzoek in MST

Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek in MST

WMO onderzoek

Als u als onderzoeker medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen wilt doen in MST, dient u altijd goedkeuring van de Raad van Bestuur van MST te ontvangen. Dit geldt voor de hoofdtoetsingen en haalbaarheidstoetsingen die in MST plaatsvinden.

Indiening:

Voor MST wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende toetsingen:

  1. Hoofdtoetsingen (METC Twente is hoofdtoetsende METC)
  2. Haalbaarheidstoetsingen (een andere METC in Nederland is hoofdtoetsende METC)

Voor het verkrijgen van de goedkeuring van de Raad van Bestuur dient u de studie altijd in bij het wetenschapsbureau. De stukken die u in moet dienen, kunt u vinden op de checklist van de METC Twente.

Het wetenschapsbureau checkt de compleetheid van de stukken en de uitvoerbaarheid in MST. Het wetenschapsbureau zal uitsluitend bij compleetheid van de stukken en uitvoerbaarheid in MST de stukken verder indienen bij:

  • hoofdtoetsingen: de METC Twente
  • haalbaarheidstoetsingen: de adviescommissie lokale uitvoerbaarheid

Dit betekent dat op het moment van het indienen alle vereiste documenten aanwezig en compleet dienen te zijn, zowel documenten voor de toetsing door de METC en/of adviescommissie als de lokale documenten (formulier I, formulier B, financiele paragraaf, formulier E).

Goedkeuring Raad van Bestuur MST

Het wetenschapsbureau zal na ontvangst van een positief oordeel van de METC Twente voor deelname van MST of een positief advies van de adviescommissie lokale uitvoerbaarheid de goedkeuring bij de Raad van Bestuur aanvragen, mits ook de financiële afhandeling en alle andere uitvoerbaarheidsaspecten van de studie geregeld zijn (bijvoorbeeld contracten, akkoord van alle toeleverende afdelingen, akkoord Medische Techniek).

Niet WMO-plichtig onderzoek

Als een studie niet WMO–plichtig is, dan bent u niet verplicht de studie aan te melden bij een METC. Als u twijfelt of uw studie WMO-plichtig is of niet, kunt u wel een advies vragen aan een erkende METC. Hiervoor kunt u een mail sturen aan metc@mst.nl met verzoek te bepalen of de studie WMO-plichtig is.

Ook niet WMO-plichtig onderzoek wordt in MST beoordeeld en dient een goedkeuring van de Raad van Bestuur te krijgen. Hiervoor is de procedure niet WMO-plichtig onderzoek. De benodigde formulieren zijn hier te vinden.

Indien u een niet WMO-plichtige studie in MST wilt uitvoeren geldt dat u de benodigde documenten verzamelt en deze ter beoordeling aan de Raad van Bestuur aanbiedt. De bijlagen in de procedure, het aanmeldingsformulier niet WMO-plichtig onderzoek en onderlegger kunt u als Word-document downloaden. Indien u geen verklaring van een erkende METC heeft dat de studie niet WMO-plichtig is, dient u deze bij de METC Twente op te vragen.

Bij vragen over deze procedure verzoeken wij u contact op te nemen met het METC-secretariaat.

Waar bent u naar op zoek?