Brengen, halen en parkeren met de auto

Parkeren bij MST in Enschede
Patiënten en bezoekers parkeren in de H.J. Van Heek garage (P1). Bij het binnenrijden van de binnenstad van Enschede ziet u elektronische wegwijzers. Die tonen de weg naar de verschillende parkeerlocaties. U ziet ook het aantal beschikbare (vrije) parkeerplaatsen per garage. U parkeert op niveau -2 en volgt de borden "MST". Door de gang/ tunnelverbinding is de garage verbonden met ons nieuwe ziekenhuis.

Brengen en halen
Er is beperkt ruimte voor de hoofdingang om patiënten af te zetten. Er zijn 5 kortparkeerplekken voor rolstoelbussen en taxi’s en 5 voor particuliere auto’s. Patiënten die onder begeleiding naar het ziekenhuis komen kunnen ook in de van Heek garage parkeren. Patiënten kunnen worden afgezet nabij de tourniquet, de ingang van de gang/ tunnelverbinding. De begeleidende chauffeur kan de auto wegzetten en vervolgens aansluiten. In het gebied rondom de tourniquet zullen altijd stewards aanwezig zijn. Zij kunnen, indien daar behoefte aan is, patiënten ondersteunen.

Parkeertarief
De kosten voor parkeren in de H.J. van Heek garage vindt u op de website van de gemeente Enschede.

Kortingsregelingen
MST verstrekt twee kortingsregelingen. Informatie vindt u verderop op deze website.

Mindervaliden en zwangeren
In de Van Heek garage zijn dicht bij het tourniquet 28 Invalidenparkeerplaatsen (met kaart) gerealiseerd. 
Daarnaast zullen in de directe omgeving ook 2 parkeerplaatsen gereserveerd worden voor zwangeren. Deze plekken worden door portier/stewards toegewezen voor bepaalde tijd.

Halen en brengen
De plaats voor halen en brengen van patiënten is het Koningsplein. Echter: er is geen ruimte om de auto hier te parkeren. Als halen en brengen langer gaat duren, dient men de auto te parkeren in de Van Heek garage (P1). Wilt u iemand ophalen bij de hoofdingang van MST dan verlaat u de parkeergarage via uitgang West.

Spoed parkeren 
Patiënten die met spoed naar het ziekenhuis komen, kunnen parkeren op het aparte terrein tegenover de nieuwe Spoedpost ingang. Het betreft hier betaald parkeren. De parkeerautomaat staat in de hal van de Spoedpost (een gecombineerde ingang van de SEH en de HAP).

Patiënten Dialyseafdeling
Patiënten die komen voor dialyse worden vaak gebracht met een taxi. Deze patiënten kunnen worden afgezet nabij de fietsenstalling aan de Koningstraat.
 

Parkeren patiënten Radiotherapie
Voor bezoekers die voor een afspraak op de afdeling Radiotherapie komen, zijn er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar aan de Haaksbergerstraat. Deze plekken zijn met borden aangegeven en specifiek bedoeld voor deze groep patiënten.

Grote rolstoelbussen
Het parkeren van de grote rolstoel bussen van patiënten die een zware elektrische rolstoel tot hun beschikking hebben is lastig. De Van Heek garage heeft een maximale doorrijhoogte (zie parkeerlijn.nl). Is uw voertuig hoger? Zet het voertuig dan op een andere locatie. De aanwezige steward helpt u hier graag bij.

Uitwijk op drukke dagen
De gemeente Enschede houdt ook op drukke dagen, bijvoorbeeld (Duitse) feestdagen, plaatsen vrij in de Van Heek garage. Op zaterdag en zondag is de MST garage aan de Haaksbergerstraat ook geopend voor patiënten en bezoekers van het ziekenhuis.
Het kan zijn dat u wordt u verwezen naar een andere garage. Ook hier gelden de gemeentelijke parkeertarieven. Als u parkeert in de MST-garage, dan komt u het ziekenhuis binnen via de hoofdingang Koningsplein 1 of via de zij-ingang aan de Koningstraat. De 'oude' hoofdingang Haaksbergerstraat is gesloten. De ingangen die u kunt gebruiken ziet u ook op dit kaartje.

Parkeren in de omgeving
In de binnenstad van Enschede zijn meerdere parkeergarages waar u dag en nacht gebruik van kunt maken. Ook is het mogelijk om langs de straat te parkeren. De parkeertarieven vindt u op de website van de gemeente.

Veelgestelde vragen en bijzondere parkeerregelingen
Zie ook de veelgestelde vragen voor uitgebreide informatie over parkeren bij MST en beschikbare regelingen voor patiënten die vaak langdurig in MST zijn .

Overige locaties
Bij onze locaties in Oldenzaal, Losser en Haaksbergen parkeert u gratis, de parkeerplaatsen zijn duidelijk aangegeven. De route naar de locaties vindt u via de kaartjes op de locatiepagina's.