Informatie voor u als professional

Patiënten kunnen binnen een tot twee werkdagen in het Centrum voor mammacare terecht. Op de ochtend van het eerste bezoek vinden de onderzoeken plaats. Na anamnese, lichamelijk onderzoek, mammografie, echografie en eventuele biopsie komt de patiënt aansluitend terug bij de chirurg of verpleegkundig specialist. Op basis van de bevindingen wordt de (voorlopige) uitslag met de patiënt besproken. Dezelfde dag ontvangt de huisarts een brief met deze bevindingen. Indien er een biopsie is verricht krijgt de patiënt een vervolgafspraak voor de definitieve uitslag en het bespreken van het behandelplan. Vooraf is de uitslag en het behandelplan in een multidisciplinair team besproken. Wanneer het definitieve plan multidisciplinair is vastgesteld ontvangt de huisarts hierover een brief.

Uw secretaresse kan een afspraak maken voor de patiënt via ons secretariaat op telefoonnummer (053) 487 34 41. Wij verzoeken u de informatiefolder “Centrum voor mammacare” aan de patiënt mee te geven.
Klik hier voor de folder. 

Waar bent u naar op zoek?