Regionale avond: Diagnostiek en behandeling van urologische maligniteiten

Datum: 14 april 2020

Locatie: ZGT locatie Hengelo, Albert Schweitzerzaal

De regionale tumorwerkgroep urologie en de WDH nodigen u van harte uit op dinsdag 14 april 2020 om met alle bij de verwijzing, diagnostiek en behandeling betrokken huisartsen en medisch specialisten uit onze verwijsregio, bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot behandeling van tumoren in blaas, nier en prostaat. Het doel van deze avond is kennisdeling en totstandkoming van uniforme werkafspraken met betrekking tot screening, verwijzing, diagnostiek en behandeling.

Programma

 • 17:45 uur Ontvangst, inschrijving en dinerbuffet In personeelsrestaurant het Forum (souterrain)
 • 18.30 uur Aanvang symposium in Albert Schweitzerzaal routenummer 0.10
 • 18.30 uur Openingswoord mw. drs. M.P. Feith, huisarts in Albergen en afgevaardigde WDH
 • 18.40 uur Niercelcarcinoom
  Uroloog dr. M. Asselman en internist-oncoloog dr. D. Piersma vertellen over indicaties voor verwijzing, eerste symptomen diagnostisch onderzoek en laatste ontwikkelingen in de behandeling. Erfelijkheid, nieuwe technieken en behandeling bij gemetastaseerde ziekte zullen aan de orde komen.
 • 19.25 uur Prostaatcarcinoom
  Uroloog mw. drs. D. de Waard stelt de relevantie van PSA screening aan de orde en zal in een interactieve sessie opinies en ervaringen delen.
 • 20.05 uur Korte koffiepauze
 • 20.20 uur Blaascarcinoom
  Uroloog drs. G.J. Molijn en internist-oncoloog mw. dr. I.M. Oving vertellen over de laatste inzichten met betrekking tot zowel spier-invasieve als niet spier-invasieve blaaskanker. Onderwerpen als erfelijkheid en gemetastaseerde ziekte zullen aan bod komen.
 • 21.10 uur De rol van de casemanager in de urologie : “De spin in het web”
  Verpleegkundigen / casemanagers mw. N. Klok van MST en mw. A. Savenije van ZGT
 • 21.25 uur Afsluiting door de voorzitter

Inschrijven

U kunt zich via het onderstaande formulier inschrijven voor de regionale avond. U ontvangt na inschrijving een bevestiging per mail.

Waar bent u naar op zoek?