Evoked potentials (EP)

Bij het Evoked Potential-onderzoek worden elektrische signalen geregistreerd die in de hersenen optreden na stimulatie van een zintuig. Met behulp van elektroden op het hoofd worden deze signalen opgevangen en naar een registratie-apparaat geleid. Afhankelijk van het te onderzoeken zintuig krijgt u stimulatie van het zicht-, het gehoor- of het gevoelssysteem d.m.v. beeld, geluid of lichte schokjes. Achtereenvolgend heeft u dan te maken met de VEP (=visual EP), BAEP (=Brainstem EP) of een SSEP (=Somato Sensory EP).
Op deze manier kan de neurofysiologie inzicht krijgen in het functioneren van het zenuwtraject van de zintuigen.


Ook kan het traject andersom gemeten worden. Hierbij vindt stimulatie plaats van een gebied in de hersenen door middel van een magnetische puls (MEP, MAG-Stim of TMS) en wordt het signaal dat daardoor in het zenuwstelsel ontstaat opgevangen op een van de ledematen.

Voor meer informatie over het op u betrekking hebbende onderzoek zie folders.

Waar bent u naar op zoek?