Vervolg en nazorg

Voor het vervolg of follow-up geldt dat bij patiënten die initieel reeds ‘maximaal’, middels chirurgie èn bestraling, behandeld zijn een eventueel lokaal of regionaal recidief slechts bij uitzondering alsnog curatief behandelbaar zijn. In individuele gevallen kan dan chemotherapie worden overwogen. Soms wordt daarmee redelijke palliatie bereikt.

Bij hypofarynxkanker de volgende nazorg:

  • Controle gedurende vijf jaar: o.a. echografie van de hals en CT-scans.
  • Fysiotherapie van de nek na verwijdering van halsklieren.
  • Opvang door verpleegkundigen gespecialiseerd in hoofd-hals oncologie.
  • MST’s speciale Stoppen-met-roken-polikliniek.
  • Ondersteuning.

De behandeling van kanker is vaak intensief. Het MST biedt steun bij de verwerking van lichamelijke en psychische klachten als gevolg van diagnose en behandeling. Ook kan er praktisch advies gegeven worden. Eventuele verwijzing is mogelijk en kunt u bespreken met uw arts.

Waar bent u naar op zoek?