Voorkomen

Het larynxcarcinoom is de meest voorkomende tumor in het hoofd-halsgebied. In de periode 1989-1995 kwamen er circa 700 nieuwe gevallen per jaar voor in Nederland. De ziekte treedt vooral op tussen het vijftigste en zeventigste levensjaar. De ziekte komt nog altijd veel meer voor bij mannen dan bij vrouwen (M:V = 7:1). De frequentie van voorkomen bij de vrouw is de laatste jaren echter duidelijk toegenomen. Dit zou zeer goed kunnen samenhangen met het feit dat ook vrouwen in de afgelopen decennia steeds vaker sigaretten zijn gaan roken. Het overmatig roken van sigaretten speelt namelijk een belangrijke oorzakelijke rol. Het larynxcarcinoom ontstaat uiterst zelden bij niet-rokers. Het is echter waarschijnlijk dat meer factoren een rol spelen, zoals overmatig alcoholgebruik, beroepsfactoren en virale factoren (humaan papillomavirus, HPV).

Waar bent u naar op zoek?