Vervolg en nazorg

Een zorgvuldige levenslang vervolg of follow-up is om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats is de follow-up gericht op onderzoek naar recidieven in de larynx en van halsklieruitzaaiingen. Mits tijdig ontdekt, kunnen beide veelal nog curatief worden behandeld. Aangezien genoemde tumoren zich in grote meerderheid binnen twee jaar na de oorspronkelijke behandeling voordoen, is frequente controle gedurende deze periode aangewezen. In de tweede plaats is de follow-up gericht op de detectie van tweede primaire tumoren. Patiënten bij wie zich eenmaal een plaveiselcelcarcinoom in de slijmvliezen van het hoofd-halsgebied heeft voorgedaan hebben namelijk een kans van 15-30% op tweede primaire kwaadaardige tumoren. De grote meerderheid daarvan doet zich voor in de long, het hoofd-halsgebied of de slokdarm. Een kleine minderheid (10%) van de tweede primaire tumoren ontstaat gelijktijdig met of kort (minder dan een half jaar) na de primaire tumor (synchrone of dubbeltumoren). De grote meerderheid doet zich later voor en deze worden metachrone tumoren genoemd.

Waar bent u naar op zoek?