Vervolg en nazorg

Het beloop is sterk afhankelijk van het histologische type van het carcinoom. Recidieven van plaveiselcelcarcinoom doen zich meestal binnen twee jaar voor en zijn zelden alsnog curatief behandelbaar. Bij adenocarcinoom daarentegen kan zich ook meer dan vijf jaar na de oorspronkelijke behandeling nog een lokaal recidief voordoen. Behandeling daarvan kan zinvol zijn; soms wordt weer een jarenlange klachtenvrije periode bereikt.
De volgende nazorg wordt door het M.S.T. bij neus(bij)holte- en bovenkaak kanker geboden:
  • Controle gedurende vijf jaar. Door behandelaar m.b.v. palpatie hals en evt. echografie van de hals. Op verzoek van de patiënt eventueel langer
  • Tandheelkundige controle: klos prothese en/of tandheelkundige behandeling
  • Behandelingen bij de mondhygiëniste
  • Opvang door verpleegkundigen gespecialiseerd in hoofd-hals oncologie
  • Eventuele verwijzing naar M.S.T.’s speciale Stoppen-met-roken-polikliniek
De behandeling van kanker is vaak intensief. Het M.S.T. biedt steun bij de verwerking van lichamelijke en psychische klachten als gevolg van diagnose en behandeling. Ook kan er praktisch advies gegeven worden. Eventuele verwijzing is mogelijk en kunt u bespreken met uw arts.
NB
Bovenstaande informatie is bedoeld om een globaal beeld te schetsen van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker in het M.S.T. Echter, ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts zal u vertellen welke diagnostische onderzoeken en behandelmethoden van toepassing zijn op uw specifieke aandoening.
Waar bent u naar op zoek?