Voorkomen

Het orofarynxcarcinoom is een betrekkelijk zeldzame tumor. In Nederland komen per jaar ruim 270 nieuwe gevallen voor. Bij 70% hiervan gaat het om een keelamandelcarcinoom. De tongbasis en het zachte gehemelte volgen met respectievelijk 20% en 10%. Carcinomen van de farynxachterwand zijn uitermate zeldzaam. Het merendeel van de patiënten is ouder dan zestig jaar. De man-vrouwverhouding is circa 2,3:1. Overmatig alcohol- en tabakgebruik zijn duidelijke risicofactoren. Het Humaan papillomavirus lijkt ook oorzakelijk te kunnen zijn.

Waar bent u naar op zoek?