Therapieresistente hypertensie

TRH komt veel voor. TRH is gedefinieerd als een SBD >140 mmHg ondanks gebruik van drie antihypertensiva van verschillende klassen (idealiter inclusief een diureticum) en in adequate doseringen. TRH is vrijwel altijd multifactorieel bepaald. De aanpak bestaat uit leefstijladvisering, diagnose en behandeling van secundaire hypertensie en gebruik van effectieve combinaties van antihypertensiva. De mogelijkheid van secundaire hypertensie moet altijd overwogen worden. Men verwijst naar een internist bij verdenking op secundaire hypertensie als oorzaak van TRH. Optimaliseer de medicamenteuze behandeling door bevordering van de therapietrouw. Therapietrouw neemt toe bij minder pillen, medicijnuitgifte middels een baxter, eenmaal daags toedienen van medicatie, frequente controles en thuisbloeddrukmeting.

Een verwijzing naar een internist wordt overwogen indien er een hoog risico op HVZ blijft bestaan en er gedurende >6 maanden persisterende TRH bestaat bij:

  • patiënten jonger dan 65 jaar
  • patiënten van 65 jaar en ouder, bij een SBD >160 mmHg

Waar bent u naar op zoek?