Operaties aan de halswervelkolom via de voorzijde

Het vervangen van een tussenwervelschijf met een vaste (ACDF) of bewegelijke plaatshouden (TDR) bij hernia of stenose van de nek.

Hoe is de wervelkolom opgebouwd?

De wervelkolom wordt gevormd door een opeenstapeling van afzonderlijke wervels(zie afbeelding).

Tekstvak: NCH-25 / 12 12®Het wervelkanaal wordt aan de voorkant begrensd door de wervellichamen en aan de zijkanten door de wervelbogen, die aan de achterkant waar deze samenkomen het doornuitsteeksel vormen. De wervels zijn beweeglijk. Aan de voorzijde zijn ze door tussenwervelschijven met elkaar verbonden en aan de achterzijde door gewrichtjes.

 

Bovendien zorgen banden voor een extra onderlinge verbinding van de wervels. Het ruggenmerg ligt beschut in het wervelkanaal. Vanuit het ruggenmerg lopen zenuwvezels die, gebundeld tot zenuwwortels, ter hoogte van de tussenwervelschijven via de wortelkanalen het wervelkanaal verlaten. De zenuwwortels dragen informatie over bv. van de huid aan de hersenen en geven bevelen van de hersenen o.a. door aan de spieren; deze verbinding loopt via het ruggenmerg.

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Door beknelling van de zenuwwortels ontstaat pijn in de armen, een kriebelend gevoel (alsof er mieren lopen), een gevoel van doofheid of zelfs verlammingsverschijnselen van de armspieren. Als ook het ruggenmerg bekneld wordt, heeft dit eveneens gevolgen voor de benen en de romp. Hierdoor kunnen gevoelsstoornissen aan de benen of onzekerheid bij het lopen ontstaan tot zelfs verlammingsverschijnselen. Verder bestaat de kans op functiestoornissen van de blaas, van de darmen en de sluitspier. Ook kan de seksualiteit verstoord zijn. Door de druk op het ruggenmerg en de zenuwwortels kan er blijvend schade ontstaan.

Eenverzwakking van de verbindingen tussen de wervels (instabiliteit) leidt tot nekpijn. Vaak is dit het gevolg van overbelasting van gewrichten, banden en spieren van de halswervelkolom.

De instabiliteit kan door ontstekingen, misvormingen en gezwellen worden veroorzaakt. Ook aandoeningen als slijtage kunnen de stabiliteit, d.w.z. het onderlinge verband van de ten opzichte van elkaar bewegende wervels, verstoren. Vooral bij ongelukken kunnen er zulke grote krachten op de wervelkolom worden uitgeoefend dat de verbindingen opgerekt worden of zelfs scheuren.

Bij sommige operaties aan het ruggenmerg of aan de zenuwen moet het wervelkanaal worden geopend en kan ook hierdoor verlies van stabiliteit ontstaan. De instabiele wervelkolom leidt tot verkeerde belasting van de gewrichten, waardoor ernstige klachten kunnen ontstaan. Het gevaar bestaat dat de zenuwwortels of zelfs het ruggenmerg worden beschadigd.

Bij u kan er sprake zijn van onderstaand probleem.

 • Hernia:

  De gezonde tussenwervelschijf vormt de verbinding tussen de wervellichamen, garandeert de beweeglijkheid van de halswervelkolom en vangt schokken en stoten op. De tussenwervelschijf van de hals bestaat uit een ring van vezelig kraakbeen met daarbinnen een geleiachtige kern. In geval van een scheur in de vezelring komen er stukken van de tussenwervelschijf in het wervelkanaal terecht en kunnen daar de nabijgelegen zenuwwortels en het ruggenmerg afknellen (hernia).

 • Osteochondrose (botslijtage):

  Door osteochondrose kan er een dusdanige vernauwing van het wervelkanaal en het wortelkanaal ontstaan dat het ruggenmerg en/of de zenuwwortel bekneld raakt. Een combinatie van een nekhernia en osteochondrose komt vaak voor.

 • Spinale stenose (vernauwing van het wervelkanaal):
  Daarbij kunnen kleine uitstulpingen van de tussenwervelschijven en osteochondrose al tot beschadigingen van de zenuwwortels en/of het ruggenmerg leiden.
 • Gezwel:
  In het wervelkanaal resp. wortelkanaal kunnen gezwellen groeien die afkomstig zijn van de wervelkolom, van de zenuwen en van het ruggenmerg.
 • Ontsteking:
  Een beschadiging van de zenuwwortels en/of het ruggenmerg kan eveneens ontstaan door pus als gevolg van een ontsteking van de tussenwervelschijf of de halswervel.
 • Ongeval:
  Bij een ongeval kunnen afgebrokkelde stukken van de wervel, bloed of weefsel van de tussenwervelschijf in het wervelkanaal terecht komen en het zenuwweefsel afknellen. Overigens kan het letsel ook het gevolg zijn van uitrekking van het ruggenmerg en de zenuwwortels tijdens een ongeval. Vaak gaat het om een combinatie van beide mechanismen.
Waar bent u naar op zoek?