Beeldende therapie

Tijdens uw opname op de afdeling psychiatrie neemt u deel aan de beeldende therapie.

 

Beeldende therapie

Het doel van de beeldende therapie is om uw problemen zichtbaar en hanteerbaar te maken.  Het vormgeven met beeldende middelen onthult vaak datgene wat moeilijk onder woorden te brengen is of zelfs met woorden wordt afgeschermd.

De directe uiting via het materiaal en het verwoorden van de opgedane ervaring is  aanknopingspunt voor bewustwording en verandering. Door beeldend bezig te gaan met verschillende thema’s leert u uzelf beter kennen .

Leren los te laten en weer in beweging  komen zijn belangrijke aspecten. Speciale vaardigheden op creatief gebied zijn niet vereist.

Thema’s,  afhankelijk van de problematiek en groep:

 • Herkennen en vervolgens erkennen van emoties
 • uiting leren geven aan emoties
 • zicht krijgen op eigen behoeften
 • ruimte durven innemen
 • aangaan van nieuwe verhoudingen met de omgeving
 • grenzen leren stellen
 • in beweging komen
 • bespreekbaar en zichtbaar maken van  verlieservaringen
 • initiatief leren nemen
 • leren loslaten
 • komen tot een (nieuw) evenwicht in denken, voelen en handelen

Materialen.

o.a. Verf, krijt, potlood, papier, klei en speksteen

Wie?

De beeldend therapeut heeft een HBO-opleiding beeldende therapie gevolgd en is zowel therapeutisch als binnen het vakgebied (beeldend vormen, drama, muziek, dans of tuin) geschoold.

Beeldend therapeut:

• Arlet Landman