Overige therapieën

Naast de beschreven therapieën, activiteitentherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie volgt u tijdens uw behandeling mogelijk ook een aantal andere therapieën. Of u deze therapieën wel of niet volgt hangt af van detherapiegroep.

 

Training sociale vaardigheden.
Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn bij het contact met andere mensen. Denk hierbij aan luisteren, een gesprek op gang houden, een compliment geven of ontvangen , uw mening geven of opkomen voor uw eigen belangen. Een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden is assertiviteit: hierbij gaat het om het opkomen voor uzelf en uw belangen, zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen.
Tijdens de training sociale vaardigheden leert u zich in allerlei situaties sociaal vaardiger en assertiever te gedragen. Het doel is om ander gedrag aan te leren zodat de omgang met andere mensen makkelijker gaat. Onderwerpen tijdens de training zijn:
De training wordt gegeven door een Maatschappelijk werker van de afdeling. Tijdens de sessies wordt er een deel theorie behandeld maar ook veel geoefend met situaties. Het uitgangspunt is namelijk dat u vaardigheden kunt leren door ze te oefenen.
Weekendbespreking.

Wanneer u bent opgenomen en met verlof naar huis gaat wordt er voorafgaand aan het verlof een weekendvoorbespreking gedaan. Deze bespreking vindt plaats in de therapiegroep en wordt begeleid door een verpleegkundige van de afdeling. In deze bespreking geeft u aan wat uw doelen voor het weekend zijn. Hierbij kunt u denken aan een goede dagstructuur hanteren, zelfstandig naar de markt, oefenen met sociale situaties, voldoende rust nemen enz. Het is de bedoeling dat u zelf voorafgaand aan de weekendbespreking na hebt gedacht over uw doelen. Na het weekend vindt er een weekendnabespreking plaats. Hierin worden de doelen geëvalueerd: waar heeft u aan gewerkt en hoe is dat gegaan? Naar aanleiding hiervan kunt u nieuwe doelen stellen voor het volgende weekendverlof.

 

 

Waar bent u naar op zoek?