Update voor gebruikers van Philips CPAP-apparatuur

Update juli 2022

Philips heeft informatie voor patiënten gedeeld. U leest het hier.

Update 1 september 2021

Persbericht: Philips start het reparatie- en vervangingsprogramma voor de eerste generatie DreamStation apparaten in de VS naar aanleiding van het eerder aangekondigde veiligheidsbericht.

Amsterdam, Nederland – Philips heeft een update gegeven over het veiligheidsbericht van 14 juni betreffende specifieke Philips slaap- en beademingsapparaten. Het veiligheidsbericht is verstuurd vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het gebruik van op polyester gebaseerd polyurethaan (PE-RUR) geluiddempend schuim in deze apparaten. Meer dan de helft van de betrokken apparaten is in gebruik in de VS. De grote meerderheid (>80%) van de op dit moment geregistreerde apparaten in de VS behoort tot de eerste generatie DreamStation productfamilie.

Philips heeft goedkeuring ontvangen van de US Food and Drug Administration (FDA) voor de reparaties van de betrokken eerste generatie DreamStation apparaten. Deze reparatie bestaat uit het vervangen van het PE-PUR geluiddempende schuim met een nieuw materiaal. Philips verwacht dat de reparaties beginnen in de loop van september 2021. In aanvulling op de reparaties is het bedrijf al begonnen met het vervangen van bepaalde betrokken eerste generatie DreamStation CPAP apparaten in de VS door DreamStation 2 CPAP apparaten. Philips blijft in gesprek met de FDA over de andere aspecten van het terugroepbericht in de VS.

Philips is ook gestart met het reparatie- en vervangingsprogramma in andere landen en verwacht dat deze programma’s in de meerderheid van de markten rond het einde van september 2021 zullen beginnen. Het bedrijf heeft de intentie om deze reparatie- en vervangingsprogramma’s te voltooien binnen ongeveer twaalf maanden.

“We erkennen volledig dat het tijdspad voor de correctieve acties van de betrokken apparaten patiënten in een hele moeilijke situatie plaatst”, zegt Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips. “We hebben al onze middelen aangewend om de patiënten zo snel mogelijk een oplossing te bieden. We hebben onze productie-, service- en reparatiecapaciteit vergroot en hebben nog intensiever contact met onze klanten en hun patiënten.”

Meer informatie over het veiligheidsbericht, evenals instructies voor klanten, gebruikers en artsen kan gevonden worden op www.philips.com/src-update. Patiënten in Nederland en België vragen we om hun zorgaanbieder te contacteren, via hen zal het registratieproces lopen voor het reparatie- en vervangingsprogramma.

Update 16 juli 2021

Philips heeft een persbericht uitgebracht ‘Aanbeveling voor nader beleid binnen Nederland volgend op de veiligheidsmeldingen van fabrikant Philips over CPAP, BiPAP en beademingsapparaten’. Lees het bericht hier. Alle patiënten ontvangen een brief.

Update 2 juli 2021

Via deze update praten we u bij over de laatste stand van zaken rond de veiligheidsmelding van Philips voor bepaalde slaapapneu- en beademingsapparaten. Wereldwijd zijn bijna 4 miljoen van deze apparaten verkocht die hersteld of vervangen moeten worden. Er komt een actieplan om alle apparaten in Nederland te repareren of te vervangen. Tot dit plan klaar is, worden er geen apparaten omgewisseld.

Kan ik het apparaat omruilen voor een andere type?
Zodra het actieplan klaar is, worden alle apparaten in Nederland gerepareerd of vervangen. Verdere informatie hierover volgt. U hoeft hiervoor verder geen actie te ondernemen.

Hoelang duurt dit?
Philips werkt in Nederland samen met leveranciers (waaronder Linde en Mediq Tefa) artsen en ziekenhuizen aan een actieplan. Dit zal enige tijd in beslag nemen.

Update 25 juni 2021

Een aantal adviezen die kort na het uitgaan van het eerste veiligheidsbericht vanuit Philips zijn gegeven, zijn inmiddels aangepast. In onderstaand bericht zijn de aangepaste adviezen van de Nederlandse en Europese longartsenverenigingen verwerkt. Helaas is er op dit moment nog geen duidelijkheid over een oplossing voor de getroffen CPAP apparatuur. Zodra wij nieuwe informatie beschikbaar hebben, publiceren we dat hier.

CPAP-apparaten worden door mensen thuis gebruikt om slaapapneu te behandelen. Philips heeft aangegeven dat het gebruik van de Dreamstation 1 en andere CPAP modellen gezondheidsrisico’s geeft (zie dit bericht van Philips voor het complete overzicht van de betrokken apparaten). Ook sommige van onze patiënten van het MST Slaapcentrum gebruiken deze apparatuur. Gebruikt u geen CPAP van Philips? Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Het is op dit moment niet duidelijk hoe groot de risico’s zijn. In dit nieuwsbericht vindt u de laatste informatie, die bij ons bekend is.

Mogelijke risico’s met schuim

Philips heeft op basis van testen vastgesteld dat er mogelijke risico’s zijn met het schuim. Dit schuim kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat. Hierdoor kunnen ze ingeslikt of ingeademd worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen. Het afbreken van het schuim kan versterkt worden door het gebruik van niet-goedgekeurde schoonmaakmethodes, zoals ozon. Zeer warme en zeer vochtige omgevingen kunnen ook bijdragen aan het afbreken van het schuim.

Adviezen:

De NVALT (Nederlandse Longartsenvereniging) geeft aan dat er geen algemeen advies gegeven kan worden om per direct het gebruik van de CPAP te staken.

Het advies is om de CPAP wel te gebruiken als u snel klachten krijgt als u stopt met de CPAP.

De ERS (Europese Longartsenvereniging) adviseert daarnaast uw CPAP wel te gebruiken als u de CPAP gebruikt vanwege een hartaandoening zoals hartritmestoornissen of hartfalen, of omdat u eerder een herseninfarct (CVA) heeft gehad.

U blijft de CPAP gebruiken

Wat moet u doen, als u uw CPAP blijft gebruiken?

  1. stuur een mail aan het Slaapcentrum via deze beveiligde link (en als dat echt niet lukt: Longziekten@mst.nl)
  2. geef in de mail aan dat u door gaat met de behandeling met de CPAP
  3. vermeld in de mail uw naam en geboortedatum
  4. daarnaast is het belangrijk om de schoonmaakinstructies te raadplegen en te volgen.

U stopt met het gebruik van de CPAP

Wat moet u doen, als u besluit om te stoppen met het gebruikt van uw CPAP?

  1. stuur een mail aan het Slaapcentrum via deze beveiligde link (en als dat echt niet lukt: Longziekten@mst.nl)
  2. geef in de mail aan dat u stopt met de behandeling met de CPAP
  3. vermeld in de mail uw naam en geboortedatum

Volg in alle gevallen onze informatie op de MST website. Indien u stopt met het gebruik van de CPAP, dan kan dit uw rijvaardigheid negatief beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor het besluit om wel of niet deel te nemen aan het verkeer. Wij verwijzen hierbij ook naar de site van het CBR.

Contact en vragen

Philips bereidt op dit moment nieuwe maatregelen voor.
Mediq Tefa, Vital Aire en Linde zijn hulpmiddelenzorgbedrijven die de CPAP bij mensen thuis plaatsen. Op hun website (Mediq Tefa, Vital Aire, Linde) vindt u ook vragen en antwoorden. Ook op de website van de Apneuvereniging (patiëntenvereniging voor patiënten met slaapapneu) kunt u informatie vinden.

We begrijpen dat dit bericht zorgen geeft en vragen oproept. We blijven in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra wij nieuwe informatie beschikbaar hebben, wordt deze via de MST website gecommuniceerd.

Waar bent u naar op zoek?