Vrouw Kind Centrum

Het Vrouw Kind Centrum (VKC) binnen MST bestaat sinds 2009. In dit bijzondere centrum is alle medische zorg voor vrouw en kind verenigd.
In het VKC zijn kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde dicht bij elkaar gebracht. De afdelingen werken heel nauw samen voor de beste zorg voor vrouw en kind, en zijn ook echt dicht bij elkaar gevestigd.

Optimale geboortezorg in Twente
Op 7 januari 2015 is begonnen met de uitvoering van de plannen die MST, ZGT en de eerstelijnsverloskundigen hebben gemaakt in overleg met zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers om de kwaliteit en de uitkomsten van de geboortezorg verder te verbeteren.
Zwangere vrouwen kunnen thuis of in Almelo (ZGT) of Enschede (MST)bevallen.

Gezinsgerichte zorg
Bij MST hoort bij een goede geboortezorg het principe van gezinsgerichte zorg, ofwel het zoveel mogelijk bij elkaar houden van een gezin. De hechting tussen moeder en kind, en vader en kind, begint vanaf de geboorte. Door gezinsgerichte zorg hebben we nu op de Moeder Kind Afdeling de mogelijkheid om vader, moeder en kind bij elkaar op één kamer te  plaatsen.
Ook voor moeders (en vaders) van zieke pasgeborenen komen er steeds meer mogelijkheden om bij het kind te verblijven.

Het kind is onlosmakelijk verbonden met het gezin, daarom zorgen we in VKC dat kind en moeder bij opname van een van hen zoveel mogelijk samen zijn. We ondersteunen de ouders/verzorgers in de begeleiding en betrokkenheid bij de zorg voor het kind zodat de regie over de zorgverlening samen met het gezin gevoerd wordt waarbij de professional een belangrijke meerwaarde is.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina