Corona-informatie

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina informeren wij u over het virus, de ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen. Een overzicht van onze achtergrondverhalen, interviews en video’s vindt u op deze overzichtspagina. Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM en de website van de Rijksoverheid.

Als uw afspraak, operatie of behandeling niet doorgaat, wordt u persoonlijk geïnformeerd door MST. Als u niet bent gebeld, gaat uw afspraak vooralsnog gewoon door. Wij verzoeken u om ons niet zelf te bellen over uw afspraak. Zo blijven wij telefonisch goed bereikbaar.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Vul bij klachten de digitale vragenlijst in voordat u naar MST gaat

Bent u patiënt en komt u naar MST? Dan vragen we u het bij ons te melden als u coronagerelateerde klachten heeft of in contact bent geweest met iemand die positief getest is. Dat doet u door onderstaande vragenlijst in te vullen voordat u naar MST komt. U krijgt direct digitaal een groene of blauwe uitkomst die u bij de ingang van het ziekenhuis aan de screeningsmedewerkers kunt laten zien (uitgeprint of op uw telefoon).  Bent u bezoeker of begeleider, heeft u klachten of bent u in contact geweest met een positief getest persoon? Dan vragen we u niet naar het ziekenhuis te komen.

Veelgestelde vragen

Patiënten

Bent u patiënt in Medisch Spectrum Twente (MST)? Wij begrijpen dat u dan misschien vragen heeft. Wij proberen u hieronder zo goed mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.

Voordat u naar het ziekenhuis komt

 • 24 uur voordat u naar MST komt, doet u de coronacheck op mst.nl/corona-check. U krijgt direct digitaal een groene of blauwe uitkomst te zien.
 • Voelt u zich op de dag van de afspraak niet lekker? Bel dan de afdeling waar u een afspraak heeft om te overleggen.
 • Kom het liefst alleen. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd kan. Lees hier wanneer u 1 begeleider mee mag nemen.

In het ziekenhuis

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Het houden van 1,5 meter afstand geldt ook voor uw eventuele begeleider.

Bij de afdeling waar u een afspraak heeft

 • Neemt u maximaal vijf minuten vóór uw afspraak in de wachtruimte plaats. Zo voorkomen we dat er veel mensen tegelijk in het ziekenhuis zijn. We hebben de wachtruimtes zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Onze medewerkers komen soms dichterbij dan 1,5 meter. Dat is veilig, want onze medewerkers werken alleen als ze geen klachten hebben of als ze getest zijn op het coronavirus. Binnen de anderhalve meter draagt een medewerker altijd een mondneusmasker tijdens lichamelijk onderzoek, een gesprek of behandeling
 • Verlaat na uw bezoek aan de polikliniek direct het ziekenhuis, behalve als er nog onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bloedafname).

We hebben gemerkt dat beeldbellen of een telefoongesprek goede alternatieven kunnen zijn voor een bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom willen we dat ook in de toekomst blijven doen, naast of ter vervanging van uw poliklinische afspraken. Het voordeel is dat het u minder tijd en geld kost. U hoeft immers niet naar MST te komen. Daarnaast spreekt u de arts thuis, in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Een belconsult met een medisch specialist kan een vervanging zijn voor een fysiek polikliniekbezoek. Financieel telt een belconsult even “zwaar” als een fysiek consult. Deze medisch specialistische zorg wordt door uw zorgverzekeraar belast op uw eigen risico.

Het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. U loopt geen extra risico op besmetting. Wij nemen in MST het zekere voor het onzekere en houden ons goed aan de laatste maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo willen we mogelijke verspreiding van het coronavirus tegengaan. Voor besmette patiënten of patiënten die verdacht zijn van het coronavirus hebben we een aparte afdeling ingericht.

Ons ziekenhuis is ruim opgezet. Dit betekent dat er veel ruimte is in de gangen om elkaar op afstand te passeren. Ook hebben we eenpersoonskamers, waardoor we patiënten met corona in isolatie kunnen behandelen.

U doet hetzelfde als in een normale situatie. U kunt uw eigen huisarts bellen. We horen dat sommige mensen op dit moment minder snel de huisarts bellen. Bijvoorbeeld omdat ze de huisarts niet willen belasten met hun vragen. Of omdat ze denken dat het gevaar op besmetting groter is als ze naar de praktijk gaan. U kunt gewoon bellen naar uw huisarts. De huisarts is er altijd om u te helpen, ook in deze tijd.

Hebt u binnenkort een afspraak, operatie of behandeling, dan begrijpen we dat u wellicht vragen heeft of dit wel door kan gaan.

Als uw afspraak, operatie of behandeling niet doorgaat, dan wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd door MST. Als u niet bent gebeld, gaat uw afspraak gewoon door. Wij vragen u om ons daar niet over te bellen, zo blijven wij telefonisch goed bereikbaar.

Patiënten die voor zorg in het ziekenhuis komen en klachten hebben die kunnen wijzen op corona, vragen we om een coronatest te doen. Om goede ziekenhuiszorg te kunnen verlenen, is er een verplichting bij de patiënt om medewerking te verlenen aan diagnostiek en behandeling. Een coronatest kan soms nodig zijn om in het ziekenhuis te worden behandeld. Elke patiënt heeft het recht om deze test te weigeren. Daar staat tegenover dat het ziekenhuis kan stoppen met de zorgverlening als de patiënt geen medewerking verleent aan het afnemen van een coronatest. De patiënt zal dan niet opgenomen worden/blijven. Deze beslissing is aan de (hoofd)behandelaar.

Deze handelswijze is juridisch onderbouwd vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In MST worden Corona zelftesten en andere commerciële testen niet geaccepteerd als vervanging van de huidige (PCR) test en ze zijn geen vervanging van de COVID-19-maatregelen. Zelftesten en commerciële testen zijn namelijk minder gevoelig en betrouwbaar dan een PCR test die door een professional wordt afgenomen.

Algemeen

Wij nemen verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Vanaf donderdag 7 april hoeven er in MST geen mondneusmaskers meer te worden gedragen in publieke binnenruimtes. Vanaf die dag worden er dan ook geen mondneusmaskers meer uitgereikt bij de hoofdingang.

Overal waar zorgverleners geen anderhalve meter afstand tot de patiënt kunnen bewaren, blijven zij een mondneusmasker dragen. Hieronder vallen:

 • Patiëntenkamers in de kliniek
 • OK-complex
 • Dagbehandeling
 • Dialyse
 • Acute poorten (SEH, Eerste Harthulp en VKC)
 • Onderzoeks-, behandel- en spreekkamers in de polikliniek

We vragen bezoekers om anderhalve meter afstand tot de patiënt te bewaren. Als dat niet kan, dan adviseren we het dragen van een mondneusmasker.

 • Onze medewerkers geven geen hand en we houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar;

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was uw handen grondig en regelmatig en schud geen handen;
 • Wacht op de aangegeven plekken en volg de aangegeven looproutes;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellebogen.

Ons restaurant Kepers is van ma t/m vrij geopend van 08.30 tot 20.00 uur en in het weekend van 09.30 tot 16.00 uur. Vanzelfsprekend is alles zo geregeld dat we aan de 1,5 meter regelgeving voldoen om u een zo veilig mogelijke omgeving bieden.

Bij de ingang staat een desinfectiezuil, we vragen u hier gebruik van te maken. Er is één ingang, met twee buffetlijnen en er zijn twee uitgangen.

Zitplekken
De MST restaurants in Enschede en Oldenzaal bieden zitgelegenheid op 1,5 meter afstand.

In MST is er een kweekpoli. Deze poli is geopend voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan in MST. Zij worden hier getest op het coronavirus. De kweekpoli is alleen toegankelijk voor patiënten als u hierover bericht heeft ontvangen.

Bij de kweekpoli kunt u zich bij de balie melden, waar een co-assistent aanwezig is om u naar de spreekkamer te begeleiden. Om besmettingen te voorkomen, verzoeken we u om precies op het afgesproken tijdstip naar binnen te gaan. Bent u te vroeg of zit er niemand achter de balie, dan vragen we u om buiten te wachten en niet door te lopen.

De kweekpoli is geopend van maandag t/m zondag van 08.00-12.00 uur en alleen op afspraak. De kweekpoli bevindt zich van ma t/m vr bij de spoedpost aan de Beltstraat. U kunt parkeren bij de parkeerplaats van de spoedpost. Op zaterdag en zondag (en feestdagen) bevindt de kweekpoli zich bij het Diagnostisch Centrum aan de Haasksbergerstraat. U kunt parkeren bij de parkeerplaats voor de deur van het Diagnostisch Centrum. Bekijk de plattegrond met de route naar de kweekpoli.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het Vrouw Kind Centrum gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Ja! De golfkarren blijven rondrijden. Zij brengen u naar de juiste afdeling zodat u op de goede plek terecht komt.

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.

Heeft u vragen over de boostervaccinatie? Op de website van het RIVM vindt u hier veel informatie over, inclusief de meest gestelde vragen.

Behoort u tot de groep immuun gecompromitteerde patiënten die vanaf oktober een uitnodiging voor een 3e prik heeft gehad, dan komt u ook in aanmerking voor een booster vaccinatie. Hiertoe kunt u bij de GGD een afspraak maken vanaf 3 maanden na uw derde vaccinatie of minimaal 3 maanden na een doorgemaakte infectie. Let op: hiervoor ontvangt u géén aparte oproep via het ziekenhuis. De uitnodiging komt net als bij andere volwassenen via de overheid/RIVM en u kunt dan zelf een afspraak maken.  Zie ook website van RIVM COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Sommige afdelingen hebben specifieke informatie voor hun patiënten. Hieronder kunt u doorklikken naar die informatie.

Bezoekers

Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd per patiënt toegestaan. Dit is mogelijk tussen 09.00 en 21.00 uur. En alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt.

Let op: er zijn uitzonderingen op de bezoekersregeling, op de afdeling IC, in het Vrouw Kind Centrum, bij terminale patiënten en COVID-19 besmette patiënten. Deze staan beschreven onder het kopje ‘Wat zijn de uitzonderingen op de bezoekersregeling?

Het is een zeer ingrijpende maatregel. Natuurlijk wilt u uw familielid of naaste graag zien, maar alleen door het contact zoveel mogelijk te beperken kunnen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren en onze patiënten de zorg geven die zij nodig hebben. Natuurlijk kunt u, als dat mogelijk is, ook telefoneren of beeldbellen.

Wanneer mag u niet op bezoek komen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn,verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als u in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Help prevent contamination

You can visit our patients between 9 AM and 9 PM. A maximum of two visitors are allowed per patient at the same time.

In onderstaande gevallen gelden afwijkende bezoekersregelingen:

 • Op de afdeling Dagbehandeling is geen bezoek toegestaan.
  Bij terminale patiënten kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over bezoek.
 • Intensive Care: bezoektijden van 11.00 tot 11.45 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. Per keer maximaal twee bezoekers per patiënt.
 • Spoedeisende Hulp: er is maximaal één begeleider toegestaan.
 • Kinder- en Tienerafdeling: Alleen ouders/verzorgers van het (klinisch) opgenomen kind mogen naar de verpleegafdeling. De medewerkers van de Kinder- en Tienerafdeling bespreken met u de actuele bezoekregeling en de hygiënemaatregelen zoals overig bezoek, bezoek door broertjes en zusjes en de hygiënemaatregelen. Dit geldt ook voor dagbehandeling.
 • Afdeling Verloskunde: Bij de bevalling is het toegestaan om naast de partner nog een persoon extra mee te nemen. De derde persoon mag een geboortefotograaf zijn.
 • Moeder en Kind afdeling: Bezoek door de partner is toegestaan. Broertjes en zusjes mogen eenmaal per week, één uur op bezoek komen.
 • Afdeling Neonatologie: Op afdeling Neonatologie mogen alleen beide ouders/verzorgers aanwezig zijn en het kind onbeperkt bezoeken. De medewerkers van de afdeling Neonatologie bespreken met u de actuele bezoekregeling zoals overig bezoek, bezoek door broertjes en zusjes en de hygiënemaatregelen.

We vragen u thuis te blijven als u corona-achtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen.

Beeldbellen voor patiënten gemakkelijk en veilig

Onze patiënten kunnen nu nóg gemakkelijker gebruik maken van beeldbellen: op de iPad die iedere patiënt ter beschikking krijgt is deze optie toegevoegd. Met enkele drukken op de knop kan de patiënt een beveiligde verbinding krijgen met een contactpersoon buiten het ziekenhuis. Zonder een account aan te hoeven maken, helemaal privacybestendig. Het enige dat ingevoerd hoeft te worden is het e-mailadres van de contactpersoon, die via e-mail de link krijgt om de app te openen.

De verbinding is alleen vanuit de iPad op te starten, dus de patiënt heeft volledige controle over het tijdstip van het contact. MST is het eerste ziekenhuis waar deze veilige en gemakkelijke manier van beeldbellen mogelijk is.

Ook Skype is een optie om te kunnen beeldbellen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact via Skype vindt u hier.

Er zijn maximaal 2 bezoekers per patiënt, ieder één uur per dag toegestaan. Dit is mogelijk tussen 09.00 en 21.00 uur. En alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt.

Voordat u naar het ziekenhuis komt

 • Voelt u zich op de dag van het bezoek niet lekker? Kom niet naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Volg de aangegeven looproutes.

Bij de afdeling waar u op bezoek gaat

 • Op de patiëntkamer bewaart u 1,5 meter afstand.
 • Verlaat na uw bezoek direct het ziekenhuis.

Begeleiders

Als u naar het ziekenhuis komt, is maximaal één begeleider toegestaan. We vragen u om, als het mogelijk is, alleen te komen. Op die manier kunnen wij de 1,5 meter afstand het beste bewaren in onze wachtkamers en spreekkamers op de poliklinieken en in de behandelkamers op de SEH.

U mag maximaal één volwassen persoon meenemen als begeleider. Dit geldt ook voor de Spoedeisende Hulp (SEH). Hierop wordt soms een uitzondering gemaakt door het team van de SEH, bijvoorbeeld als de patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam met u bespreken.

Een begeleider mag in de volgende gevallen niet meekomen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als u in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Stel uw afspraak dan uit of neem iemand anders mee.

We vragen u thuis te blijven als u corona-achtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen.

Heeft u andere vragen, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351.

Meer over corona

Om onze patiënten te beschermen, en om op een veilige manier voldoende (zorg)medewerkers beschikbaar te houden, blijven de meeste coronamaatregelen in MST van kracht.
Waar bent u naar op zoek?