Corona informatie

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Op deze pagina informeren wij u over het virus, de ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen. Een overzicht van onze achtergrondverhalen, interviews en video’s vind u op de pagina achtergrondverhalen corona. Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM.

De normale zorg in MST lag grotendeels stil door de coronacrisis. Maar wij starten de reguliere zorg weer op. In deze video vertellen wij u daar graag meer over.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Kan ik wel of niet naar MST komen?
Heeft u binnenkort een afspraak in MST of wilt u op bezoek komen? Vul de korte vragenlijst ‘digitale check’ in om gemakkelijk en snel te bepalen of u wel of niet naar ons ziekenhuis kunt komen.

Corona check app

De digitale corona check biedt op afstand hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp.

Zorgvuldig en stap voor stap

Het opstarten doen we in zorgvuldige stappen. Allereerst brengen we in kaart om welke patiënten en welke zorg het gaat. Daarmee kunnen we een goede inschatting maken van de zorgvraag. Vervolgens kijken we hoeveel capaciteit we hebben om patiënten te helpen. Daarbij kijken we aan de ene kant naar de medische urgentie. Aan de andere kant houden we rekening met de medewerkers en materialen die beschikbaar zijn. Uiteraard doen we alles volgens de richtlijnen van het RIVM zoals 1,5 meter afstand houden en het gebruik van geschikte beschermingsmaterialen.

Screeningspunt voor toegang

Vanaf vandaag staat er bij de ingang van MST een screeningspunt, zowel bij de ingang van het Koningsplein als in de Van Heek parkeergarage. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om onze zorg zo veilig mogelijk te houden en om verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat u bij MST naar binnen gaat, stellen we bij het screeningspunt nog één keer enkele vragen over uw gezondheid. Volg bij binnenkomst de aangegeven looproutes en houd overal 1,5 meter afstand!

Juiste route kweekpoli

Wij willen u wijzen op de juiste route naar de kweekpoli. De poli is geopend voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan in MST maar klachten hebben die wijzen op het coronavirus. Heeft u een bericht ontvangen dat u deze poli moet bezoeken, moet u parkeren op de 5 minuten parkeerplaats zoals aangegeven in deze plattegrond. Dat is de parkeerplaats voor onze hoofdingang aan het Koningsplein. Parkeert u in de Van Heekparkeergarage, neemt u dan de trap naar boven halverwege het rolpad. Ga dus niet de hoofdingang van MST binnen. De kweekpoli is alleen toegankelijk voor patiënten als u hierover bericht heeft ontvangen.

Veelgestelde vragen

Opstarten normale zorg

U hoort van ons de nieuwe datum voor uw afspraak, operatie, behandeling of onderzoek. U hoeft ons niet te bellen. Houd er rekening mee dat uw afspraak nog even kan duren. We vragen hier uw begrip voor. De reden is dat we een totaal nieuwe planning moeten maken. Daarbij helpen we eerst de patiënten met spoedklachten.

Daarnaast maken we een planning op basis van de capaciteit die we hebben. Denk daarbij aan de inzet van artsen, verpleegkundigen, maar ook van laboratoria, CT-scans en IC-bedden die nodig zijn na een operatie. Dit kan leiden tot keuzes die op het eerste gezicht minder logisch lijken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat we een liesbreukoperatie eerder plannen dan een open-hartoperatie. De reden is dat die laatste operatie meer capaciteit vraagt, omdat de patiënt na de operatie op de IC-afdeling ligt en langer in ons ziekenhuis blijft. Na een liesbreukoperatie kunnen mensen sneller weer naar huis.

Stap voor stap plannen we weer afspraken op de polikliniek. Uw afspraak gaat iets anders dan u gewend bent. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor uw veiligheid en om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Voordat u naar het ziekenhuis komt

 • Enkele dagen voor uw afspraak wordt u gebeld. Een medewerker stelt enkele vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u moet hoesten, niezen of verkouden bent.
 • Voelt u zich op de dag van de afspraak niet lekker? Bel dan de afdeling waar u een afspraak heeft om te overleggen.
 • Kom het liefst alleen. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd kan. Bijvoorbeeld als het om uw kind gaat of als u begeleiding nodig heeft. In dit geval mag u maximaal één begeleider meenemen.

In het ziekenhuis

 • Voordat u naar binnen gaat, stellen we u in het screeningspunt nog één keer enkele vragen over uw gezondheid. Dat geldt ook voor uw eventuele begeleider. Als het nodig is, krijgt u een mond-neusmasker. U kunt daarna naar uw afspraak in het ziekenhuis.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Volg de aangegeven looproutes.

Bij de afdeling waar u een afspraak heeft

 • Ga maximaal vijf minuten vóór uw afspraak in de wachtruimte zitten. Zo voorkomen we dat er veel mensen tegelijk in het ziekenhuis zijn. We hebben de wachtruimtes zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Onze medewerkers hebben standaard geen beschermende kleding of mond-neusmaskers op. Dat doen ze alleen als het noodzakelijk is.
 • Onze medewerkers komen soms dichterbij dan 1,5 meter. Dat is veilig, want onze medewerkers werken alleen als ze geen klachten hebben of als ze getest zijn op het coronavirus.
 • Het restaurant is voor bezoekers gesloten.
 • Verlaat na uw bezoek aan de polikliniek direct het ziekenhuis. Behalve als er nog onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bloedafname).

De afgelopen weken hebben we gemerkt dat beeldbellen of een telefoongesprek een goed alternatief kan zijn voor een bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom willen we dat ook in de toekomst blijven doen, naast of ter vervanging van uw poliklinische afspraken. Het voordeel is dat het u minder tijd en geld kost. U hoeft immers niet naar het MST te komen. Daarnaast spreekt u de arts thuis, in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. U loopt geen extra risico op besmetting. Wij nemen in MST het zekere voor het onzekere en houden ons goed aan de laatste maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo willen we mogelijke verspreiding van het coronavirus tegengaan. Voor besmette patiënten of patiënten die verdacht zijn van het coronavirus hebben we een aparte afdeling ingericht.

Ons ziekenhuis is ruim opgezet. Dit betekent dat er veel ruimte is in de gangen om elkaar op afstand te passeren. Ook hebben we 1-persoonskamers, waardoor we patiënten met corona in isolatie kunnen behandelen.

U doet hetzelfde als in een normale situatie. U kunt uw eigen huisarts bellen. We horen dat sommige mensen op dit moment minder snel de huisarts bellen. Bijvoorbeeld omdat ze de huisarts niet willen belasten met hun vragen. Of omdat ze denken dat het gevaar op besmetting groter is als ze naar de praktijk gaan.

U kunt laagdrempelig bellen. De huisarts is er altijd om u te helpen, ook in deze tijd. Bovendien hebben de huisartsen een andere locatie ingericht voor de zorg voor mensen verdacht worden van het coronavirus. U kunt dus gewoon naar de praktijk gaan. Of neem telefonisch contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Algemeen

Wij nemen in MST het zekere voor het onzekere en houden ons goed aan de laatste maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo willen we mogelijke verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Coronavirussen kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken bij mensen en dieren. Er zijn verschillende soorten coronavirussen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken. In China werden sinds eind 2019 mensen ziek van een nieuw soort coronavirus. De symptomen van het nieuwe virus zijn hoesten en/of kortademigheid, en meestal koorts van boven de 38 graden.

 • Onze medewerkers geven geen hand en we houden zoveel mogelijk afstand van elkaar. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is door de regering en het RIVM geadviseerd dat iedereen in Nederland waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar bewaart. Medewerkers zonder fysiek contact houden waar mogelijk wel afstand, maar blijven u natuurlijk zo goed mogelijk helpen om de beste zorg te verlenen. Voor zorgmedewerkers geldt dit advies niet. Artsen en verpleegkundigen blijven u zo goed mogelijk helpen;
 • Onze patiënten mogen 1 bezoeker, 1 uur per dag ontvangen;
 • We vragen iedereen met griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) om niet naar MST te komen. Bent u bekend bent met luchtwegklachten, bijvoorbeeld als longpatiënt, en heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

MST heeft inmiddels patiënten met het coronavirus op de spoedeisende hulp ontvangen. Ook hebben wij meerdere patiënten opgenomen die in isolatie worden verpleegd. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor medewerkers als zij onbeschermd contact hebben gehad met een patiënt. Zolang de medewerkers geen klachten hebben, zijn zij aan het werk. Het virus is namelijk pas besmettelijk wanneer iemand klachten heeft. Zodra de medewerkers last krijgen van verkoudheid of koorts, moeten zij thuis blijven en zich bij de bedrijfsarts melden.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen.

We begrijpen dat je je zorgen maakt over je baby, maar dit is niet nodig. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

We merken dat zwangeren die gezond zijn, vaker overwegen om thuis te bevallen vanwege de coronacrisis. Elke gezonde vrouw heeft echter nog steeds de keuze om in het ziekenhuis of thuis te bevallen. Gelukkig zien we ook dat zwangeren zich heel goed aan de maatregelen van het RIVM houden en dat er onder zwangeren weinig tot geen besmettingen voorkomen. In de regio werken MST, ZGT en alle verloskundigen nauw samen zodat zwangeren veilig en goed kunnen bevallen. Heb je vragen, stel ze gerust aan je eigen verloskundige of gynaecoloog. Geen vraag is te gek en alles is bespreekbaar.

 • Was regelmatig uw handen, dat is de beste manier om verspreiding tegen te gaan. Was de handen in ieder geval na een toiletbezoek, na hoesten of niezen in de handen (maar hoest of nies liever in de elleboog) en na het snuiten van de neus. Was of desinfecteer uw handen altijd voordat u uw slijmvliezen weer aanraakt (ogen, neus, mond).
 • Moet u niezen of hoesten? Gebruik dan altijd een papieren zakdoekje en hoest of nies in de elleboog. Was of desinfecteer daarna altijd uw handen.
 • Vermijd – als dat mogelijk is – slecht geventileerde (kleine) ruimtes met veel mensen en probeer tenminste 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Heeft u griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) en was u recent op reis in het buitenland, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van een goede hoest- en nieshygiëne.
 • Een mondneusmasker voor mensen in het openbaar wordt niet geadviseerd. Als het masker niet goed wordt gebruikt (te lang gedragen, hergebruik, aanraken van de buitenkant met de handen) geeft dit juist een groter risico op besmetting.
 • Om verspreiding te voorkomen zouden juist zieke mensen een mondneusmasker moeten dragen.
 • Blijf goed geïnformeerd bij een betrouwbare bron: kijk op de website van RIVM.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot nader order gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Mensen die genezen zijn van hun coronavirus infectie hebben meestal beschermende antistoffen in hun bloed. Deze antistoffen zijn mogelijk als geneesmiddel te gebruiken voor patiënten die met deze infectie zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het Erasmus MC uit Rotterdam wil dat zo snel mogelijk onderzoeken. Hiervoor hebben zij bloedplasmadonoren nodig die besmet zijn geweest met het coronavirus. Het onderzoek is door de medisch ethische toetsingscommissie goedgekeurd. Medisch Spectrum Twente ondersteunt dit onderzoek. Samen kunnen we het virus bestrijden. Klik hier om te zien hoe u kunt helpen.

Patiënten

Bent u patiënt in MST? Wij begrijpen dat u dan misschien vragen heeft. Wij proberen u hieronder zo goed mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen.

Wij vragen patiënten zich te melden bij de receptie. Als u zich meldt bij de balie in onze hal, wijzen onze medewerkers u de juiste weg. Zo laten wij regulier bezoek en patiënten via een andere route naar de afdeling gaan als het bezoek voor corona besmette patiënten, om zo goed mogelijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nee, dat is niet nodig. Mocht u griepverschijnselen hebben én bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een patiënt die positief getest is, neem dan contact op met de GGD.

In de landelijke richtlijnen wordt geadviseerd om het aantal contacten zoveel mogelijk te verminderen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom gaat MST afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk omzetten naar telefonische afspraken. We begrijpen dat het vervelend kan zijn als uw afspraak omgezet wordt, maar we hopen op uw begrip voor deze maatregel, die nodig is om zowel u, andere patiënten als onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Het omzetten van een afspraak op de polikliniek naar een telefonische afspraak gebeurt alleen als dit medisch verantwoord is. Artsen beoordelen elke poliklinische afspraak zorgvuldig. Als uw afspraak wordt omgezet, dan berichten wij u daarover. Krijgt u geen bericht, dan kunt u naar de polikliniek in MST komen. Deze beslissing geldt tot nader order.

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor uw afspraak in ons ziekenhuis. Spoedoperaties en operaties die vanwege medische noodzaak niet uit te stellen zijn, gaan gewoon door, maar helaas hebben wij moeten besluiten om alle niet-spoed operaties in ons ziekenhuis voorlopig af te zeggen. Als u binnenkort een afspraak heeft voor een operatie, behandeling of onderzoek dan wordt u hierover gebeld. Deze beslissing geldt tot nader order.

Wij begrijpen dat dit besluit heel vervelend voor u kan zijn. U heeft misschien al lang gewacht en toegeleefd naar de datum van uw afspraak, maar dit besluit is de beste keuze in deze ongewone situatie waarin Nederland zich bevindt. We hopen daarom op uw begrip.

Ja! De golfkarren blijven rondrijden. Zij brengen u naar de juiste afdeling zodat u op de goede plek terecht komt.

Restaurant Kepers is open van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 18.00 uur. Op zaterdag en zondag van 9.30 – 16.00 uur.

Het is de verwachting dat het coronavirus (SARS-CoV-2) zich de komende tijd verder uitbreidt over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan deze zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. U leest hier meer over in deze informatiebrief.

Wij bekijken dagelijks scenario’s om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te laten verlopen. Patiënten mogen daarom vanaf nu maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek mag komen. Per 20 maart geldt deze bezoekersregeling:

 • Op de volgende afdelingen mag maximaal 1 begeleider mee:
  • Alle poliklinieken
  • Medische beeldvorming
  • Laboratorium
  • Nucleaire geneeskunde
  • Radiotherapie
  • Spoedeisende Hulp
  • Acute harthulp
  • Bewakingsafdeling na operatie
 • Patiënten die komen voor dialyse, dagbehandeling of een operatie, mogen gebracht en gehaald worden door een begeleider. De begeleider mag niet aanwezig zijn tijdens de behandeling of operatie.
 • Op de intensive care en in geïsoleerde patiëntenkamers mag maximaal 1 bezoeker per dag komen.
 • Op de verpleegunit E5 mag maximaal 1 bezoeker per dag komen, alleen tussen 14.00 – 15.00 uur.
 • Op alle verpleegunits, met uitzondering van verpleegunit E5 en geïsoleerde patiëntenkamers, mag maximaal 1 bezoeker per dag langskomen.
 • Op de afdeling Neonatologie en Kinder-en Tienerafdeling is alleen bezoek van ouders toegestaan.

We begrijpen dat deze regeling heel ingrijpend kan zijn, vooral in het geval van een terminale ziekte of overlijden. We snappen dat u uw familielid of naaste wilt zien, maar we vragen u te houden aan het maximaal geldende aantal bezoekers. Dat we veel van u vragen, beseffen we heel goed, maar wij zien ons genoodzaakt dit te doen in deze ongewone tijden.

Wij adviseren bezoekers nog steeds nog niet op bezoek te komen bij patiënten in MST, tenzij er geen andere mogelijkheid is tot contact. We snappen dat u uw naasten wellicht toch wil spreken of zien en daarom willen we onze mogelijkheid tot beeldbellen graag bij u onder de aandacht brengen.

Op de iPad die iedere patiënt ter beschikking krijgt is deze optie toegevoegd. Met enkele drukken op de knop kan de patiënt een beveiligde verbinding krijgen met een contactpersoon buiten het ziekenhuis. Zonder een account aan te hoeven maken, helemaal privacybestendig. Het enige dat ingevoerd hoeft te worden is het e-mailadres van de contactpersoon, die via e-mail de link krijgt om de app te openen.

Ook is het mogelijk om videocontact te maken via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact middels Skype vindt u hier.

Wij zien dat minder patiënten zich melden op de SEH en Eerste Harthulp. Patiënten met klachten als pijn op de borst, neurologische uitval en buikpijn lijken weg te blijven. Het kan zijn dat mensen met deze spoedklachten de huisarts en daarmee de SEH vermijden om het ziekenhuis niet extra te belasten, of omdat ze bang zijn in contact te komen met patiënten met het coronavirus. Als u ernstige medische klachten heeft, kunt u zoals altijd terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van MST. Ook nu de druk op de zorg is toegenomen door het coronavirus.

Spoed is spoed

Ondanks alle maatregelen rondom het corona-virus blijft het van groot belang om bij acute ziekten wel hulp te zoeken. Wij roepen daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bel direct 112 bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis.

Niet doorlopen met ernstige klachten

Als je te lang wacht kunnen complicaties ontstaan. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige klachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen. De artsen in MST benadrukken daarom: ‘Als er echt iets is, twijfel niet en meld u gewoon bij de huisarts!’

Wij hebben een poli geopend voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan in MST maar klachten hebben die wijzen op het coronavirus. Zo kunnen wij deze patiënt van tevoren testen op het coronavirus. Deze poli is buitenom bereikbaar zodat patiënten niet via de hoofdingang MST in hoeven te gaan. Patiënten die naar deze poli moeten ontvangen hierover een bericht van hun behandeld arts.

Sommige afdelingen hebben specifieke informatie voor hun patiënten. Hieronder kunt u doorklikken naar die informatie.

Bezoekers

Heeft u MST bezocht of wilt u MST bezoeken? Hier leest u meer over de mogelijkheden en de maatregelen voor het bezoeken van ons ziekenhuis.

Wij adviseren u om niet op bezoek te komen bij patiënten in MST. Bezoek is nog beperkt mogelijk voor wie geen andere mogelijkheid heeft voor contact: er is maximaal 1 bezoeker toegestaan gedurende maximaal 1 uur per dag. Dit kan alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt. Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij de centrale receptie.

Het is een zeer ingrijpende maatregel. Natuurlijk wilt u uw familielid of naaste graag zien, maar alleen door het contact zoveel mogelijk te beperken kunnen we onze patiënten de zorg geven die zij nodig hebben.

Wij vragen bezoekers zich te melden bij de receptie. Als u zich meldt bij de balie in onze hal, wijzen onze medewerkers u de juiste weg. Zo laten wij regulier bezoek en patiënten via een andere route naar de afdeling gaan als het bezoek voor corona besmette patiënten, om zo goed mogelijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Help prevent contamination

Please do not visit our patients. If necessary, 1 visitor max. 1 hour a day.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen. Bent u bezoeker van een opgenomen patiënt en heeft u griepachtige klachten zoals koorts of een flinke verkoudheid, dan vragen we om het bezoek aan MST uit te stellen.

Nee, dat is niet nodig. Mocht u griepverschijnselen hebben én bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een patiënt die positief getest is, neem dan contact op met de GGD.

De zorg in ons ziekenhuis is veilig. We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

We vragen u thuis te blijven als u griepachtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen. Dit is in lijn met de landelijke maatregelen.

Neem de aanbevolen hygiënemaatregelen zoals op deze pagina vermeld. Was uw handen met water en zeep voor en na het bezoek en kom niet op bezoek als u griepachtige klachten heeft (zoals koorts, verkoudheid en hoesten).

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot nader order gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Restaurant Kepers is open van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 18.00 uur. Op zaterdag en zondag van 9.30 – 16.00 uur.

Beeldbellen voor patiënten gemakkelijk en veilig

Onze patiënten kunnen nu nóg gemakkelijker gebruik maken van beeldbellen: op de iPad die iedere patiënt ter beschikking krijgt is deze optie toegevoegd. Met enkele drukken op de knop kan de patiënt een beveiligde verbinding krijgen met een contactpersoon buiten het ziekenhuis. Zonder een account aan te hoeven maken, helemaal privacybestendig. Het enige dat ingevoerd hoeft te worden is het e-mailadres van de contactpersoon, die via e-mail de link krijgt om de app te openen.

De verbinding is alleen vanuit de iPad op te starten, dus de patiënt heeft volledige controle over het tijdstip van het contact. MST is het eerste ziekenhuis waar deze veilige en gemakkelijke manier van beeldbellen mogelijk is.

Ook Skype is een optie om te kunnen beeldbellen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact via Skype vindt u hier.

Maatregelen van MST

Wij nemen verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

 • Onze medewerkers geven geen hand,
 • We vragen iedereen met griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) om niet naar MST te komen. Bent u bekend bent met luchtwegklachten, bijvoorbeeld als longpatiënt, en heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

Evenementen en bijeenkomsten die voor de directe patiëntenzorg niet noodzakelijk zijn, gaan tot nader order niet door.

We vinden het heel vervelend dat we bijeenkomsten af moeten zeggen en u te moeten teleurstellen, maar we hopen ook op begrip voor dit besluit.

Wij nemen het zekere voor Handhygiëne in MST rondom coronavirus het onzekere: wij begroeten u in Medisch Spectrum Twente zonder handen te schudden. Dat is één van de manieren om mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus, maar ook andere virussen zoals influenza, tegen te gaan.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot nader order gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

In ons ziekenhuis wordt een aparte afdeling ingericht voor bewezen coronapatiënten (patiënten waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld). Voor bezoekers van bewezen coronapatiënten gelden aangepaste bezoektijden, namelijk 1 keer per dag 1 bezoeker, tussen 14.00 en 15.00 uur.

Om corona verdachte patiënten tijdens piekuren op de Spoedeisende Hulp zo goed mogelijk op de juiste plaats te behandelen en daarbij het risico op besmetting voor andere mensen zo klein mogelijk te maken, laten wij mensen met vermoeden op corona niet naar binnen via de normale ingang bij de Spoedeisende Hulp. Deze nieuwe route is aangegeven door middel van bewegwijzering.

Het crisisbeleidsteam van MST heeft het pandemieplan vastgestel. Dit plan beschrijft in welke fasen op welke manier MST opschaalt om de snel toenemende vraag naar zorg rondom COVID-19 patiënten te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat we onze capaciteit fasegewijs gaan uitbreiden om corona-positieve patiënten op te vangen. De uitbreiding vraagt meer dan alleen ruimtes en bedden. We hebben de juiste professionals op de juiste plek nodig. Dat is een puzzel die we proberen op te lossen. We hebben hier veel aandacht voor.

Bekijk de video waarin teamleider Interne geneeskunde Bianca Fischer vertelt over het pandemieplan.

Heeft u andere vragen, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351.

Meer over corona

Waar bent u naar op zoek?