Corona-informatie

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina informeren wij u over het virus, de ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen. Een overzicht van onze achtergrondverhalen, interviews en video’s vindt u op deze overzichtspagina. Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM.

De normale zorg in MST lag grotendeels stil door de coronacrisis. Maar wij starten de reguliere zorg weer op. In onderstaande video vertellen wij u daar graag meer over. Het opstarten doen we in zorgvuldige stappen. Allereerst brengen we in kaart om welke patiënten en welke zorg het gaat. Daarmee kunnen we een goede inschatting maken van de zorgvraag. Vervolgens kijken we hoeveel capaciteit we hebben om patiënten te helpen. Daarbij kijken we aan de ene kant naar de medische urgentie. Aan de andere kant houden we rekening met de medewerkers en materialen die beschikbaar zijn.

Kan ik wel of niet naar MST komen?
Heeft u binnenkort een afspraak in MST of wilt u op bezoek komen? Vul de korte vragenlijst ‘digitale check’ in om gemakkelijk en snel te bepalen of u wel of niet naar ons ziekenhuis kunt komen.

Corona check app

De digitale corona check biedt op afstand hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp.

Veelgestelde vragen

Opstarten normale zorg

Bent u patiënt in Medisch Spectrum Twente (MST)? Wij begrijpen dat u dan misschien vragen heeft. Wij proberen u hieronder zo goed mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.

U hoort van ons de nieuwe datum voor uw afspraak, operatie, behandeling of onderzoek. U hoeft ons niet te bellen. Houd er rekening mee dat uw afspraak nog even kan duren. We vragen hier uw begrip voor. De reden is dat we een totaal nieuwe planning moeten maken. Daarbij helpen we eerst de patiënten met spoedklachten.

Daarnaast maken we een planning op basis van de capaciteit die we hebben. Denk daarbij aan de inzet van artsen, verpleegkundigen, maar ook van laboratoria, CT-scans en IC-bedden die nodig zijn na een operatie. Dit kan leiden tot keuzes die op het eerste gezicht minder logisch lijken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat we een liesbreukoperatie eerder plannen dan een open-hartoperatie. De reden is dat die laatste operatie meer capaciteit vraagt, omdat de patiënt na de operatie op de IC-afdeling ligt en langer in ons ziekenhuis blijft. Na een liesbreukoperatie kunnen mensen sneller weer naar huis.

Stap voor stap plannen we weer afspraken op de polikliniek. Uw afspraak gaat iets anders dan u gewend bent. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor uw veiligheid en om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Voordat u naar het ziekenhuis komt

 • Voelt u zich op de dag van de afspraak niet lekker? Bel dan de afdeling waar u een afspraak heeft om te overleggen.
 • Kom het liefst alleen. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd kan. Bijvoorbeeld als het om uw kind gaat of als u begeleiding nodig heeft. In dit geval mag u maximaal één begeleider meenemen.

In het ziekenhuis

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Volg de aangegeven looproutes.

Bij de afdeling waar u een afspraak heeft

 • Ga maximaal vijf minuten vóór uw afspraak in de wachtruimte zitten. Zo voorkomen we dat er veel mensen tegelijk in het ziekenhuis zijn. We hebben de wachtruimtes zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Aan de balie bij de polikliniek stellen we u enkele vragen over uw gezondheid. Dat geldt ook voor uw eventuele begeleider. Als het nodig is, krijgt u een mond-neusmasker. U kunt daarna naar uw afspraak in het ziekenhuis.
 • Onze medewerkers hebben standaard geen beschermende kleding of mond-neusmaskers op. Dat doen ze alleen als het noodzakelijk is.
 • Onze medewerkers komen soms dichterbij dan 1,5 meter. Dat is veilig, want onze medewerkers werken alleen als ze geen klachten hebben of als ze getest zijn op het coronavirus.
 • Verlaat na uw bezoek aan de polikliniek direct het ziekenhuis, behalve als er nog onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bloedafname).

We hebben gemerkt dat beeldbellen of een telefoongesprek goede alternatieven kunnen zijn voor een bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom willen we dat ook in de toekomst blijven doen, naast of ter vervanging van uw poliklinische afspraken. Het voordeel is dat het u minder tijd en geld kost. U hoeft immers niet naar MST te komen. Daarnaast spreekt u de arts thuis, in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. U loopt geen extra risico op besmetting. Wij nemen in MST het zekere voor het onzekere en houden ons goed aan de laatste maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo willen we mogelijke verspreiding van het coronavirus tegengaan. Voor besmette patiënten of patiënten die verdacht zijn van het coronavirus hebben we een aparte afdeling ingericht.

Ons ziekenhuis is ruim opgezet. Dit betekent dat er veel ruimte is in de gangen om elkaar op afstand te passeren. Ook hebben we eenpersoonskamers, waardoor we patiënten met corona in isolatie kunnen behandelen.

U doet hetzelfde als in een normale situatie. U kunt uw eigen huisarts bellen. We horen dat sommige mensen op dit moment minder snel de huisarts bellen. Bijvoorbeeld omdat ze de huisarts niet willen belasten met hun vragen. Of omdat ze denken dat het gevaar op besmetting groter is als ze naar de praktijk gaan. U kunt gewoon bellen naar uw huisarts. De huisarts is er altijd om u te helpen, ook in deze tijd. Ook hebben ze een andere locatie ingericht voor de zorg voor mensen verdacht worden van het coronavirus.

Algemeen

Wij nemen verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

 • Onze medewerkers geven geen hand en we houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar;
 • We hebben een aangepaste bezoekersregeling (zie kopje Bezoek).

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was uw handen grondig en regelmatig en schud geen handen;
 • Wacht op de aangegeven plekken en volg de aangegeven looproutes;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellebogen.

De winkel en het restaurant zijn geopend. Restaurant Kepers is open van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.30 – 16.00 uur. De winkel is van maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur geopend.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het Vrouw Kind Centrum gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Ja! De golfkarren blijven rondrijden. Zij brengen u naar de juiste afdeling zodat u op de goede plek terecht komt.

Evenementen en bijeenkomsten die voor de directe patiëntenzorg niet noodzakelijk zijn, gaan niet door. We vinden het heel vervelend dat we bijeenkomsten af moeten zeggen en u te moeten teleurstellen, maar we hopen ook op begrip voor dit besluit.

Mensen die genezen zijn van hun coronavirus infectie hebben meestal beschermende antistoffen in hun bloed. Deze antistoffen zijn mogelijk als geneesmiddel te gebruiken voor patiënten die met deze infectie zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het Erasmus MC uit Rotterdam wil dat zo snel mogelijk onderzoeken. Hiervoor hebben zij bloedplasmadonoren nodig die besmet zijn geweest met het coronavirus. Het onderzoek is door de medisch ethische toetsingscommissie goedgekeurd. Medisch Spectrum Twente ondersteunt dit onderzoek. Samen kunnen we het virus bestrijden. Klik hier om te zien hoe u kunt helpen.

In MST is er een kweekpoli. Deze poli is geopend voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan in MST, maar klachten hebben die wijzen op het coronavirus. Zij worden hier getest op het coronavirus. De kweekpoli is alleen toegankelijk voor patiënten als u hierover bericht heeft ontvangen.

De kweekpoli bevindt zich bij de spoedpost aan de Beltstraat. Daar kunt u zich bij de balie melden, waar een co-assistent aanwezig is om u naar de spreekkamer te begeleiden. Om besmettingen te voorkomen, verzoeken we u om precies op het afgesproken tijdstip naar binnen te gaan. Bent u te vroeg of zit er niemand achter de balie, dan vragen we u om buiten te wachten en niet door te lopen.

De kweekpoli is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00u – 11.00u. U kunt parkeren bij de parkeerplaats van de spoedpost, bekijk de plattegrond met de route naar de kweekpoli.

Sommige afdelingen hebben specifieke informatie voor hun patiënten. Hieronder kunt u doorklikken naar die informatie.

Bezoekers

Er komen weer meer patiënten naar het ziekenhuis voor een afspraak en dus wordt het weer drukker in MST. Om u en onze medewerkers goed te beschermen tegen het virus hebben we verschillende maatregelen genomen. Een daarvan is dat patiënten zoveel mogelijk alleen naar een afspraak komen. Op die manier kunnen wij de 1,5 meter afstand het beste bewaren in onze wachtkamers en spreekkamers op de poliklinieken en in de behandelkamers op de SEH.

Wij adviseren u om niet op bezoek te komen bij patiënten in MST. Als het niet anders kan: er zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan gedurende maximaal 1 uur per dag, tussen 09.00 en 21.00 uur. En alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt. Op onze Spoedeisende Hulp en Coronapositieve afdeling is maximaal 1 bezoeker toegestaan.

Het is een zeer ingrijpende maatregel. Natuurlijk wilt u uw familielid of naaste graag zien, maar alleen door het contact zoveel mogelijk te beperken kunnen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren en onze patiënten de zorg geven die zij nodig hebben. Natuurlijk kunt u, als dat mogelijk is, ook telefoneren of beeldbellen.

Wanneer mag u niet op bezoek komen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn,verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

In onderstaande gevallen gelden afwijkende bezoekersregelingen:

 • Bij terminale patiënten kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over bezoek.
 • Bezoekers die een COVID- 19 besmette patiënt willen bezoeken krijgen een mondneusmasker door MST aangeboden. Dit mondneusmasker draagt u op de kamer gedurende het hele bezoek. Het mondneusmasker gooit u weg na het verlaten van de patiëntkamer en u desinfecteert uw handen. Ook houdt u 1,5 meter afstand.
 • Intensive Care: Er mogen maximaal 2 bezoekers één keer per dag langskomen, dat kan ’s ochtends van 11.00 – 11.45 uur of ’s avonds van 19.00 -19.45 uur.
 • Kinder- en Tienerafdeling: Alleen ouders/verzorgers van het (klinisch) opgenomen kind mogen naar de verpleegafdeling. De medewerkers van de Kinder- en Tienerafdeling bespreken met u de actuele bezoekregeling en de hygiënemaatregelen zoals overig bezoek, bezoek door broertjes en zusjes en de hygiënemaatregelen. Dit geldt ook voor dagbehandeling.
 • Afdeling Verloskunde: Bij de bevalling is het toegestaan om naast de partner nog een persoon extra mee te nemen.
 • Moeder en Kind afdeling: Bezoek door de partner is toegestaan. Broertjes en zusjes mogen eenmaal per week, één uur op bezoek komen.
 • Afdeling Neonatologie: Op afdeling Neonatologie mogen alleen beide ouders/verzorgers aanwezig zijn en het kind onbeperkt bezoeken. De medewerkers van de afdeling Neonatologie bespreken met u de actuele bezoekregeling zoals overig bezoek, bezoek door broertjes en zusjes en de hygiënemaatregelen.

Help prevent contamination

Please do not visit our patients. If necessary, 2 visitors max. 1 hour a day, between 9 AM and 9 PM. Exception is Emergency Room and covid section: 1 visitor max.

Wij kunnen ons voorstellen dat er dringende redenen zijn om toch een begeleider mee te nemen. Dit mag maximaal één volwassen persoon zijn in één van de volgende gevallen waarbij de patiënt:

 • jonger is dan 16 jaar;
 • slecht Nederlands spreekt en iemand meeneemt om te vertalen;
 • een psychische beperking heeft;
 •  slecht ter been is en niet zelfstandig naar de polikliniek kan komen;
 • zwanger is; de partner mag mee naar de afspraken;
 • uitslag van een onderzoek krijgt die mogelijk veel invloed heeft op het leven, bijvoorbeeld uitsluiten van kanker of een andere ernstige ziekte. Bij reguliere controles voor kanker of andere ernstige ziektes komt u in principe alleen;
 • op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandeld wordt. Soms wordt een uitzondering gemaakt door het team van de SEH, bijvoorbeeld als de patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam met u bespreken.

In alle andere gevallen doen wij een dringende oproep om alleen te komen. U kunt natuurlijk aan uw behandelaar vragen of iemand anders via de telefoon mee mag luisteren. Twee horen meer dan één, samen hoort u meer.

Een begeleider mag in de volgende gevallen niet meekomen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Stel uw afspraak dan uit of neem iemand anders mee.

We vragen u thuis te blijven als u griepachtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen.

Beeldbellen voor patiënten gemakkelijk en veilig

Onze patiënten kunnen nu nóg gemakkelijker gebruik maken van beeldbellen: op de iPad die iedere patiënt ter beschikking krijgt is deze optie toegevoegd. Met enkele drukken op de knop kan de patiënt een beveiligde verbinding krijgen met een contactpersoon buiten het ziekenhuis. Zonder een account aan te hoeven maken, helemaal privacybestendig. Het enige dat ingevoerd hoeft te worden is het e-mailadres van de contactpersoon, die via e-mail de link krijgt om de app te openen.

De verbinding is alleen vanuit de iPad op te starten, dus de patiënt heeft volledige controle over het tijdstip van het contact. MST is het eerste ziekenhuis waar deze veilige en gemakkelijke manier van beeldbellen mogelijk is.

Ook Skype is een optie om te kunnen beeldbellen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact via Skype vindt u hier.

Begeleiders

Er komen weer meer patiënten naar het ziekenhuis voor een afspraak en dus wordt het weer drukker in MST. Om u en onze medewerkers goed te beschermen tegen het virus hebben we verschillende maatregelen genomen. Een daarvan is dat patiënten zoveel mogelijk alleen naar een afspraak komen. Op die manier kunnen wij de 1,5 meter afstand het beste bewaren in onze wachtkamers en spreekkamers op de poliklinieken en in de behandelkamers op de SEH.

Wij kunnen ons voorstellen dat er dringende redenen zijn om toch een begeleider mee te nemen. Dit mag maximaal één volwassen persoon zijn in één van de volgende gevallen waarbij de patiënt:

 • jonger is dan 16 jaar;
 • slecht Nederlands spreekt en iemand meeneemt om te vertalen;
 • een psychische beperking heeft;
 •  slecht ter been is en niet zelfstandig naar de polikliniek kan komen;
 • zwanger is; de partner mag mee naar de afspraken;
 • uitslag van een onderzoek krijgt die mogelijk veel invloed heeft op het leven, bijvoorbeeld uitsluiten van kanker of een andere ernstige ziekte. Bij reguliere controles voor kanker of andere ernstige ziektes komt u in principe alleen;
 • op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandeld wordt. Soms wordt een uitzondering gemaakt door het team van de SEH, bijvoorbeeld als de patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam met u bespreken.

In alle andere gevallen doen wij een dringende oproep om alleen te komen. U kunt natuurlijk aan uw behandelaar vragen of iemand anders via de telefoon mee mag luisteren. Twee horen meer dan één, samen hoort u meer.

Een begeleider mag in de volgende gevallen niet meekomen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Stel uw afspraak dan uit of neem iemand anders mee.

Heeft u andere vragen, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351.

Meer over corona

corona schoonmaak
Tijdens de coronaperiode in het voorjaar zag het werk er voor schoonmaker John Wielheesen heel anders uit. De werkdruk was hoog, kamers moesten gedesinfecteerd worden en hij werkte elke week een keer in de nacht. “Het is geweldig hoe we ons hier als team doorheen gesleept hebben.”
Waar bent u naar op zoek?