Coronavirus – update 01-04

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus neemt in Nederland toe. We begrijpen heel goed dat u daar vragen of zorgen over heeft. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Op deze pagina informeren wij u over het virus, de ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen.

Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM. We snappen dat u misschien telefonisch uw vraag wilt stellen, maar we vragen u ons alleen te bellen als het dringend is. Dan blijft het ziekenhuis goed bereikbaar.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Kan ik wel of niet naar MST komen?
Heeft u binnenkort een afspraak in MST of wilt u op bezoek komen? Vul de korte vragenlijst ‘digitale check’ in om gemakkelijk en snel te bepalen of u wel of niet naar ons ziekenhuis kunt komen.

Update 01-04

Zwanger zijn in de coronacrisis

We merken dat zwangeren die gezond zijn, vaker overwegen om thuis te bevallen vanwege de coronacrisis. Elke gezonde vrouw heeft echter nog steeds de keuze om in het ziekenhuis of thuis te bevallen. Gelukkig zien we ook dat zwangeren zich heel goed aan de maatregelen van het RIVM houden en dat er onder zwangeren weinig tot geen besmettingen voorkomen. In de regio werken MST, ZGT en alle verloskundigen nauw samen zodat zwangeren veilig en goed kunnen bevallen. Heb je vragen, stel ze gerust aan je eigen verloskundige of gynaecoloog. Geen vraag is te gek en alles is bespreekbaar.

Kweekpoli voor corona geopend

Wij hebben een poli geopend voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan in MST maar klachten hebben die wijzen op het coronavirus. Zo kunnen wij deze patiënt van tevoren testen op het coronavirus. Deze poli is buitenom bereikbaar zodat patiënten niet via de hoofdingang MST in hoeven te gaan. Patiënten die naar deze poli moeten ontvangen hierover een bericht van hun behandeld arts.

Verlenging maatregelen

Volgens de landelijke richtlijnen verlengen we alle maatregelen die we hebben genomen tot 28 april.

Update 31-03

Update aangeboden hulp in strijd tegen corona binnen MST

Naar aanleiding van de oproep aan medewerkers om op een andere afdeling aan de slag te gaan, zijn inmiddels 106 collega’s gematched. Intussen zijn ook 43 mensen van buiten MST aangenomen. Zij worden nu klaargestoomd om ingezet te worden in MST. Medische hulp is nog steeds ontzettend nodig! Ben jij verzorgende, verpleegkundige, wellicht met specificatie IC, MC, CC of SEH en wil je ons helpen? Dan vragen we je z.s.m. hier te reageren.

Beademingsapparatuur 

We zijn erg blij dat er meerdere beademingsapparaten door de UT aan ons geleverd zijn. In heel Nederland dreigt er door het coronavirus een tekort aan beademingsapparatuur. Hoe meer apparaten, hoe meer zieke coronapatiënten er opgenomen kunnen worden.

Update 27-03

Routewijziging bezoekers corona besmette patiënten 

Het advies om niet op bezoek te komen staat nog steeds, maar wie geen ander mogelijkheid heeft voor contact is 1 maal per dag 1 uur welkom. Vanaf vrijdag 12.00 uur vragen wij alle bezoekers zich te melden bij de receptie. Bezoek voor corona besmette patiënten gaan via een andere route naar de afdeling dan de route voor reguliere patiënten en polibezoekers. Als u zich meldt bij de balie in onze hal, dan wijzen onze medewerkers u de juiste weg.

Videocontact leggen met familie vanuit en/of naar het MST

Wij adviseren u nog steeds nog niet op bezoek te komen bij patiënten in MST, tenzij er geen andere mogelijkheid is tot contact. We snappen dat u elkaar wellicht toch wil spreken of zien en daarom willen we onze mogelijkheid tot beeldbellen graag bij u onder de aandacht brengen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wij nemen in MST het zekere voor het onzekere en houden ons goed aan de laatste maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo willen we mogelijke verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Coronavirussen kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken bij mensen en dieren. Er zijn verschillende soorten coronavirussen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken. In China werden sinds eind 2019 mensen ziek van een nieuw soort coronavirus. De symptomen van het nieuwe virus zijn hoesten en/of kortademigheid, en meestal koorts van boven de 38 graden.

 • Onze medewerkers geven geen hand en we houden zoveel mogelijk afstand van elkaar. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is door de regering en het RIVM geadviseerd dat iedereen in Nederland waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar bewaart. Medewerkers zonder fysiek contact houden waar mogelijk wel afstand, maar blijven u natuurlijk zo goed mogelijk helpen om de beste zorg te verlenen. Voor zorgmedewerkers geldt dit advies niet. Artsen en verpleegkundigen blijven u zo goed mogelijk helpen;
 • Onze patiënten mogen maar 2 bezoekers per dag ontvangen;
 • We vragen iedereen met griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) om niet naar MST te komen. Bent u bekend bent met luchtwegklachten, bijvoorbeeld als longpatiënt, en heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

MST heeft inmiddels patiënten met het coronavirus op de spoedeisende hulp ontvangen. Ook hebben wij meerdere patiënten opgenomen die in isolatie worden verpleegd. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor medewerkers als zij onbeschermd contact hebben gehad met een patiënt. Zolang de medewerkers geen klachten hebben, zijn zij aan het werk. Het virus is namelijk pas besmettelijk wanneer iemand klachten heeft. Zodra de medewerkers last krijgen van verkoudheid of koorts, moeten zij thuis blijven en zich bij de bedrijfsarts melden.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen.

We begrijpen dat je je zorgen maakt over je baby, maar dit is niet nodig. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

We merken dat zwangeren die gezond zijn, vaker overwegen om thuis te bevallen vanwege de coronacrisis. Elke gezonde vrouw heeft echter nog steeds de keuze om in het ziekenhuis of thuis te bevallen. Gelukkig zien we ook dat zwangeren zich heel goed aan de maatregelen van het RIVM houden en dat er onder zwangeren weinig tot geen besmettingen voorkomen. In de regio werken MST, ZGT en alle verloskundigen nauw samen zodat zwangeren veilig en goed kunnen bevallen. Heb je vragen, stel ze gerust aan je eigen verloskundige of gynaecoloog. Geen vraag is te gek en alles is bespreekbaar.

 • Was regelmatig uw handen, dat is de beste manier om verspreiding tegen te gaan. Was de handen in ieder geval na een toiletbezoek, na hoesten of niezen in de handen (maar hoest of nies liever in de elleboog) en na het snuiten van de neus. Was of desinfecteer uw handen altijd voordat u uw slijmvliezen weer aanraakt (ogen, neus, mond).
 • Moet u niezen of hoesten? Gebruik dan altijd een papieren zakdoekje en hoest of nies in de elleboog. Was of desinfecteer daarna altijd uw handen.
 • Vermijd – als dat mogelijk is – slecht geventileerde (kleine) ruimtes met veel mensen en probeer tenminste 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Heeft u griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) en was u recent op reis in het buitenland, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van een goede hoest- en nieshygiëne.
 • Een mondneusmasker voor mensen in het openbaar wordt niet geadviseerd. Als het masker niet goed wordt gebruikt (te lang gedragen, hergebruik, aanraken van de buitenkant met de handen) geeft dit juist een groter risico op besmetting.
 • Om verspreiding te voorkomen zouden juist zieke mensen een mondneusmasker moeten dragen.
 • Blijf goed geïnformeerd bij een betrouwbare bron: kijk op de website van RIVM.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot en met 6 april gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Zoals u wellicht hebt gehoord is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondneusmaskers zijn met name erg schaars. Dit probleem speelt in heel Nederland, maar ook in MST. Via deze weg roepen we iedereen op! Heeft u nog mondneusmaskers die u kan missen? Lever ze dan bij ons in zodat we ons werk beschermd kunnen blijven uitvoeren.
We zijn vooral op zoek naar deze type materialen:

 • Mondkapjes van alle soorten, het liefst type FFP1 en FFP2

Het inleveren/doneren van de beschermingsmiddelen kan tijdens openingsuren van het ziekenhuis. Bij de Centrale Receptie nemen wij ze graag in ontvangst. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

Een nadrukkelijk verzoek om de mondkapjes in de originele verpakking aan te bieden, zodat we goed kunnen zien welk type kapje het is. Ook alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn enorm welkom!

Op onze pagina werkenbijmst.nl hebben wij twee vacatures geplaatst zodat mensen die willen helpen hun gegevens naar ons toe kunt sturen. Medisch specialisten, verpleegkundigen of voormalig verpleegkundigen zijn van harte welkom. Zij kunnen reageren op de vacature ‘Medische hulp gevraagd in verband met corona‘. Mensen die geen medische achtergrond hebben en wel graag willen helpen, kunnen reageren op de vacature ‘Niet medische hulp gevraagd in verband met corona‘. Weet je iemand die geschikt is? Wijs hem of haar dan op deze mogelijkheid!

Deze mensen worden verzameld in een database. Als er een aanvraag binnenkomt van een afdeling die hulp kan gebruiken, kijken we in de database wie hier geschikt voor kan zijn, dan wel geschikt gemaakt kan worden. We nemen telefonisch contact op en vragen wat ze kunnen, welke ervaring ze hebben en wat ze graag willen om ze zo goed mogelijk op de juiste plek te plaatsen.

Patiënten

Bent u patiënt in MST? Wij begrijpen dat u dan misschien vragen heeft. Wij proberen u hieronder zo goed mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen.

Nee, dat is niet nodig. Mocht u griepverschijnselen hebben én bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een patiënt die positief getest is, neem dan contact op met de GGD.

In de landelijke richtlijnen wordt geadviseerd om het aantal contacten zoveel mogelijk te verminderen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom gaat MST afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk omzetten naar telefonische afspraken. We begrijpen dat het vervelend kan zijn als uw afspraak omgezet wordt, maar we hopen op uw begrip voor deze maatregel, die nodig is om zowel u, andere patiënten als onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Het omzetten van een afspraak op de polikliniek naar een telefonische afspraak gebeurt alleen als dit medisch verantwoord is. Artsen beoordelen elke poliklinische afspraak zorgvuldig. Als uw afspraak wordt omgezet, dan berichten wij u daarover. Krijgt u geen bericht, dan kunt u naar de polikliniek in MST komen. Deze beslissing geldt tot nader order.

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de operaties in ons ziekenhuis. Spoedoperaties en operaties die vanwege medische noodzaak niet uit te stellen zijn, gaan gewoon door, maar helaas hebben wij moeten besluiten om alle niet-spoed operaties in ons ziekenhuis voorlopig af te zeggen. Als u binnenkort een afspraak heeft voor een operatie, dan wordt u hierover gebeld. Deze beslissing geldt tot nader order.

Wij begrijpen dat dit besluit heel vervelend voor u kan zijn. U heeft misschien al lang gewacht en toegeleefd naar de operatiedatum, maar dit besluit is de beste keuze in deze ongewone situatie waarin Nederland zich bevindt. We hopen daarom op uw begrip.

Ja! De golfkarren blijven rondrijden. Zij brengen u naar de juiste afdeling zodat u op de goede plek terecht komt.

In navolging van de aanvullende maatregelen die de regering op zondag 15 maart heeft getroffen hebben restaurant Kepers en de winkel ‘Gastvrij MST’ helaas hun deuren voor bezoekers gesloten om zo grote groepen te vermijden. Dit zal in ieder geval tot en met 6 april duren. Dit geldt ook voor het gecombineerde restaurant/de winkel ‘Gastvrij MST’ Oldenzaal. Het restaurant in Enschede is alleen geopend voor personeel met een beperkte afhaalservice tussen 11.30 en 18.00 uur. We vinden het heel vervelend dat u niet bij ons terecht kunt zoals u gewend bent, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Het is de verwachting dat het coronavirus (SARS-CoV-2) zich de komende tijd verder uitbreidt over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan deze zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. U leest hier meer over in deze informatiebrief.

Wij bekijken dagelijks scenario’s om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te laten verlopen. Patiënten mogen daarom vanaf nu maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek mag komen. Per 20 maart geldt deze bezoekersregeling:

 • Op de volgende afdelingen mag maximaal 1 begeleider mee:
  • Alle poliklinieken
  • Medische beeldvorming
  • Laboratorium
  • Nucleaire geneeskunde
  • Radiotherapie
  • Spoedeisende Hulp
  • Acute harthulp
  • Bewakingsafdeling na operatie
 • Patiënten die komen voor dialyse, dagbehandeling of een operatie, mogen gebracht en gehaald worden door een begeleider. De begeleider mag niet aanwezig zijn tijdens de behandeling of operatie.
 • Op de intensive care en in geïsoleerde patiëntenkamers mag maximaal 1 bezoeker per dag komen.
 • Op de verpleegunit E5 mag maximaal 1 bezoeker per dag komen, alleen tussen 14.00 – 15.00 uur.
 • Op alle verpleegunits, met uitzondering van verpleegunit E5 en geïsoleerde patiëntenkamers, mag maximaal 1 bezoeker per dag langskomen.
 • Op de afdeling Neonatologie en Kinder-en Tienerafdeling is alleen bezoek van ouders toegestaan.

We begrijpen dat deze regeling heel ingrijpend kan zijn, vooral in het geval van een terminale ziekte of overlijden. We snappen dat u uw familielid of naaste wilt zien, maar we vragen u te houden aan het maximaal geldende aantal bezoekers. Dat we veel van u vragen, beseffen we heel goed, maar wij zien ons genoodzaakt dit te doen in deze ongewone tijden.

Wij adviseren bezoekers nog steeds nog niet op bezoek te komen bij patiënten in MST, tenzij er geen andere mogelijkheid is tot contact. We snappen dat u uw naasten wellicht toch wil spreken of zien en daarom willen we onze mogelijkheid tot beeldbellen graag bij u onder de aandacht brengen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact vindt u hier.

Wij zien dat minder patiënten zich melden op de SEH en Eerste Harthulp. Patiënten met klachten als pijn op de borst, neurologische uitval en buikpijn lijken weg te blijven. Het kan zijn dat mensen met deze spoedklachten de huisarts en daarmee de SEH vermijden om het ziekenhuis niet extra te belasten, of omdat ze bang zijn in contact te komen met patiënten met het coronavirus. Als u ernstige medische klachten heeft, kunt u zoals altijd terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van MST. Ook nu de druk op de zorg is toegenomen door het coronavirus.

Spoed is spoed

Ondanks alle maatregelen rondom het corona-virus blijft het van groot belang om bij acute ziekten wel hulp te zoeken. Wij roepen daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bel direct 112 bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis.

Niet doorlopen met ernstige klachten

Als je te lang wacht kunnen complicaties ontstaan. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige klachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen. De artsen in MST benadrukken daarom: ‘Als er echt iets is, twijfel niet en meld u gewoon bij de huisarts!’

Sommige afdelingen hebben specifieke informatie voor hun patiënten. Hieronder kunt u doorklikken naar die informatie.

Bezoekers

Heeft u MST bezocht of wilt u MST bezoeken? Hier leest u meer over de mogelijkheden en de maatregelen voor het bezoeken van ons ziekenhuis.

Wij adviseren u om niet op bezoek te komen bij patiënten in MST. Bezoek is nog beperkt mogelijk voor wie geen andere mogelijkheid heeft voor contact: er is maximaal 1 bezoeker toegestaan gedurende maximaal 1 uur per dag. Dit kan alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt. Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij de centrale receptie.

Het is een zeer ingrijpende maatregel. Natuurlijk wilt u uw familielid of naaste graag zien, maar alleen door het contact zoveel mogelijk te beperken kunnen we onze patiënten de zorg geven die zij nodig hebben.

Help prevent contamination

Please do not visit our patients. If necessary, 1 visitor max. 1 hour a day.

Ja, u kunt MST veilig bezoeken. U loopt buiten net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid van de RIVM om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed de handen te wassen. Bent u bezoeker van een opgenomen patiënt en heeft u griepachtige klachten zoals koorts of een flinke verkoudheid, dan vragen we om het bezoek aan MST uit te stellen.

Nee, dat is niet nodig. Mocht u griepverschijnselen hebben én bent u in een risicogebied geweest of heeft u contact gehad met een patiënt die positief getest is, neem dan contact op met de GGD.

De zorg in ons ziekenhuis is veilig. We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

We vragen u thuis te blijven als u griepachtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen. Dit is in lijn met de landelijke maatregelen.

Neem de aanbevolen hygiënemaatregelen zoals op deze pagina vermeld. Was uw handen met water en zeep voor en na het bezoek en kom niet op bezoek als u griepachtige klachten heeft (zoals koorts, verkoudheid en hoesten).

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot en met 6 april gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

In navolging van de aanvullende maatregelen die de regering op zondag 15 maart heeft getroffen hebben restaurant Kepers en de winkel ‘Gastvrij MST’ helaas hun deuren voor bezoekers gesloten om zo grote groepen te vermijden. Dit zal in ieder geval tot en met 6 april duren. Dit geldt ook voor het gecombineerde restaurant/de winkel ‘Gastvrij MST’ Oldenzaal. Het restaurant in Enschede is alleen geopend voor personeel met een beperkte afhaalservice tussen 11.30 en 18.00 uur. We vinden het heel vervelend dat u niet bij ons terecht kunt zoals u gewend bent, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Wij adviseren u nog steeds nog niet op bezoek te komen bij patiënten in MST, tenzij er geen andere mogelijkheid is tot contact. We snappen dat u elkaar wellicht toch wil spreken of zien en daarom willen we onze mogelijkheid tot beeldbellen graag bij u onder de aandacht brengen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact vindt u hier

Maatregelen van MST

Wij nemen verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

 • Onze medewerkers geven geen hand,
 • We vragen iedereen met griepachtige klachten (zoals koorts, verkoudheid en hoesten) om niet naar MST te komen. Bent u bekend bent met luchtwegklachten, bijvoorbeeld als longpatiënt, en heeft u een afspraak op de polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

Evenementen en bijeenkomsten t/m 6 april die voor de directe patiëntenzorg niet noodzakelijk zijn, niet door. Dit betekent dat in ieder geval niet doorgaan:

 • Hart & Vaatcafé 18 maart
 • Open dag 21 maart
 • Inloop café ICT 26 maart, de werving voor nieuwe collega’s gaat wel door. De vacatures vindt u op werkenbijmst.nl 
 • Medische Publieksacademie Intensive Care
 • Instructiebijeenkomst glucosesensor diabetes 13 en 27 maart
 • Symposium voedingsteam

We vinden het heel vervelend dat we deze bijeenkomsten af moeten zeggen en u te moeten teleurstellen, maar we hopen ook op begrip voor dit besluit.

Wij nemen het zekere voor Handhygiëne in MST rondom coronavirus het onzekere: wij begroeten u in Medisch Spectrum Twente zonder handen te schudden. Dat is één van de manieren om mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus, maar ook andere virussen zoals influenza, tegen te gaan.

Om onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is onze kinderopvang in het VKC tot en met 6 april gesloten. We vinden het heel vervelend dat u nu met uw kind niet bij de kinderopvang terecht kunt, maar hopen op uw begrip voor deze maatregel.

In ons ziekenhuis wordt een aparte afdeling ingericht voor bewezen coronapatiënten (patiënten waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld). Voor bezoekers van bewezen coronapatiënten gelden aangepaste bezoektijden, namelijk 1 keer per dag 1 bezoeker, tussen 14.00 en 15.00 uur.

Om corona verdachte patiënten tijdens piekuren op de Spoedeisende Hulp zo goed mogelijk op de juiste plaats te behandelen en daarbij het risico op besmetting voor andere mensen zo klein mogelijk te maken, laten wij mensen met vermoeden op corona niet naar binnen via de normale ingang bij de Spoedeisende Hulp. Deze nieuwe route is aangegeven door middel van bewegwijzering.

Het crisisbeleidsteam van MST heeft het pandemieplan vastgestel. Dit plan beschrijft in welke fasen op welke manier MST opschaalt om de snel toenemende vraag naar zorg rondom COVID-19 patiënten te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat we onze capaciteit fasegewijs gaan uitbreiden om corona-positieve patiënten op te vangen. De uitbreiding vraagt meer dan alleen ruimtes en bedden. We hebben de juiste professionals op de juiste plek nodig. Dat is een puzzel die we proberen op te lossen. We hebben hier veel aandacht voor.

Bekijk de video waarin teamleider Interne geneeskunde Bianca Fischer vertelt over het pandemieplan.

Heeft u andere vragen, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351.

Wij zien dat minder patiënten zich melden op de SEH en Eerste Harthulp. Als u ernstige medische klachten heeft, kunt u zoals altijd terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van MST. Ook nu de druk op de zorg is toegenomen door het coronavirus.
Om onze medewerkers te ondersteunen in deze moeilijke tijd zijn er sinds deze week een aantal plekken in MST waar zij terecht kunnen om vragen te stellen, hun verhaal kwijt te kunnen of om bij te komen na een heftige dienst.
Waar bent u naar op zoek?