Corona-informatie

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina informeren wij u over het virus, de ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen. Een overzicht van onze achtergrondverhalen, interviews en video’s vindt u op deze overzichtspagina. Voor de meest actuele situatie verwijzen we naar de website van RIVM en de website van de Rijksoverheid.

We vragen u thuis te blijven als u corona-achtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen. Heeft u een afspraak, neemt u bij klachten dan telefonisch contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Veelgestelde vragen

Patiënten

Bent u patiënt in Medisch Spectrum Twente (MST)? Wij begrijpen dat u dan misschien vragen heeft. Wij proberen u hieronder zo goed mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.

U doet hetzelfde als in een normale situatie. U kunt uw eigen huisarts bellen. We horen dat sommige mensen op dit moment minder snel de huisarts bellen. Bijvoorbeeld omdat ze de huisarts niet willen belasten met hun vragen. Of omdat ze denken dat het gevaar op besmetting groter is als ze naar de praktijk gaan. U kunt gewoon bellen naar uw huisarts. De huisarts is er altijd om u te helpen, ook in deze tijd.

Hebt u binnenkort een afspraak, operatie of behandeling, dan begrijpen we dat u wellicht vragen heeft of dit wel door kan gaan.

Als uw afspraak, operatie of behandeling niet doorgaat, dan wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd door MST. Als u niet bent gebeld, gaat uw afspraak gewoon door. Wij vragen u om ons daar niet over te bellen, zo blijven wij telefonisch goed bereikbaar.

Patiënten die voor zorg in het ziekenhuis komen en klachten hebben die kunnen wijzen op corona, vragen we om een coronatest te doen. Om goede ziekenhuiszorg te kunnen verlenen, is er een verplichting bij de patiënt om medewerking te verlenen aan diagnostiek en behandeling. Een coronatest kan soms nodig zijn om in het ziekenhuis te worden behandeld. Elke patiënt heeft het recht om deze test te weigeren. Daar staat tegenover dat het ziekenhuis kan stoppen met de zorgverlening als de patiënt geen medewerking verleent aan het afnemen van een coronatest. De patiënt zal dan niet opgenomen worden/blijven. Deze beslissing is aan de (hoofd)behandelaar.

Deze handelswijze is juridisch onderbouwd vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Algemeen

Wij nemen verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

 • Onze medewerkers geven geen hand.

Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen van het coronavirus op de voet en worden rechtstreeks geïnformeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM. Tenslotte hebben wij een coronavirusprotocol dat we continu bijhouden en aanvullen.

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.

Sommige afdelingen hebben specifieke informatie voor hun patiënten. Hieronder kunt u doorklikken naar die informatie.

Bezoekers

U kunt de patiënt bezoeken tussen 09.00 en 21.00 uur. En alleen als de patiëntenzorg het toelaat. Volg daarom altijd de aanwijzingen van het zorgpersoneel op en overleg met uw naasten wie er op bezoek komt.

Let op: er zijn uitzonderingen op de bezoekersregeling, op de afdeling IC, in het Vrouw Kind Centrum en bij terminale patiënten. Deze staan beschreven onder het kopje ‘Wat zijn de uitzonderingen op de bezoekersregeling?

Wanneer mag u niet op bezoek komen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn,verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als u in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Help prevent contamination

You can visit our patients between 9 AM and 9 PM.

In onderstaande gevallen gelden afwijkende bezoekersregelingen:

 • Op de afdeling Dagbehandeling is één bezoeker/begeleider toegestaan.
  Bij terminale patiënten kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over het bezoek.
 • Intensive Care: bezoektijden van 11.00 tot 11.45 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. Per keer maximaal twee bezoekers per patiënt.
 • Spoedeisende Hulp: er is maximaal één begeleider toegestaan.
 • Kinder- en Tienerafdeling: Ouders kunnen 24 uur per dag bij hun kind aanwezig zijn, één van de ouders mag blijven slapen. Broertjes en zusjes van het opgenomen kind mogen mee, onder begeleiding en verantwoording van ouders. Bij kinderen jonger dan vier jaar wordt er geen bezoek toegelaten zonder de aanwezigheid van ouders, tenzij anders is afgesproken. Komt uw kind voor dagopname, dan is het niet toegestaan om broertjes, zusjes of anderen mee te nemen. Kinderen die zelf ziek zijn of in contact zijn geweest met een kinderziekte mogen niet mee naar de afdeling. Twijfel je, neem dan vooraf telefonisch contact op om teleurstellingen te voorkomen.
 • Afdeling Verloskunde: Bij de bevalling is het toegestaan om naast de partner nog een persoon extra mee te nemen. De derde persoon mag een geboortefotograaf zijn. Wilt u op bezoek komen na de bevalling? Overleg dit dan eerst even met de verpleging.
 • Moeder en Kind afdeling: Bezoek door de partner is toegestaan. Broertjes en zusjes zijn tevens welkom. Overig bezoek is welkom met het advies: maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd.
 • Afdeling Neonatologie: Op de dag van opname mogen alleen de ouders op bezoek komen. Op dag twee zijn de broertjes, zusjes en opa’s en oma’s van zowel de vader als moeders kant welkom. Vanaf de derde dag mogen maximaal twee bezoekers per dag voor 1 uur langskomen, de ouders mogen zelf het tijdstip bepalen. Verder geldt dat broertjes en zusjes vanaf dag twee iedere dag 1 uur op bezoek mogen komen.

We vragen u thuis te blijven als u corona-achtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen.

Beeldbellen voor patiënten gemakkelijk en veilig

Onze patiënten kunnen nu nóg gemakkelijker gebruik maken van beeldbellen: op de iPad die iedere patiënt ter beschikking krijgt is deze optie toegevoegd. Met enkele drukken op de knop kan de patiënt een beveiligde verbinding krijgen met een contactpersoon buiten het ziekenhuis. Zonder een account aan te hoeven maken, helemaal privacybestendig. Het enige dat ingevoerd hoeft te worden is het e-mailadres van de contactpersoon, die via e-mail de link krijgt om de app te openen.

De verbinding is alleen vanuit de iPad op te starten, dus de patiënt heeft volledige controle over het tijdstip van het contact. MST is het eerste ziekenhuis waar deze veilige en gemakkelijke manier van beeldbellen mogelijk is.

Ook Skype is een optie om te kunnen beeldbellen. In MST krijgt iedere patiënt al jaren een iPad waarop deze mogelijkheid al beschikbaar was. Via deze iPad van patiënten kan er vanuit en/of naar het MST videocontact gelegd worden via Skype. De handleiding voor het leggen van videocontact via Skype vindt u hier.

Begeleiders

Als u naar het ziekenhuis komt, is maximaal één begeleider toegestaan. We vragen u om, als het mogelijk is, alleen te komen. Op die manier kunnen wij de 1,5 meter afstand het beste bewaren in onze wachtkamers en spreekkamers op de poliklinieken en in de behandelkamers op de SEH.

U mag maximaal één volwassen persoon meenemen als begeleider. Dit geldt ook voor de Spoedeisende Hulp (SEH). Hierop wordt soms een uitzondering gemaakt door het team van de SEH, bijvoorbeeld als de patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam met u bespreken.

Een begeleider mag in de volgende gevallen niet meekomen:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging/koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als u in thuisquarantaine moet omdat:
  • Uw huisgenoten/partner/verzorgende naast milde corona klachten ook koorts hoger dan 38 graden heeft en/of benauwd is;
  • U recent (<10 dagen) onbeschermd contact heeft gehad met een COVID- 19 bewezen persoon;
  • U korter dan tien dagen geleden uit een oranje of rood land/regio bent teruggekeerd.

Stel uw afspraak dan uit of neem iemand anders mee.

We vragen u thuis te blijven als u corona-achtige klachten heeft om zo kwetsbare patiënten niet aan risico’s bloot te stellen.

Heeft u andere vragen, kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351.

Meer over corona

Help jij ons een handje mee
In het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen schudden niet terug te laten komen. In MST maken we gebruik van een gesproken begroeting of afscheid.
Om onze patiënten te beschermen, en om op een veilige manier voldoende (zorg)medewerkers beschikbaar te houden, blijven de meeste coronamaatregelen in MST van kracht.
Waar bent u naar op zoek?