Coronavirus en kinderen

Bij kinderen maken we ons bij een besmetting van het coronavirus minder zorgen. Wel is het zo dat zij het virus kunnen verspreiden naar oudere mensen, die meer vatbaar zijn voor dit virus en hier (ernstig) ziek van kunnen worden. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en zo de oudere medemens te beschermen is isolatie van kinderen met luchtwegklachten noodzakelijk. Vanuit de afdeling Kindergeneeskunde verwijzen voor extra informatie naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Kinderen met een chronische ziekte

Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Veelal is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Ook kinderen met chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen worden niet zieker door het coronavirus dan door andere virussen.

Lees meer over het beloop van het coronavirus bij kinderen met en chronische ziekte

Uitleg voor kinderen

Klik op de afbeelding voor een poster met hierop uitleg over het coronavirus voor kinderen.

Poster uitleg coronavirus voor kinderen

Waar bent u naar op zoek?