De toestroom van patiënten in MST is groot, het ziekteverzuim is hoog. Er zijn met name veel longpatiënten, mede veroorzaakt door de griepgolf. Dit betekent dat er maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk zorg te kunnen blijven leveren en de druk op de medewerkers te verlagen.

De planbare klinische zorg wordt zo veel als mogelijk afgeschaald, in ieder geval tot het weekend van 21 januari. Poliklinische afspraken gaan vooralsnog gewoon door. Per dag wordt bekeken welke OK’s kunnen vervallen. Patiënten die het aangaat, krijgen daar bericht van. Spoedopnames, oncologische zorg en dagbehandeling gaan zeker door. MST verwacht dat deze situatie nog wel even aanhoudt, de griepepidemie heeft het hoogtepunt nog niet bereikt.

Waar bent u naar op zoek?