Niet direct naar de orthopedisch chirurg of de reumatoloog met pijn aan ledematen of rug, maar naar een speciaal spreekuur in het ziekenhuis. In de pilot ‘ECMS+ degeneratieve klachten’ onderzoekt een fysiotherapeut met specialistische kennis patiënten waarbij niet direct duidelijk is of behandeling in het ziekenhuis nodig is.

ECMS+ is een vervolg op het al bestaande ECMS. Dat laatste is een eenmalig consult bij de medisch specialist. Een huisarts kan bij twijfel over een diagnose of de in te zetten behandeling een eenmalig consult aanvragen en de medisch specialist stelt een behandelplan op. Patiënten met pijn aan het houding- en bewegingsapparaat waarbij het voor de huisarts lastig te bepalen is of en naar welke arts doorverwezen moet worden, komen in aanmerking voor ECMS+ degeneratieve klachten.

Beoordeling door extended scope specialist fysiotherapeut

In de pilot ECMS+ degeneratieve klachten spreekt of ziet de patiënt niet een medisch specialist, maar gaat hij of zij naar een spreekuur bij een extended scope specialist fysiotherapeut (ESS fysiotherapeut). Dat is een fysiotherapeut die een extra opleiding heeft gevolgd. De ESS fysiotherapeut kan, door de opleiding en veelvuldig contact met de orthopedisch chirurg en reumatoloog in MST, zelf diagnoses stellen en röntgenfoto’s beoordelen.

ECMS+: juiste zorg op de juiste plek

De ESS fysiotherapeut staat onder supervisie van een medisch specialist binnen MST. In de pilot zijn dat reumatoloog Wiepke Drossaers en orthopedisch chirurg Wiebe Verra. Zij zijn blij dat de patiënten niet misschien onnodig bij één van hen op het spreekuur wordt gezien, maar dat er samen met de ESS fysiotherapeut een behandeladvies wordt gemaakt. “Dit is een laagdrempelige manier om te kijken welke patiënten eventueel nog wel door een specialist moeten worden gezien”, vertellen ze. “Ook zorgen we er met deze methode voor dat ze, als dat nodig is, door de juiste specialist worden gezien: ofwel de reumatoloog of de orthopedisch chirurg.”

Wiepke Drossaers en Wiebe Verra tijdens pilot ECMS+
Wiepke Drossaers, Steven Peters en Wiebe Verra (v.l.n.r.)

Betere zorg en geen eigen risico

“Het fijne aan deze werkwijze is dat de ESS fysiotherapeut ruim de tijd heeft voor een patiënt en breed advies kan geven. Zo willen wij de kwaliteit van zorg verbeteren”, aldus Drossaers en Verra. “Een groot voordeel voor patiënten is dat hun eigen risico niet wordt aangesproken als ze voor ECMS+ naar het ziekenhuis komen.”

Regie blijft bij huisarts

Voor huisartsen is het soms lastig om patiënten met gewrichtsklachten optimaal te ondersteunen. ECMS+ is een manier om het aantal tweedelijnsverwijzingen te verlagen, waarbij huisartsen regiehouder blijven.

Over de pilot ECMS+

De pilot ECMS+ degeneratieve klachten is opgezet in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis en huisartsenorganisatie THOON en duurt vooralsnog twee jaar. Vanaf augustus is er elke donderdagmiddag een spreekuur in MST.

Waar bent u naar op zoek?