Gevolgen covid-19 voor lopende en te starten onderzoeken

Voor actuele informatie over de gevolgen van de beperkende maatregelen door het coronavirus voor wetenschappelijk onderzoek wordt verwezen naar de website van de CCMO (www.ccmo.nl).

Waar bent u naar op zoek?