Het delen van verhalen over prenatale depressies is volgens psychiater Alexandâr Alexandrov cruciaal. “Schaamte speelt een grote rol bij deze vorm van depressie. Er is meer bekendheid nodig.”

Het twaalfde en laatste portret in de Ander Licht reeks hangt nu in het Stiltecentrum, van medisch maatschappelijk werker Marcel Proost. Tevens is daar zijn persoonlijke verhaal te lezen.

Zaterdag 18 mei 2019 organiseren de verpleegkundigen van de afdelingen Verloskunde en Moeder Kind voor de tweede keer het leukste baby-event van Twente: Zwangere Zaterdag. Hét event voor alle toekomstige mama’s en papa’s. Laat je informeren en inspireren over alles rondom zwangerschap.

MST start op 1 april als eerste ziekenhuis in Europa met het lokaliseren van borsttumoren met behulp van de nieuwe RF-methode. Deze methode is voor patiënten veel comfortabeler en minder stressvol dan de huidige methode in MST.

Per 1 april veranderen de parkeertarieven bij MST, locatie Enschede. Dit is nodig omdat het huidige tarief niet meer kostendekkend is en wij ook de gemeentelijke verhogingen moeten volgen.

Het was druk in Medisch Spectrum Twente in Enschede afgelopen zaterdag. Zo’n 5000 bezoekers liepen in het ziekenhuis rond om achter de schermen te kijken tijdens de jaarlijkse Open Dag.

Kinderen met astma hebben minder last van hun ziekte dankzij thuismonitoring en de interactieve playground AIRplay. Ze hoeven minder vaak op controle en bewegen meer. In MST wordt er al enige tijd mee gewerkt.

De Open Dag op 16 maart is dé uitgelezen kans om meer te weten te komen over het ziekenhuis. Tussen 11.00 en 15.00 uur staan onze medewerkers aan het Koningsplein (Enschede) klaar om iedereen op een leuke, laagdrempelige en interactieve manier kennis te laten maken met ons ziekenhuis en de zorg die wij hier bieden.

In de categorie “dingen die je niet meteen verwacht in een ziekenhuis” hebben wij de afgelopen weken iets bijzonders gedaan. Wij hebben een theatergroep een voorstelling laten geven ín ons ziekenhuis, aan meer dan 2000 van onze collega’s.

De nieuwe virtuele tour biedt de mogelijkheid om, vanuit het gemak van het eigen huis, door ons Vrouw Kind Centrum te lopen. Zo weten patiënten en bezoekers precies hoe de poliklinieken eruit zien, de verloskamers en de neonatologie.

Wij kregen een ingezonden brief binnen die we graag delen. Bijzonder, dit mooie dankwoord aan zoveel collega’s!

In de maand van Spoedzorg was er extra aandacht voor spoedeisende hulp. Wat gebeurt er als je op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt binnengebracht? Hoe lang moet je blijven? Welke klachten komen vaak voor?

Technologische innovaties worden steeds belangrijker in de zorg. De innovaties maken snellere diagnostiek mogelijk en zorg op afstand. Ook leiden de innovaties tot patiëntvriendelijkere en betere zorg. Patiënten krijgen meer regie over hun eigen zorgproces en zorgverleners houden meer tijd over kwalitatieve zorg. MST legt de komende jaren focus op ruimte voor innoveren en digitalisering [...]

Sinds half december staat er een piano in de hal bij ons restaurant, te gebruiken door iedereen die graag wil spelen. Marloes en Stefanie, verpleegkundigen en lid van de Verpleegkundige Adviesraad, hebben daar samen met anderen voor gezorgd.

We zetten met trots een aantal highlights van 2018 op een rij! Het afgelopen jaar hebben medewerkers van Medisch Spectrum Twente zich met hart en ziel ingezet om de zorg voor onze patiënten weer verder te verbeteren. Met mooie resultaten tot gevolg.

Tijdens oud en nieuw zit onze Spoedeisende Hulp beslist niet stil. Er komen elk jaar rond de jaarwisseling vooral slachtoffers met brandwonden binnen, maar ook mensen met oogletsel en breuken.

Wie uit de buurt blijft van grote vuurpijlen en knallende rotjes, viert oud en nieuw vaak met een sterretje in zijn hand. Zitten hier gevaren aan?

“Ik heb een optimistische levensvisie, waarin ik uitga van het goede van de mens en de maakbaarheid van dingen. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar het helpt je wel positief in het leven te staan.”

MST geeft je een steuntje in de rug. Wij dagen je uit om op 1 januari te stoppen met roken en dat deze keer ook vol te houden. En we gaan je steunen!