Resultaten 2016

Medisch Spectrum Twente noteert in zijn jaarverslag over 2016 een verlies van M€ 17. Voor het grootste deel (M€ 14) was dit negatieve resultaat conform begroting. Door de ingebruikname van de nieuwbouw in 2016 stegen namelijk de kapitaalslasten.

De tegenvaller van M€ 3 ten opzichte van de begroting heeft te maken met een (landelijke) bepaling waardoor MST een extra voorziening van M€ 1,6 moest nemen voor (historische) opbouw van onregelmatigheidstoeslag tijdens verlof. Daarnaast gold voor de nieuwbouw niet de gangbare afschrijvingsingang (eerste van de maand na ingebruikname), waardoor (iets) eerder met afschrijven moest worden begonnen dan verwacht. En zijn investeringen gedaan om procesverbetering vanaf 2017 mogelijk te maken.

In 2015 bereidde MST maatregelen voor om de gestegen kapitaalslasten van de nieuwbouw structureel binnen de exploitatiekosten op te kunnen vangen. Met name de ondersteunende afdelingen schaalden af in 2016 (- 83 fte). Het Rendementsprogramma* loopt tot en met 2019 en buigt in die periode M€ 30 om. Om de personele gevolgen op te vangen, sloot MST in 2016 een sociaal plan af.

De omzet voldoet in 2016 met M€ 418,7 aan de afspraken met de zorgverzekeraars. In 2015 was de omzet door een eenmalige meevaller M€ 433,5. De personeelskosten liepen met M€ 2 terug naar M€ 244,2. Het totaal aantal polibezoeken bleef met 374.000 nagenoeg gelijk aan 2015.

Resultaten 2015

Passend bij de jaarverantwoording richting het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MST ook voor het jaar 2015 een jaarverslag ontwikkeld. In dit document wordt verslag gedaan van het jaar 2015, het voorlaatste jaar voor de verhuizing naar het nieuwe MST. Vele medewerkers hebben samen dit jaarverslag inhoudelijk ontwikkeld en er komen dan ook zeer diverse onderwerpen aan bod. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Een onderdeel van het jaarverslag, hoewel betiteld als separaat document, is de jaarrekening. Klik hier voor meer informatie over de jaarrekening 2015.

Highlights
Het jaarverslag 2015 is visueel samengevat. Op hoofdpunten wordt u daardoor duidelijk hoe het jaar 2015 er voor MST uitzag. Klik hier om deze infographic te bekijken. Kerncijfers zijn daarnaast ook te vinden in bijlage 1 van ons jaarverslag; pagina 97 en verder.

Jaarimpressie 2014
Voor het jaar 2014 heeft MST een online jaarimpressie gemaakt. Deze is te bekijken op http://www.mst-jaarimpressie.nl/.

Bekijk de jaarverslagen en -documenten van eerdere jaren in de bijlagen op deze pagina.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina