Jaarverslag

Resultaten 2016

Medisch Spectrum Twente noteert in zijn jaarverslag over 2016 een verlies van M€ 17. Voor het grootste deel (M€ 14) was dit negatieve resultaat conform begroting. Door de ingebruikname van de nieuwbouw in 2016 stegen namelijk de kapitaalslasten.

De tegenvaller van M€ 3 ten opzichte van de begroting heeft te maken met een (landelijke) bepaling waardoor MST een extra voorziening van M€ 1,6 moest nemen voor (historische) opbouw van onregelmatigheidstoeslag tijdens verlof. Daarnaast gold voor de nieuwbouw niet de gangbare afschrijvingsingang (eerste van de maand na ingebruikname), waardoor (iets) eerder met afschrijven moest worden begonnen dan verwacht. En zijn investeringen gedaan om procesverbetering vanaf 2017 mogelijk te maken.

In 2015 bereidde MST maatregelen voor om de gestegen kapitaalslasten van de nieuwbouw structureel binnen de exploitatiekosten op te kunnen vangen. Met name de ondersteunende afdelingen schaalden af in 2016 (- 83 fte). Het Rendementsprogramma* loopt tot en met 2019 en buigt in die periode M€ 30 om. Om de personele gevolgen op te vangen, sloot MST in 2016 een sociaal plan af.

De omzet voldoet in 2016 met M€ 418,7 aan de afspraken met de zorgverzekeraars. In 2015 was de omzet door een eenmalige meevaller M€ 433,5. De personeelskosten liepen met M€ 2 terug naar M€ 244,2. Het totaal aantal polibezoeken bleef met 374.000 nagenoeg gelijk aan 2015.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina