Kostenreductie maakt MST weer gezond

08 juni 2017

MST verkeert na het betrekken van de nieuwbouw begin 2016 in financieel zwaar weer. In het jaar 2016 is een verlies geleden van M€ 17. (M€ 3 meer dan begroot). Zonder ingrijpen, dreigt een structureel verlies van ruim M€ 20. Om te kunnen blijven investeren in de beste (topklinische) zorg voor de inwoners van Twente, is in januari 2016 een rendementsprogramma gestart. Voor 2017 begroot MST een verlies van M€ 4, met ingang van 2018 zal MST weer zwarte cijfers gaan schrijven.

Met uitvoering van dit programma gaat MST in drie jaar (2017-2019) M€ 30. kostenreductie realiseren.  Het is een fors, maar realistisch programma dat tientallen grotere en kleinere verbeterprojecten behelst.

In 2016 is al de eerste fase van dit programma gerealiseerd, die heeft zich gericht op de staf en niet-medische ondersteunende diensten. Hierbij is een krimp gerealiseerd van 83 FTE. In de periode 2017-2019 richt de reductie zich op het primair proces (de zorgprocessen en -afdelingen). Het verbeterpotentieel is ongeveer 50/50 verdeeld tussen mensen en middelen.

Nu in 2017, in de tweede fase richt MST zich op het primaire proces.
Door de behandelstromen voor de patiënt beter af te stemmen, te vereenvoudigen en efficiënter in te richten, verbetert de doorstroming, verhoogt de voorspelbaarheid en de samenwerking en worden er minder kosten gemaakt. Patiënten worden hierdoor beter en sneller geholpen. We streven ernaar dat de patiënt hierdoor een hogere kwaliteit ervaart. Het gaat hierbij om de juiste handen op het juiste moment aan het juiste bed.

Gevolgen voor de medewerkers
Het Rendementsprogramma omvat een reorganisatie in drie jaar die leidt tot een reductie van ongeveer 300 formatieplaatsen. Op 6 juni is dit reorganisatieplan voor 2017 door de raad van Bestuur voor advies aan de Ondernemingsraad aangeboden. De Raad van Bestuur denkt na inwinnen van dat advies in augustus definitief te kunnen besluiten. MST spant zich in om het natuurlijk verloop  zo groot mogelijk te maken. We zijn zorgvuldig naar onze medewerkers en collega’s. In 2016 is met de vakorganisaties een sociaal plan overeengekomen. Dit heeft een looptijd van 2 jaar en geldt voor alle reorganisaties die we hebben uitgevoerd en nog gaan uitvoeren.  Dit alles doen we om ervoor te kunnen zorgen dat we onze kerntaak optimaal kunnen vervullen namelijk, het bevorderen van de gezondheid in de regio Twente.

Slot
De raad van Bestuur is vol vertrouwen dat dit programma gaat slagen. In de eerste maanden van 2017 (peildatum 30 april) zien we ten opzichte van 31 december 2016 al een flinke reductie van de personele inzet via natuurlijk verloop en minder inzet van flexkrachten. De materiële kosten lopen ook al terug. Tot en met april is het resultaat licht beter dan begroot.