Wat vindt u van ons nieuwe ziekenhuis? Doe mee in een gesprek.

13 juni 2017

Wij zoeken 10 mensen: patiënten die regelmatig een poli bezoeken, en die hierover in gesprek met ons willen gaan.

Wanneer
Het gesprek, met alle 10 mensen tegelijk, vindt plaats in MST in Enschede op maandagochtend 26 of dinsdagochtend 27 juni aanstaande en wordt geleid door medewerkers van Zorgbelang Overijssel. Het groepsinterview duurt ongeveer twee uur.

Wat ging er vooraf
Begin dit jaar hebben al 60 observanten in het kader van ‘beoordeling nieuwbouw MST vanuit het patiënt perspectief’ een rondgang door het nieuwe ziekenhuis gemaakt.

Hieruit is een rapport voortgekomen met bevindingen van de observanten. Het vervolg van het project is dat er een verdiepingsinterview volgt met patiënten die de MST poli’s regelmatig bezoeken.

Opgave en meer informatie
Wilt u meedoen, geef u dan op voor 24 juni a.s. via Paula Woudsma , Coördinator Adviespunt Zorgbelang Overijssel te Hengelo via 074-2913597of per mail adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl. Bij haar kunt u ook meer informatie krijgen. Opgave bij het poli-secretariaat voor of na uw consult kan natuurlijk ook.

Bij deelname worden de reiskosten vergoed en er is een kleine attentie beschikbaar.

Laat uw stem horen en participeer in uw ziekenhuis.