Samenwerkingen

Medisch Spectrum Twente werkt samen met andere zorg-, kennis- en onderwijsinstellingen, zowel binnen de regio Twente als daarbuiten. Wij werken samen om hoogwaardige zorg in onze regio te bieden. Dit gaat naast medisch-inhoudelijke samenwerking ook om strategische ontwikkeling en samenwerking, jaarverslagen, regionale ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen.

Medisch Spectrum Twente neemt deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Samenwerkingsverband

MST neemt deel als

Twentse Medische Coöperatie (TMC)

Lid van de coöperatie

Santeon

Lid van de vereniging

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek (TAZDO) te Hengelo

Voorzitter Raad van Bestuur is voorzitter TAZDO + leden Raad van Bestuur zijn deelnemer

Regionaal Overleg Acute Zorg

Voorzitter

Opleidings- en onderwijsregio (OOR) Noord Oost

Lid

Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) te Amsterdam

Lid van de vereniging

Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Oost-Achterhoek

Lid van de vereniging

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Lid van de vereniging

Vermaat- Medisch Spectrum Twente Services BV

50% aandeelhouder

Medlon BV

50% aandeelhouder

IZIT

Aandeelhouder

MST Cleancare

100% aandeelhouder

Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te Enschede

Lid Raad van Toezicht

Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede

Lid Raad van Toezicht

Innovatieplatform Twente

Lid van het platform

Acute Zorgpost Huisartsen/MST

Partner

PET/CT-scanner, met Ziekenhuisgroep Twente

Partner

Orthocare, met Zorggroep Sint Maarten

Partner

ZorgNetOost

Partner

Bascule, met Ariënszorgpalet

Partner

Energ-Q, met Fysiogym Twente, Sandton Resort Bad Boekelo, TSN Thuiszorg en huisartsenpraktijk Boekelo

Partner

 


Santeon
Sinds 1 januari 2009 is Medisch Spectrum Twente lid van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, met ingang van 1 april 2009 Santeon geheten. Naast Medisch Spectrum Twente participeren hierin het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein), het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen), het Catharina-ziekenhuis (Eindhoven) en het Martini Ziekenhuis (Groningen). De samenwerking concentreert zich vooral op kwaliteit en veiligheid. Zo werken de zes ziekenhuizen samen aan een veiligheidsmanagementsysteem, en werken ze met zorgverzekeraars aan een systeem voor het meten en analyseren van klantervaringen in de zorg (CQ-index). Daarmee wordt inzichtelijk welke ziekenhuizen het goed doen, en welke afdelingen het binnen ziekenhuizen goed doen. Het is een belangrijk instrument om de zorg te verbeteren. Ook doen de leden mee aan de pilot Excellente Zorg, gericht op uitstekende verpleegkundige en patiëntgerichte zorg. Daarnaast richt de vereniging zich op het versterken van de bijzondere positie die de leden hebben als opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en zorgprofessionals, de profilering als aantrekkelijke werkgever (Topwerkgeverschap) en het behalen van schaalvoordeel voor een aantal backoffice activiteiten als ICT en inkoop. Meer informatie over Santeon.

Twents-Achterhoeks Ziekenhuis Directeuren Overleg
Medisch Spectrum Twente is lid van het Twents-Achterhoeks Ziekenhuis Directeuren Over­leg (TAZDO). Dit is een samenwerkingsverband tussen Medisch Spectrum Twente, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Het Roessingh en ZiekenhuisGroep Twente. TAZDO wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. Het overleg vindt één keer in de twee maanden plaats.

Samenwerking ten behoeve van PET/CT-scanner
Medisch Spectrum Twente en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn een samenwerkingsverband aangegaan ten behoeve van het gebruik van de PET/CT-scanner die in het Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo (onderdeel van ZGT) operationeel is. Voor het gezamenlijk gebruik van dit apparaat zijn specifieke protocollen ontwikkeld. Voor de uitwisseling van patiëntgegevens maken de twee ziekenhuizen gebruik van een geavanceerde en innovatieve ICT-oplossing.

Innovatieplatform Twente
Verschillende instellingen en bedrijven uit de regio Twente hebben zich verenigd in het Innovatieplatform Twente (IPT), Medisch Spectrum Twente is een van de deelnemers. Doel van het platform is het proces van marktgerichte innovaties te versnellen zodat de concurrentiekracht van bedrijven en instellingen in Twente groter wordt. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente is lid van het IPT.

Regionaal Overleg Acute Zorg
Als erkend traumacentrum heeft Medisch Spectrum Twente een coördinerende rol in het Regionaal Overleg Acute Zorg van traumaregio Twente (zie ook paragraaf 4.6). In dit overleg stemmen alle aanbieders van acute zorg (ketenpartners) hun activiteiten zo goed mogelijk af om te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft, zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt.

Revalidatieprogramma in samenwerking met Zorggroep Sint Maarten
Samen met Zorggroep Sint Maarten is Medisch Spectrum Twente een bijzonder revalidatieprogramma gestart voor orthopediepatiënten: Orthocare. Doel van deze samenwerking is dat patiënten die in Medisch Spectrum Twente een nieuwe knie of heup hebben gekregen, na hun operatie sneller kunnen starten met revalideren. Dat gebeurt op een speciale revalidatieafdeling van de Zorggroep Sint Maarten. Deze samenwerking zorgt voor optimaal gebruik van de aanwezige expertise en voorkomt onnodige wachttijden. Ook kan de patiënt vaak sneller terug naar huis.

Bascule
De Bascule is een afdeling voor patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar om diverse redenen (nog) niet naar huis of eigen woonomgeving kunnen. De Bascule bevindt zich in locatie Ariënsplein van Medisch Spectrum Twente, en is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en zorgaanbieder Ariënszorgpalet. De nadruk ligt op multidisciplinaire samenwerking: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en verpleegkundigen bepalen in overleg welke behandeling het beste is voor een patiënt, en hoe het vervolgtraject voor hem of haar zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Onderwijsinstellingen
Medisch Spectrum Twente heeft een samenwerkingsverband met Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2006 heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen het predikaat ‘teaching hospital’ toegekend aan Medisch Spectrum Twente. Hierdoor kunnen een deel van de studie geneeskunde en een deel van de medische vervolgopleidingen in Enschede plaatsvinden. Ook met de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogescholen heeft het ziekenhuis nauwe banden: jaarlijks lopen vele studenten stage bij Medisch Spectrum Twente.

Opleidings- en onderwijsregio Noord Oost
De ziekenhuizen van Deventer, Almelo/Hengelo en Medisch Spectrum Twente vormen de zuidflank van het Opleidings- en Onderwijsregio Noord Oost. In dit samenwerkingsverband – gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen – overleggen alle opleidingsziekenhuizen in Overijssel, Drente, Friesland en Groningen over de vraag wat zij samen kunnen ontwikkelen, ondernemen en delen op de terreinen onderwijs, opleiding en onderzoek. Ook wordt via dit overleg de regionale verdeling van de landelijk beschikbare opleidingsplaatsen bepaald.

Zorg- en kennisinstellingen
Verder zijn er samenwerkingsverbanden met de Vereniging Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Oost-Achterhoek, Vermaat-Medisch Spectrum Twente Services BV, Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland, Stichting Sport Spectrum Roessingh, en ICT Connectie Zorg Twente (icZt).