Schenken aan MST

Het is als donateur mogelijk om giften aan de Stichting Medisch Spectrum Twente af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft MST geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang.

 

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Meer informatie over het doen van schenkingen aan een ANBI en belastingregels vindt u op de website van de belastingdienst.

Het RSIN nummer van STICHTING MEDISCH SPECTRUM TWENTE is 814360014