Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek in MST

WMO onderzoek
Als u als onderzoeker medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen wilt doen in MST, dient u altijd goedkeuring van de Raad van Bestuur MST te ontvangen. Dit geldt voor de hooftoetsingen en haalbaarheidstoetsingen die in MST plaatsvinden.

Indiening:

Voor MST wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende toetsingen, hoofdtoetsingen (METC Twente is hoofdtoetsende METC) en haalbaarheidstoetsingen (een andere METC in Nederland is hoofdtoetsende METC).
Voor het verkrijgen van de goedkeuring van de Raad van Bestuur dient u de studie altijd in bij het wetenschapsbureau. De stukken die u in moet dienen, kunt u vinden op de checklist van de METC Twente die op de website van de METC Twente staat bij downloads.
Het wetenschapsbureau checkt de compleetheid van de stukken en de uitvoerbaarheid in MST. Het wetenschapsbureau zal uitsluitend bij compleetheid van de stukken en uitvoerbaarheid in MST de stukken verder indienen bij:
-hoofdtoetsingen: de METC Twente
-haalbaarheidstoetsingen: de advies commissie lokale uitvoerbaarheid.
Dit betekent dat op het moment van het indienen alle vereiste documenten aanwezig en compleet dienen te zijn, zowel documenten voor de toetsing door de METC en/of adviescommissie als de lokale documenten (formulier I, formulier B, financiele paragraaf, formulier E).

Goedkeuring Raad van Bestuur MST

Het wetenschapsbureau zal na ontvangst van een positief oordeel van de METC Twente voor deelname van MST of een positief advies van de adviescommissie lokale uitvoerbaarheid de goedkeuring bij de Raad van Bestuur aanvragen, mits ook de financiële afhandeling en alle andere uitvoerbaarheidsaspecten van de studie geregeld zijn (bijvoorbeeld contracten, akkoord van alle toeleverende afdelingen, akkoord Medische Techniek).

Niet WMO-plichtig onderzoek

Ook niet WMO-plichtig onderzoek wordt in MST beoordeeld en dient een goedkeuring van de Raad van Bestuur te krijgen. Hiervoor is de procedure niet WMO-plichtig onderzoek die in DBS staat.
Op de website van de METC Twente bij downloads- niet WMO-plichtig onderzoek vindt u de benodigde formulieren die u in dient te dienen.

Studies met medische apparatuur of medische hulpmiddelen

Bij klinisch wetenschappelijk onderzoek worden regelmatig medische apparatuur of medische hulpmiddelen gebruikt. Keuring en borging van kwaliteit en veiligheid in het gebruik is erg belangrijk. De afdeling Medische Technologie van MST speelt hierin een rol.
Vanwege de grote diversiteit in studies en hiervoor gebruikte apparatuur/hulpmiddelen (vb. wel/geen CE markering) is er een afgesproken pad binnen MST en kunnen de details per studie verschillen. Dit pad geldt voor zowel WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Technologie.
Contactpersoon Medische Technologie
Mark van Kooten, Biomedisch Technoloog.
​m.vankooten@mst.nl, 06-31751077

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina