Toegangstijd polikliniek; wachttijd behandeling en onderzoek

Wanneer wordt u geholpen in Medisch Spectrum Twente?
Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. De wachttijden in Medisch Spectrum Twente vallen in de meeste gevallen binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er uiteraard alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. Om u een idee te geven van de wachttijd publiceren wij elke maand de actuele wachttijden, zodat u bij het maken van een afspraak weet wat u kunt verwachten. Dit zijn algemene en gemiddelde cijfers per specialisme. Deze cijfers zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.
 

Toegangstijden poliklinieken mei 2017 per specialisme

Specialisme Toegangstijd eerste consult polikliniek (in weken)
Enschede Oldenzaal Losser Haaksbergen Opmerkingen
Cardiologie 3 4   3  
Chirurgie algemeen 1 1      
    Poli vaatchirurgie 2 2     spoed <1 week
    Poli gastro-enterologie 1 1     spoed <1 week
    Mammapoli   0      
    Poli oncologie 1 1     spoed <1 week
Dermatologie 3 9   5 spoed <1 week
Geriatrie 9        
Gynaecologie algemeen 2 3   4 Spoed: < 24 uur op het Observatorium in het VKC
    Poli oncologie 1        
    Poli infertiliteit Fertiliteitskliniek Twente  
    Poli incontinentie vrouw 9        
Interne Geneeskunde algemeen 2 5 3 10 Alle patiënten (ook buitenpoli's) kunnen binnen 1 week in Enschede terecht
    Poli endocrinologie 1 1     Spoed <1 week
    Poli nefrologie 3       Spoed <1 week
    Poli infectieziekten 1       Spoed <1 week
    Poli diabetes 3 5   10 Spoed <1 week
    Poli oncologie 1 1     Spoed <1 week
Kaakchirurgie 4 3     Spoed <1 week
KNO-Heelkunde 7 7 5 4 Spoed <1 week
Kindergeneeskunde 0 1 3 1  
Longziekten 4 5  

7

spoed wordt overlegd en < 1 week
    Rookstoppoli 7 11      
Maag-, darm-, leverartsen 9 11     spoed < 1 week
 
Neurochirurgie 2       Afhankelijk van uitvoerend specialist
Neurologie algemeen 3 8   3  
    Tia poli 0        
    Spoed poli 0        
    Hernia poli 3        
    Oncologie poli 1        
    Poli kinderneurologie 3        
Oogheelkunde          
    Poli oogarts 16 16   16 Spoed <1 week
    Poli optometrie 16 16      
    Poli orthoptie 6 5      
    Poli staar 15 15      
Orthopedie algemeen 1 3 4* 3* * Afhankelijk van de arts die spreekuur draait op de buitenpolikliniek
    Heup 2 2 4 3  
    Knie 1 2 5 2  
    Schouder 6        
    Voor kinderen 3 3      
    Sport 2 2      
Plastische chirurgie 3 3     Spoed <1 week
    Borstverkleining 6 6     Afhankelijk van machtiging en uitvoerend specialist
    Buikwandcorrectie 6 6     Afhankelijk van machtiging en uitvoerend specialist. Patiënten komen op wachtlijst voor 1e consult.
    Dupuytren 3 3      
    Carpaal tunnel syndroom 3 3      
Psychiatrie 5 7   9  
Radiotherapie 1        
Reumatologie 4 4   5  
Thoraxchirurgie 2        
Urologie 4 5   4  
Bijzondere tandheelkunde          
    Angstige & gehandicapte patiënten   16      
    Maxillo faciale prothetiek 8        
           

 

Wachttijden behandelingen mei 2017

De wachttijden voor behandelingen in de tabel onder de kop 'wachttijd' zijn berekend op basis van de NZa-formule (Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa formule is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen drie maanden.

Daar waar de te verwachten wachttijd afwijkt, is dit in de kolom 'opmerkingen' weergegeven.

Wachttijd behandeling (in weken)
Specialisme / Behandeling Wachttijd Opmerkingen
Cardiologie    
16 Dotterbehandelling 0  
Katheterisatie 4  
Pacemaker implantatie 3  
ICD implantatie 3  
Overige ritme ablaties 4  
PVI cryo 6  
PVI RF 6  
Chirurgie    
01 Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aorta 4  
06 Operatieve verwijdering borstkanker 5  
09 Operatieve behandeling aandoeningen hoofd- en/of halsslagader m.b.t. doorbloeding/continuiteit  1  
15 Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3  
18 Galblaasverwijdering 4  
Galblaas (endoscopisch)    
24 Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/hernia femoralis) 4  
33 Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD ('etalage benen') 6  
39 Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 7  
Gynaecologie    
03 Geïsoleerde / op zichzelf staande baarmoederverwijdering 5 wachtlijst afhankelijk van techniek
32 Initiële operatieve behandeling ovariumkanker 4  
36 Sterilisatie vrouw 6  
37 Operatieve behandeling stressincontinentie 9  
KNO-Heelkunde    
02 Verwijdering neus- en/of keelamandelen. 4  
28 Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 5  
30 Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 5  
MDL-artsen    
Gastroscopie 6  
Coloscopie 6  
Bevolkingsonderzoek darmkanker 3  
Neurochirurgie    
12 Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 7  
34 Initieel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator 7  
23 Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi (HNP) / kanaalstenose 6 Afhankelijk van uitvoerend specialist
Oogheelkunde    
13 Initiële Staaroperatie 8 Behandeling staar in Enschede onder subtenon- anesthesie; Oldenzaal onder druppelanesthesie
Orthopedie    
19 Vervanging femurkop en het acetabulum (heupprothese) 5  
Vervanging femurkop en het acetabulum t.b.v. revalidatie in Boekelo 5 o.b.v. de 3e vrije afspraak in de afsprakenagenda
21 Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 6  
22 Initiële knie vervanging 6  
Initiële knie vervanging t.b.v. revalidatie in Boekelo 5 o.b.v. de 3e vrije afspraak in de afsprakenagenda
27 Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)  5  
Schouderoperatie 6 o.b.v. de 3e vrije afspraak in de afsprakenagenda
Plastische chirurgie    
08 Borstverkleining 4  
11 Operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 1  
17 Operatieve behandeling Dupuytren 5  
29 Buikwandcorrectie 9  
Psychiatrie    
Behandeling volwassenen Psychiatrie 0 De behandelingswachttijd van hoofddiagnosegroepen verschillen onderling niet.
Thoraxchirurgie    
31 Open hartoperatie 1  
Urologie    
05 Totale blaasverwijdering bij blaaskanker 8  
35 Sterilisatie man 5 Wordt poliklinisch uitgevoerd.
37 Operatieve behandeling stressincontinentie 9  
Bijzondere Tandheelkunde    
Behandeling angstige & gehandicapte patiënten 10 o.b.v. de 3e vrije afspraak in de afsprakenagenda
Maxillo Faciale Prothetiek 2 o.b.v. de 3e vrije afspraak in de afsprakenagenda

Wachttijden diagnostiek mei 2017

Soort onderzoek Wachttijd  (in weken)
Enschede Opmerkingen
MRI-scan (Radiologie) 5  
    MRI-scan klinische patienten 0  
    MRI-scan spoed  0  
    MRI-scan nieuwe oncologische pat 0  
Radiologie    
    CT-scan 0  
Nucleaire Geneeskunde    
    Cardiologie myocard 1  
    Botscan met spect ct 1  
    Botscan zonder spect ct 0  
     

Peildatum: 9 mei 2017

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).