Trombosemetingen 2016

Een aantal patiënten van MST heeft een factuur ontvangen of ontvangt nog een factuur van de zorgverzekeraar met betrekking tot trombosemetingen. Deze factuur betreft een naheffing van trombosedienst. Het eigen risico voor het jaar 2016 dat nog niet is opgebruikt wordt aan u gefactureerd omdat u onder behandeling bent of was bij de trombosedienst.

Na interne controle is gebleken de kosten van de door u afgenomen zorg bij de trombosedienst niet eerder zijn doorbelast aan uw zorgverzekeraar. MST doet dit alsnog over het jaar 2016. Houdt u er rekening mee dat MST ook in de toekomst deze kosten doorbelast aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent met u nog eventuele openstaande bedragen voor wat betreft uw eigen risico.

Hoewel wij begrijpen dat bovenstaande financiële consequenties voor u met zich meebrengt is dit wat MST gerechtigd is te doen. Er is immers zorg door u afgenomen bij de trombosedienst en daar zijn kosten aan verbonden. Mocht u hier nog vragen over hebben lees dan de Veelgestelde vragen. Klik hier voor de vragen en antwoorden. U kunt ook bellen met onze afdeling Zorgkosten via telefoonnummer 053 487 2212. 

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht met vragen rondom facturen van mijn zorgverzekeraar, betreffende het trombosedienst onderzoek?

Lees eerst onderstaande vragen en antwoorden. Geeft dit geen antwoord op uw vraag neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Ik heb een factuur ontvangen van de zorgverzekeraar voor wat betreft het trombosedienst onderzoek voor het jaar 2016. Waarom krijg ik nu een factuur? Dat heb ik nog nooit gehad.

U bent of was onder behandeling bij de trombosedienst. Aan deze behandelingen zijn kosten verbonden. Na interne controle binnen MST is gebleken dat deze behandelingen niet goed zijn geadministreerd. Dit is inmiddels hersteld. Als gevolg daarvan heeft MST uw zorgverzekeraar een factuur gestuurd voor 2016. Uw zorgverzekeraar verrekent met u nog eventuele openstaande bedragen voor wat betreft uw eigen risico. Ook in de toekomst zal MST deze behandelingen gaan declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt in het vervolg dan ook meer facturen van uw zorgverzekeraar verwachten voor wat betreft de verrekening van uw wettelijk eigen risico door uw zorgverzekeraar.

Ik heb een factuur gekregen van mijn zorgverzekeraar en zie meerdere bedragen staan voor het trombosedienst onderzoek. Hoe kan dat? En wat houdt dit in?

In 2014 was het trombosedienst onderzoek nog een zogenaamd all-in tarief, eventueel aangevuld met een thuispriktarief, indien er bij u aan huis bloed afgenomen werd. Medio 2015 zijn de tarieven en de tariefstructuur aangepast, waarbij het all-in tarief is opgesplitst in een Order-, INR- en Advies tarief, eventueel aangevuld met een thuispriktarief.

Wat betekenen de codes op mijn factuur?

Hierbij treft u een uitleg aan van de verschillende onderdelen van het trombosedienst onderzoek:
• ‘Ordertarief’: hierin zijn o.a. de kosten van bloedafname opgenomen.
• ‘INR’: dit betreft de kosten voor het laboratorium onderzoek; soms wordt de benaming
• ‘Protrombinetijd bij orale antistolling’ gebruikt ipv INR.
• ‘Advies- onderdeel van antistollingsbehandeling’: dit betreft de dosering van uw antistollingsmedicatie, welke u per post in de vorm van een kalender thuisgestuurd krijgt en eventueel digitaal kunt inzien via internet.
• ‘Huisbezoektarief’: toeslag in verband met de bloedafname thuis

Hoe kan het dat ik niet voor alle onderzoeken van de trombosedienst een factuur ontvang?

Op het moment dat uw eigen risico volledig is aangesproken zal de zorgverzekeraar geen verdere onderzoeken van de trombosedienst bij u in rekening brengen. Die onderzoeken ziet u dan ook niet op het factuur overzicht.

Hoe kan het dat de tarieven per jaar verschillen en wie bepaalt dat?

Het maximum tarief per onderzoek wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarna het ziekenhuis in overleg met de zorgverzekeraar de prijs voor dat jaar vaststelt. De prijs voor het onderzoek van de trombosedienst kan dus per ziekenhuis en zorgverzekeraar verschillen.

Waarom zie ik als zelfmeetpatiënt op de factuur een behandeldatum die niet overeenkomt met de datum waarop ik voor (uitlees)controle ben geweest bij de trombosedienst?

Het tarief voor het zelfmeten is een kwartaaltarief waarin o.a. opgenomen, het gebruik van het apparaat (trombosedienst is eigenaar), verbruik strips, advies en behandeling door trombosedienst etc. Rond de laatste dag van ieder kwartaal vindt de facturatie plaats. Dit komt over het algemeen dus niet overeen met de dag waarop u met de meter voor controle bent geweest bij uw trombosedienst.

Ik kan de factuur die ik heb gekregen van de zorgverzekeraar niet betalen. Wat nu?

Voor deze vraag kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar. Vaak is er een betalingsregeling mogelijk.

Heb ik mijn eigen risico al opgebruikt in 2016?

Omdat de zorgverzekeraar een totaaloverzicht heeft van de door u afgenomen zorg, is alleen bij de zorgverzekeraar bekend of u bepaalde kosten nog gefactureerd krijgt voor wat betreft uw eigen risico. Voor vragen over de kosten die uw zorgverzekeraar aan u factureert, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina