Klinische Geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor (kwetsbare) ouderen. De klinische geriatrie houdt zich bezig met de oudere patiënt. Oudere mensen hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problematiek. De klachten kunnen het alledaags functioneren beïnvloeden. Soms is het moeilijk een ziekte te herkennen. In dat geval kan de geriater worden gevraagd om onderzoek te doen.

Wat doet een klinisch geriater?

Een klinisch geriater onderzoekt uitgebreid uw klachten en maakt een overzicht van de problemen en onderliggende ziektes. Daarna wordt samen met u bekeken wat er gedaan kan worden om de problemen te verhelpen of te verminderen. Voorbeelden van problemen/klachten zijn: vermoeidheid, afvallen, minder goed lopen, vallen, verwardheid, somberheid, angst of nervositeit, geheugenproblemen, pijn, minder zelfstandig voor uzelf kunnen zorgen en toenemende afhankelijkheid. De klinisch geriater zal ook altijd kritisch uw medicatie bekijken en beoordelen of hierin een verbetering mogelijk is. De klinisch geriater werkt in een multidisciplinair team. Dit betekent dat u bij uw polibezoek niet alleen de klinisch geriater spreekt, maar ook de verpleegkundig specialist en de doktersassistente.

Geriatrie tijdens uw opname in het ziekenhuis

Uw medisch specialist zorgt voor uw opname in het ziekenhuis. Deze specialist, de hoofdbehandelaar, kan de hulp inroepen van het geriatrisch team.

Wat kunt u zelf doen om vallen te voorkomen?

In deze video ziet u wat u zelf kunt doen om vallen tijdens een opname zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt u geattendeerd op factoren vanwege ziekte (maar ook vanuit de omgeving) die het valrisico verhogen. Deze video helpt na te gaan welke factoren en risico’s bij u aanwezig zijn. U krijgt een aantal adviezen om het risico op vallen tijdens een opname te verminderen. Hoe eerder u de gevaren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina