Alles wat u moet weten voor een afspraak

U kunt binnen enkele werkdagen in het centrum voor hoofd-halstumoren terecht voor een eerste afspraak. Tijdens dit bezoek vinden anamnese en onderzoek plaats en wordt zo mogelijk een biopt (klein studieweefsel) genomen. Ook worden afspraken gemaakt voor verdere screening van de patiënt (bijvoorbeeld een CT-scan, echo geleide punctie en PET-scan). Zo snel mogelijk na het eerste bezoek vinden alle onderzoeken plaats. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, wordt u gezien en besproken door de Hoofd-Halswerkgroep, waarbij van alle disciplines tenminste één specialist aanwezig is.

Het behandelplan

Op basis van de uitkomsten van deze bespreking wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. Iedere patiënt en het behandelplan wordt via video-conferentie besproken met het UMCU. In verband hiermee is het gebruikelijk dat u ook een keer in Utrecht wordt gezien. Tijdens de videoconferentie wordt het definitieve behandelplan bepaald. Dit wordt vervolgens met de patiënt besproken. Indien u bent geopereerd en de PA-uitslag bekend is, wordt uw behandeling nogmaals besproken met het UMCU. Het vervolgtraject wordt hier bepaald en vervolgens met u besproken.

Waar bent u naar op zoek?