Behandeling op maat

De hoofd-hals werkgroep stelt in samenspraak met de specialisten van het UMCU gezamenlijk een behandelplan op maat vast, volgens de richtlijnen van de NWHHT (Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren). Hierbij spelen het soort en de omvang van de kanker, of er sprake is van uitzaaiing, maar ook uw leeftijd, uw algemene gezondheidstoestand, uw persoonlijke wensen en omstandigheden een rol. Uw behandeling is ook afhankelijk van het feit of u al eerder bent behandeld voor hoofd-halskanker, en of die nu op dezelfde of een andere plaats is teruggekomen (recidief).

Het is belangrijk dat u alle vragen stelt die u over uw behandeling hebt. Het kan nuttig zijn een lijstje met vragen op te stellen voordat u naar de dokter gaat, en een familielid of vriend mee te nemen.

De verschillende soorten behandelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gegeven. De meest voorkomende zijn:

  • Chirurgie (operatie)
  • Radiotherapie (bestraling)
  • Chemotherapie (celdelingremmende medicijnen, cytostatica genoemd)

Soms merkt u dat andere mensen met dezelfde kanker als u een andere behandeling krijgen. Dit is omdat hetzelfde type kanker verschillende vormen kan aannemen die op verschillende manieren kunnen worden behandeld. U wordt altijd volgens NWHHT protocol in een team besproken, zowel binnen het MST als met het UMCU. Uw arts zal u, indien hiervoor aanleiding bestaat, naar een andere specialistisch centrum verwijzen voor een second opinion.

Curatief / palliatief
Curatieve behandeling is gericht op het bereiken van genezing.
Palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en /of het verminderen van de klachten. Hiervoor wordt gekozen als de ziekte niet meer curatief te behandelen is.

CO2-laser behandeling
Bij een CO2-laser behandeling kan met behulp van een bepaald soort lichtstralen de tumor plaatselijk worden “verdampt”.

Kankerregistratie
Registratie vindt plaats in uw eigen ziekenhuis maar wordt ook gebruikt voor de Nederlandse Kankerregistratie. Dit is nodig voor landelijke cijfers maar ook om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Hiervoor zijn gegevens nodig van mensen die nu kanker hebben. Deze privacy gevoelige gegevens worden zorgvuldig afgeschermd.

Waar bent u naar op zoek?