Nazorg algemeen

Na afloop van uw behandeling moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en mogelijk ook voor scans, echo, endoscopie en röntgenfoto’s. Deze controles vinden regelmatig plaats gedurende een aantal jaren (meestal 5 tot 10 jaar).

Langdurige controle is ook nodig vanwege het vroegtijdig ontdekken van evt. recidieven of nieuwe tumoren van de mond en/of keelholte, dan wel uitzaaiingen. Zeker als u nog rookt en/of drinkt. Dat wordt dan ook ten sterkste ontraden. Soms blijkt dat de behandeling niet voldoende is geweest. Er kan dan tijdens een controle een nieuwe tumor of uitzaaiing worden geconstateerd. Als u zelf tussen de controles in ongebruikelijke problemen of nieuwe symptomen ontdekt, meldt dit dan binnen een week aan uw arts en wacht niet tot een volgend bezoek.

Het effect van radiotherapie of chemotherapie moet eveneens worden gecontroleerd. Patiënten die bestraald zijn, zijn veel gevoeliger voor caries en infecties van de kaak en moeten om die reden behandeld en vervolgd worden door een tandarts die hierin gespecialiseerd is (dit is een Maxillo Facialis Prothetist van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde, poli 20). Zodra uw behandeling is afgerond, krijgt u adviezen over hoe u gezond kunt blijven en uw leven kunt aanpassen na hoofd-hals kanker. Roken en gebruik van alcohol worden (nogmaals) ten sterkste ontraden! De “stoppen-met-roken-poli” geeft advies en begeleiding bij het stoppen met roken.

Waar bent u naar op zoek?