Zorg op maat

Het doel van het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht is om patiënten met een kwaadaardige afwijking in het hoofd-halsgebied zo goed en snel mogelijk te diagnosticeren, behandelen en vervolgen. Het Hoofd-Halscentrum biedt voor elke patiënt een onderzoekstraject, behandelplan en nazorgtraject op maat in eigen regio. Kortom:

  1. Diagnose aandoening stellen
  2. Na het vaststellen van de diagnose kanker, wordt onderzoek gedaan naar de precieze lokalisatie van de tumor, de aanwezigheid en lokalisatie van uitzaaiingen en de algemene gezondheid van de patiënt. Hierbij worden de onderzoeken zoveel mogelijk gecombineerd zodat de wachttijd tot behandeling zo kort mogelijk is en de patiënt zo min mogelijk wordt belast
  3. Behandelplan vaststellen in overleg met UMCU volgens standaard protocol
  4. Behandeling uitvoeren, dan wel verwijzen
  5. Hierna controles verrichten (standaard gedurende 5 of 10 jaar)
  6. Nazorg, korte lijnen tot huisarts, tandarts, thuiszorg en palliatieve zorg in eigen regio biede

Kernspecialisten binnen het centrum zijn:

  • Chirurg MKA chirurgie
  • Chirurg oncoloog
  • KNO-arts
  • Radiotherapeut

Zo nodig wordt de internist oncoloog, plastisch chirurg en maxillo-faciale prothetist betrokken. Tijdens het intensieve traject komt de patiënt doorgaans ook in aanraking met een mondhygiënist, psycholoog, diëtist, logopedist, gespecialiseerd hoofd-halsverpleegkundige, fysiotherapeut, radioloog en/of laborant.

Waar bent u naar op zoek?