Onze werkwijze

Uw eerste bezoek

U kunt zich voor uw afspraak melden bij het secretariaat van ons centrum op poli E 16. Uw bezoek bestaat uit een gesprek met de verpleegkundig consulent. Indien nodig zal ook de arts u zien tijdens dit eerste consult. Aansluitend wordt er bloed afgenomen voor onderzoek en een röntgenfoto gemaakt van de longen.

Controleafspraak

Na 2 à 3 weken komt u bij de internist/infectioloog. Die zal aanvullende vragen stellen en lichamelijk onderzoek doen. Op basis van de onderzoeksresultaten zal hij/zij samen met u een behandelplan maken.

Vervolgafspraken

De meeste hiv-patiënten komen 3 à 4 keer per jaar op controle bij de arts. We vragen u om 2 weken voor de controles bloed af te laten nemen voor onderzoek, zodat de arts de uitslagen heeft als u op consult komt. In MST nemen de HIV-consulenten een deel van de vervolgcontroleafspraken over van de internist. Dit betekent dat u mogelijk afwisselend bij de internist en de verpleegkundig consulent komt.

Bent u verhindert, dan stellen wij het zeer op prijs als u tijdig afbelt.

Wat neemt u mee?

Neem bij uw bezoek aan ons het volgende mee: patiëntenponsplaatje, zorgpas met verzekeringsgegevens, identiteitsbewijs, eventuele medicijnen in de oorspronkelijke verpakking, een recent medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek).

Waar bent u naar op zoek?