Endoscopisten

Endoscopieën worden in MST gedaan door de MDL-arts, internisten die zich hierin hebben gespecialiseerd of verpleegkundig endoscopisten.

De verpleegkundig endoscopist is speciaal opgeleid om een endoscopisch onderzoek te verrichten van de dikke darm. Dit onderzoek heet een coloscopie. De verpleegkundig endoscopist verricht het onderzoek zelfstandig. Er is wel altijd een MDL-arts aanwezig om eventueel op verzoek mee te kijken.

De endoscopist wordt geassisteerd door twee endoscopieverpleegkundigen. Zij bereiden u voor op het onderzoek en begeleiden en observeren u tijdens en na het onderzoek.

Waar bent u naar op zoek?